Érettségi 2003 - idén csaknem 93 ezren végeznek
Horn Márton
2003/04/01 16:08
3339 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az idén a szakközépiskolába járó diákoknak is kötelező érettségi vizsgatárgy lesz az idegen nyelv, a 2002/2003-as tanévben a matúrákon összesen 92 ezer 715 diák ad számot tudásáról. Pósfai Péter, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont igazgatója elmondta: nappali tagozaton 73 ezer 135-en, esti és levelező tagozaton 19 578-an maturálnak.

A gimnáziumok nappali tagozatán 35 068-an, míg szakközépiskolákban 38 159-en fejezik be középfokú tanulmányaikat. Az idei érettségi vizsgák a nemzetiségi és két tanítási nyelvű intézményekben május 9-én kezdődnek.

A gimnáziumok és szakközépiskolák nappali tagozatain a magyar nyelv és irodalom vizsgákat május 12-én reggel 8 órától tartják, a tételeket a Magyar Rádióban és a Magyar Televízióban ismertetik.

Az érettségik május 13-án a matematika vizsgákkal folytatódnak, a feladatokról hasonló módon értesülhetnek a diákok.

A gimnáziumok és szakközépiskolák nappali tagozatainak tanulói magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából - a két iskolatípus közös törzsanyagából - azonos írásbeli tételeket kapnak.

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból a végső osztályzatot két írásbeli és két szóbeli érdemjegy alapján kell megállapítani. Jeles osztályzatot három jeles és egy jó osztályzat alapján lehet adni.

A magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgán bármely, az Oktatási Minisztérium által engedélyezett szöveggyűjtemény használható, kivételt képeznek azok a kiadványok, amelyek tartalmazzák a bennük található irodalmi művek elemzését, vagy ahhoz bármely kiegészítést fűznek (pl. irodalmi-, életrajzi adatok; költői életút vázlata; egyéb magyarázatok).

Ha az iskolában használt szöveggyűjtemény nem tartalmazza az érettségi tételt kitűző bizottság által kijelölt verset (szöveget), akkor azt az iskola a pecsétjével ellátott fénymásolatban bocsátja a vizsgázók rendelkezésére. A tételeket négy óra alatt kell kidolgozniuk a diákoknak.

Matematikából összefoglaló feladatgyűjteményből jelölik ki a feladatokat a gimnáziumok és a szakközépiskolák azon tanulói számára, akik ebből a tantárgyból nem közös érettségi-felvételit, hanem iskolai dolgozatot írnak érettségi dolgozatként. A feladatok megoldására három óra áll rendelkezésre.

Ha a tanuló matematikából felvételizik, s így közös írásbeli érettségi-felvételi vizsgát tesz, az érettségi vizsgára történő jelentkezéskor kérheti, hogy iskolai matematika érettségi vizsgát is tehessen. Az érettségi jelentkezési lapon jeleznie kell, hogy az érettségi bizonyítványában melyik vizsga osztályzatának feltüntetését kéri.

Ha a vizsgázónak a fizika, a kémia és a biológia tantárgyak közül kettőből kell közös érettségi-felvételi vizsgát tenni, akkor idegen nyelvből nem köteles vizsgázni. A vizsgákat fizikából május 14-én, kémiából május 15-én rendezik.

Amennyiben valaki negyedik tantárgyként érettségizik idegen nyelvből, vagy érettségit helyettesítő nyelvvizsga-bizonyítványa van, az ötödik vizsgatantárgyat a felsorolt három tantárgy közül kell választani az érettségire történő jelentkezéskor. Az idegen nyelvi vizsgák közül oroszra május 13-án 229-en, latinra május 15-én 556-an, angolra május 16-án 36 226-an, németre május 22-én 27 335-en jelentkeztek. Olaszra ugyanezen a napon 874-en, franciára május 23-án 1802-en, spanyolra szintén e napon 326-an jelentkeztek.

Pósfai Péter tájékoztatása szerint ehhez még hozzá kell számítani azt a mintegy 5 ezer tanulót, akik közös érettségi-felvételit írnak, illetve azokat, akik már rendelkeznek nyelvvizsgával.

Az OKÉV adatai szerint mintegy 12-13 ezer diáknak van egy és mintegy 3 ezernek kettő, vagy több nyelvvizsgája. Az a tanuló mentesül idegen nyelvből az érettségi vizsga letétele alól, aki egy vagy kétnyelvű, legalább középfokú, C típusú, államilag elismert, a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ által kiállított nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű okirattal rendelkezik.

A szakközépiskolai érettségi vizsgatantárgyak száma, a gimnáziumi érettségivel megegyezően, öt érettségi vizsgatantárgy, amelyek közül az ötödik tantárgy szakmai előkészítő tantárgy is lehet.

Idén és jövőre a hozott pontok egy részét - maximálisan 10 pontot - az érettségi vizsga eredménye alapján kell kiszámolni. A felsőoktatási intézmények a ténylegesen teljesített, az érettségi bizonyítványba beírt tantárgyak alapján számolják az érettségi átlagot. A 10 hozott pont számítása úgy történik, hogy a kiszámolt átlagot először duplázzák, majd kerekítik.

A közös érettségi-felvételi vizsgákat május 19. és 21. között tartják, a szóbeliket június 12. és 25. között kell az intézményekben megszervezni.

(MTI)

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten