Élethosszig tartó tanulás a digitális társadalomban
Ferenczi Anita
2003/09/26 10:16
2101 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Sindre Røsvik előadása arról tudósít, hogy egy 6 és 10 év közötti gyerekeket tanító norvégiai általános iskola miképpen tett eleget a tanulás megtanítására összpontosító elvárásoknak, beleértve az IKT-használatot is.

Az országos program szerint ugyanis a tanulóknak meg kell tanulniuk az IKT-használatot, különösképpen annak tanulásban való alkalmazhatóságát. Ezért bátorítani kell a diákokat arra is, hogy aktívak legyenek saját tanuló társadalmuk létrehozásában, ahol a partnerség, a rácsodálkozó tanulás vagy tanítás is az osztálytermek mindennapos élménye lehet. Ez a beszámoló tehát olyan iskolát mutat be, ahol a megtanulni tanulni a megtanulni az IKT-használatot speciális ismereteinek elsajátításával társul.

Bevezetés

A norvégiai oktatás
Az elmúlt évtizedek alatt a norvégiai oktatási rendszer sokféle reformot élt át. Az oktatás és a készségek fejlesztése is politikai prioritást élvez mind az elméleti kívánalmak tekintetében, mind pedig a lehető legszélesebb lakossági részvételt illetően. (...) "Bevonás" - ez itt a kulcsfogalom, ami annyit jelent, hogy mindenkit - függetlenül a hátterétől vagy a fizikai képességeitől - be kell vonni a rendszeres iskolai és tantermi tevékenységbe. Az információs technika az oktatás minden szintjét célba veszi - az első osztálytól (a hatesztendősektől) kezdve egészen az egyetemig. Ebbe éppúgy beletartozik az IKT használatának megtanulása és a belőle következő előnyök kihasználása, mint magának a technikának az elsajátítása. (...)

Az IKT az oktatás első szintjén
Előadásom az elemi szintű oktatásra fokuszál, ezért bemutatja az IKT néhány tantervi kulcselemét is. (...) Az oktatásnak figyelembe kell vennie a ma még nem ismert kihívásokat is, ami azt jelenti: a tanulókat arra is fel kell készíteni, hogy megbirkózzanak a folyamatos fejlődéssel és a változásokkal. Meg kell tehát tanulniuk tanulni, és meg kell szerezniük az új helyzetekhez való alkalmazkodás alapvető fontosságúnak tartott képességét is. A modern társadalomban hagyományosan az olvasást, az írást és a számolást tekintik szükséges alapképességeknek. A digitális társadalomban azonban ezeken kívül még egyebekre is szükség van; ilyen a digitális média és a számítógép használata. (...) A tanulóknak tehát fejleszteniük kell az elektronikai eszközök és a média kritikus és építő jellegű használatát lehetővé tévő képességeiket is. Tudniuk kell az IKT-t a tárgyi tanulás gyakorlati eszközeként alkalmazni - akár különféle témákról, akár bizonyos programokról van is szó. (...)

Tanítás és tanulás IKT-vel: a Skjong általános iskola 6 és 10 év közötti tanulói
(...) A Skjong iskola elemi szintű oktatási intézmény, elsőtől negyedik osztályig fogad tanulókat (vagyis akik 6 és 11 év közöttiek); a központi törekvés az, hogy a gyermekekből független tanulókat és szociálisan érzékeny, együttműködésre kész állampolgárokat neveljenek. Ez az iskola úgy döntött, hogy ugyanúgy készíti elő a gyermekek IKT-használatát, mint ahogyan azt bármilyen más tantárggyal és témával megtenné. (...) A gyerekektől azt is elvárták és arra is felkészítették őket, hogy odafigyeljenek saját tanulásukra, saját kereséseik eredményeként maguk építsék fel tudásukat. Fontosnak tartAnnak megtanulása, hogy miképp vállaljuk a felelősséget saját tanulásunkért, a gyerekek számára lehetővé teszi a döntést az alkalmazott módszerre és tananyagra vonatkozóan is, így amikor belépnek a számítógépes laboratóriumba, hogy feladataikat elkészítsék, vagy esetleg azért, hogy játsszanak a számítógépekkel, akkor tulajdonképpen saját számítógépes készségeiket is fejlesztik vagy fenntartják. Miként a tantervben is elő van írva, a tanulóknak minden osztályban el kell sajátítaniuk bizonyos készségeket. (...) Ahelyett, hogy a tanárra hagynák az egyes témák bevezetését vagy értékelését, elsősorban a gyerekek tanítják egymást. Általában a harmadik vagy negyedik osztályosok tanítják a kicsiket. (...)

Az iskola honlapját (http://www.skjong.gs.mr.no/) ugyanúgy mutatják be a gyermekeknek, mint a többi tevékenységi formát vagy projektet. A gyermekek munkájuk dokumentálásához rengeteg képet is felhasználnak. (...) Csak olyan programokkal és feladatokkal dolgozhatnak, amelyeknek használatához már megvan a bizonyítványuk. Ellenkező esetben, ha például összevissza szörföznének az interneten vagy nem engedélyezett oldalakon kutakodnának, a számítógép-használatra vonatkozó jogukat is megvonhatják tőlük. Még az egészen fiatal tanulók is tudnak egymásnak segíteni, el tudják magyarázni a másiknak, hogy miként kell megtanulni és alkalmazni az IKT-t.

(...) Az IKT a gyerekek számára minden mástól különböző információforrás. Néha ugyan szívesen használják a hagyományos könyveket is, de ha például egy, a világegyetemmel foglalkozó projekten dolgoznak, az internetet fogadják el az egyetlen használható forrásnak. A legfontosabb azonban az, hogy megtanulnak tanulni, megtanulják segíteni a többieket is tanulni. A Skjong elemi iskolában alkalmazott program valóban segítséget nyújt a gyermekeknek abban, hogy folyamatosan rátaláljanak a leghatékonyabb tanulási módszerre, hogy felelősen cselekedjenek, különösen olyan helyzetekben, ahol másokkal kell együttműködniük. A gyerekek megfigyelése munka közben megerősít bennünket a következőkben: a gyerekek ilyenkor a vártnál is nagyobb szociális reciprocitást mutatnak az egymáshoz és a környezethez való alkalmazkodás során; sokkal nagyobb személyes felelősséget vállalnak tetteikért és azoknak másokra is hatással lévő következményeiért; funkcionálisan cselekednek a megszokottnál sokkal szélesebb körű és kulturálisan alkalmazkodó környezetben; igen magas motivációs szinten dolgoznak, ami alkalmat ad nekik az alternatív cselekvések többféle variációjára is. (...)

Következtetés
A Skjong iskola eredményei azt mutatják, hogy a tanári instrukciók csökkentése alkalmat ad arra, hogy a gyerekek - akár játék-, akár tanulási helyzetekben - segítsenek egymásnak. A saját tanulmányaik és szociális környezetük iránti felelősség vállalására ösztönzi őket az, ha a tanár láthatóan csak segíteni és irányítani akar. Nem a számítógép van ilyenkor a középpontban, hanem a számítógép és a gyerek közötti interakció, valamint a szoc

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten