Egyedül nem megy - (SDT) Történelem a magyartanításban II.
Kormos Edit
2004/09/12 20:57
2435 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Egyike a tantárgyi paletta leginkább irizáló tárgyainak, a magyar nyelv és irodalom tanítása elképzelhetetlen a művészettörténet és a történelem gondos ismerete nélkül. Ezúttal olyan digitális eszközökkel segített órák "vázlatait", kapcsolódó ötleteket mutatunk be, melyek segíthetnek szervesen beépíteni a történelem, s esetünkben a  Sulinet Digitális Tudásbázis Történelem tananyagát a magyaroktatásba.

Ezúttal az antik Rómáról nyújtunk át egy csokorra való cikket, tananyagot. Jó csemegézést!     Az ókori Róma   Ajánlott felhasználás:    Az ókori Róma irodalma c. órához (történeti, művészettörténeti és irodalomtörténeti bevezetés) A reneszánsz irodalma c. órához (korstílust bevezető óra, a klasszikus vonások illusztrálásához, eredetük bemutatásához) A klasszicizmus irodalma c. órához (korstílust bevezető óra, a klasszikus vonások illusztrálásához, eredetük bemutatásához)  Kosztolányi Dezső: Marcus Aurelius c. órához (verselemző óra)   Módszertani segély Az alábbi összeállítás egésze vagy csak egyes részei, részegységei (két vagy több, logikailag összefüggő cikk) egyaránt felhasználhatók a fenti tanórákon. Az anyagokat szabadon alkalmazhatjuk az órára való felkészülésben (óravázlat, kiselőadás), csakúgy mint magán a tanórán (számítógéppel segített óra). Mivel számos olyan eleme is van a tananyagnak, mely interaktív jellegű, érdemes a frontális, projektorral (vetítető) támogatott tanári előadás mellett az egyéni (minden gyerek vagy pár egy-egy számítógép előtt ül) feldolgozást is szorgalmazni. A tananyag 9-12. évfolyamig felhasználható a fenti órákon.   1. Ismerkedjünk meg kicsit közelebbről Róma alapításával!   Az anyag nemcsak az ikrek és a nőstényfarkas történetét, de a régészeti leletek vallomását is hordozza.    (SDT) elérés:    Történelem » Az őskor és az ókor világa » Az ókori Róma » A várostól a birodalomig » Az ősi Itália » Róma alapítása 2. Róma alapítása után igencsak peregni kezdtek az események!  Az alábbi szimuláció a birodalom területének növekedését ábrázolja.   (SDT) elérés:  Történelem » Az őskor és az ókor világa » Az ókori Róma » Róma a császárok korában » A Római birodalom területi növekedése 3. Máig is őrzi a vén Európa a hajdanvolt óriási birodalom emlékeit.  Ebből kaphatsz itt ízelítőt- játékos formában!  (SDT) elérés:   Történelem » Az őskor és az ókor világa » Az ókori Róma » A provinciák » Római emlékek Európában    4. ... s ez alól az egykori Pannónia területe sem volt kivétel.  Ám lássuk elébb, hol is voltak hajdan hazánk területén római városok!   (SDT) elérés:  Történelem » Az őskor és az ókor világa » Az ókori Róma » A provinciák » Pannónia » Városok Pannóniában 5. Most pedig lássuk kis hazánk római emlékeit!  (SDT) elérés:   Történelem » Az őskor és az ókor világa » Az ókori Róma » A provinciák » Pannónia » Római emlékek Magyarországon   6. Kik voltak és hogyan éltek a rómaiak?  Hogy könnyebben megértsük és megismerjük őket,  kukucskáljunk be egy római polgár ajtaján át hétköznapjaikba!   (SDT) elérés:  Történelem » Az őskor és az ókor világa » Az ókori Róma » A Római Birodalom és polgárai » Gazdaság és társadalom a hódítások után » A rómaiak életmódja  A rómaiak értékrendjének legfontosabb elemeiről olvashatsz itt!    (SDT) elérés:  Történelem » Az őskor és az ókor világa » Az ókori Róma » A Római Birodalom és polgárai » Gazdaság és társadalom a hódítások után » Régi és új értékek   7. A császárok kora - Róma történetének legizgalmasabb, leggazdagabb és talán legvéresebb időszaka. A korabeli polgárok...   (SDT) elérés:  Történelem » Az őskor és az ókor világa » Az ókori Róma » Róma a császárok korában » Élet a császárkorban » A polgárok   ... és császárok életéről olvashatsz itt.    (SDT) elérés:   Történelem » Az őskor és az ókor világa » Az ókori Róma » Róma a császárok korában » Élet a császárkorban » A császárok  Itt pedig a legnevesebb császárokról olvashatsz néhány gondolatot!    (SDT) elérés:   Történelem » Az őskor és az ókor világa » Az ókori Róma » Róma a császárok korában » Élet a császárkorban » Római császárok   8. A császárok korának egyik leghíresebb és leginkább elismert költője volt Horatius.  Róla és ars poeticájáról olvashatsz az alább címen!  Néhány jó tanács profi és amatőr költőknek - Horatiustól   9. A császárok korának másik kiemelkedő zsenije az a Vergilius volt, aki Aeneis c. művével, csodálatos eklógáival, valamint egy különös jóslatával került be az irodalomtörténet halhatatlanjainak panoptikumába.   Róla...    Dante, meg az ő pokla (Vergilius kíséretében)   ...és művéről olvashatsz itt.    Illuszrációk Vergilius Aeneis c. művéhez   Vergilius, a pogány szent  10. És most olvasssunk mindkettőjük lelkes támogatójáról, a fényes Augustus császárról!    (SDT) elérés:    Történelem » Az őskor és az ókor világa » Az ókori Róma » Róma a császárok korában » Augustus és a principátus alapjai » Augustus 11. Éltek azonban császárok, akik maguk is művészek voltak. Így volt ezzel az őrült, önjelölt színész és költő Néró, csakúgy, mint a tehetséges és bölcs Marcus Aurelius. Mindkettejüket tollára vette egy harmadik zseni, akit Kosztolányi Dezsőnek hívtak. Itt olvashatsz Kosztolányi regényeiről, így a Néró, a véres költőről is...  A regényíró Kosztolányi ... valamint a Kosztolányi által is versbe foglalt Marcus Aureliusról, kinek bölcs gondolatait ajánljuk itt!  Marcus Aurelius elmélkedései  Nero, a véres költő  12. Ha Marcus Aurelius, akkor a filozófiáról sem feledkezhetünk meg!  Lássuk hát, mit kell tudnunk a filozófia kialakulásáról!   (SDT) elérés:   Az őskor és az ókor világa » Az ókori görög kultúra » Bölcselet - társadalomkritika - valóság » A filozófia » A filozófia kialakulása 13. ...s íme néhány szállóige, amit ránk hagytak a rómaiak  - csak játékosan!  (SDT) elérés:  Történelem » Az őskor és az ókor világa » Az ókori Róma » A várostól a birodalomig » Szállóigék  14. ... és a hanyatló "örök város" romjain egy egészen új filozófia gyökerezett meg: a keletről érkező kereszténységé.   (SDT) elérés:  Történelem » Az őskor és az ókor világa » Az ókori Róma » A késő császárkor » Válságok és megoldási kísérletek - a dominátus » A kereszténység

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten