Elmetérkép készítése Vajda János Nádas tavon versének elemzéséhez
Kormos Edit
2004/02/26 22:14
7810 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Vajda János tájlírájában a táj csak közvetítő elem, a lélek kérdései, vergődése vetül rá a külvilágra. Az elemzés során azért több vázlatot is készíthetünk, melyek különböző nézeteket jelenítenek meg.

Az elemzés vázlatai

A már ismert mindmap eszközzel összegezni és bővíteni kívánjuk az előző részben feltárt gondolatokat, összefüggéseket. Célunk szerint ezek olyan felelettervek, melyek segítségével előadást tarthatunk, feleletet készíthetünk. Irodalomórán (is) kerülni kívánjuk, hogy kész szöveget memorizáljon a tanuló. A szöveg felidézésére való összpontosítás, esetleg a meg nem értett mondatok a műelemzés lényegét teszik tönkre, a szöveg érzékeny megértését.

Első térkép: a vers képei, szerkezete

Első térkép

Nem könnyű az asszociációkat, a szimbólumokat (tér)képpé szerkeszteni. Hogyan tudunk összefüggő rendszert alkotni a reális és irreális világot egyszerre leírni kívánó vajdai tájversből. Egy egyszerű megoldás: sorra vesszük a valódi és látomásos táj elemeit. Fontos a központi elem meghatározása. Bár a vers címe, témája felkínálja magát, mégis a vers "költői" kérdését ajánlom. Mert összegzője a "látomás-líra" gondolatfolyamatának, és belőle - visszafejtve - elágaztathatók az elemek és részek.
Az ábrán látható "a kör négyszögesítése". A látványelemek, tájelemek alkotják a következő koncentrikus kört, a vers-építkezés folyamata pedig az "égtájakat", dimenziókat.

Ez a mindmap segít a verset felidézni.

Második térkép: A vers erővonalai

Második térkép

A második mindmap már az elemzés segítője. A versszakokban megjelenő képeket általánosítja, csoportokba sorolja. Csak kiemelve a jellemző sorokat máris a filozófia (ismeretelmélet, létfilozófia) kérdéseit és a korabeli választ rögzíthetjük a "térképen".


Nap alattam, nap fölöttem,...;
Itt az ég a földet éri...
Gondolatom messze téved / Kék ürén a semmiségnek...
S minden olyan mozdulatlan...
Mult, jövendő tán együtt van.

A tér, az idő sejtelmes láttatása vezeti fel a költő egyik kérdését: ... Földi élet, hol a réved?

Harmadik térkép: Az elvonatkoztatás

Harmadik térkép

Ez a mindmap természetesen tartalmaz olyan elemeket, melyek nem a versből származnak, Vajda János életének és más verseinek fő motívumai is megjelennek mint háttérinformációk. A vázlat a "természet" szót helyezi központba, a tájlíra tárgyát. A forrástól (élmény) a célig (a versben kibontott vagy elrejtett tanulság, üzenet, hangulat.
A vajdai tájlíra jellegzetessége, hogy a külső táj csak ürügy, a belső én megnyilvánulására (látomás és/vagy hangulat). A versben ott rejlik (mint a korábbi szöveges elemzésben is felfejtettük): "a vadászélmény, Schopenhauer, a természettudományok fejlődése, Világos, a kiegyezés, Gina...".

Ennek az elmetérképnek (és a szükséges háttérismereteknek) a segítségével már az irodalomtörténetben, eszmetörténetben és a magyar történelem folyamataiban helyezhetjük el Vajda versét (és tájlíráját).

Negyedik térkép: Az összegzés

Negyedik térkép

A negyedik mindmap ezt a következtetést egyszerűsíti le. Már nem idézi fel a vers képeit, csupán a lírai alany helyzetére és állapotára utal. A XIX. század vége napjaink "izmusainak" bölcsője. Ma sem könnyű, bár az akkori nagyvárosi lét és modern világ ma már talán falusi idillnek is tűnhet. A "virtuális világ" küszöbén a kérdés még inkább elhangozhatna:

Hátha minden e világon,
Földi életem, halálom
Csak mese, csalódás, álom?...

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten