Érettségi tételek - Petőfi Sándor
Kormos Edit
2005/01/26 08:00
7595 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A magyar líra egyik legzseniálisabb s egyben legellentmondásosabb alakjával ismerkedhetsz meg bővebben oldalunkon.

Petőfi Sándor - A tétel

A magyar líra egyik legzseniálisabb s egyben legellentmondásosabb alakjáról, Petőfiről és az ő életművéről találhatsz itt tételvázlatot.

Petőfi Sándor szabadsága és szerelme

Hogyha már nem szeretsz / Az Isten áldjon meg! / De ha még szeretsz, úgy / Ezerszer áldjon meg!

1847 januárja. Petőfi írja e sorokat egy barna, komoly szemű leánynak, aki apja tilalma ellenére is, titkon, egy levélvégre biggyesztett üzenettel válaszol poétánknak. Egyetlen sorral, ami mégis egész valójában felforgatja költőnk addigi életét. Petőfi legnagyobb múzsájáról szól ez a történet.

Petőfi Sándor: Az apostol

Petőfi Sándor példázatszerű alkotásának, a sokat támadott, sokat magasztalt és vitatott Apostolnak tételszerű bemutatását találod meg itt.

A költészet feladatának értelmezése Petőfi Sándor műveiben

A 2004-es magyar írásbeli érettségi tételének egy lehetséges kidolgozását olvashatod itt.

Republikánus költő - dinasztikus alkony (Mind map)

Petőfi A puszta télen c. verséről készült mini tananyagunk nem a klasszikus, teljességre törekvő műelemzést követi. Az elemzés technikájának csiszolása, egy-egy szempont szerinti "szoros olvasás" bemutatása a célja.

Mind map, vagyis a téli puszta térképe

A vázlatkészítés egyik módszereként ismert "mind map", vagyis az elmetérkép a kapcsolatokat kívánja feltárni és vizuálisan megjeleníteni. Egy mű belső összefüggéseinek rögzítésére, "térképének" megrajzolására teszünk kísérletet. A költői táj Petőfi Sándor téli pusztája.

Petőfi Sándor - diasor

Elsősorban tanároknak szánjuk itt következő diasorunkat: életrajzi órák színesítéséhez hasznos alapanyag lehet. Ám tételüket fennhangon tanuló, tudásukat ellenőrző diákok is hasznos segédeszközre lelhetnek benne.

Linkek

Kislexikon

bordal: alkalmi verstípus, a bort és a segítségével nyert mámor dicsőítésére szolgál. pl. A borozó
elidegenedés: filozófiai fogalom. ~ alatt azt a folyamatot értjük, ami a modern emberben megy végbe az urbanizáció, elgépiesedés, tömegmagány és létbizonytalanság következtében. Eredménye az elmagányosodás és a közösségből - sőt önmagunktól való - teljes elszakadás. pl. Kafka: Az átváltozása, Ady: Kocsi-út az éjszakába
negatív tájfestés: táj- vagy környezetleírásban alkalmazott módszer. A szemlélő lírai én nem a tájban jelenlévő elemeket veszi számba, hanem azokat, melyek hiányoznak belőle. A ~ segítségével erős kontraszthatás érhető el.
népies dal: a népdalok fordulatait, jellegzetes motívumait, hangvételét imitáló műfaj. pl. Ez a világ amilyen nagy...
népies életkép: kiragadott "életszelet", szituáció, jelenet. Gyakran humoros, szatirikus hangvételű. pl. Egy estém otthon
népies helyzetdal: a lírai én beleéli magát egy népi alak helyzetébe, E/1-ben szólaltatja meg azt. pl. Befordultam a konyhára...
népies zsánerkép: (a népies életkép rokona) játékos, kissé idealizált életkép pl. Megy a juhász szamáron...
perspektívaváltás: a tájleírás jellegzetes módja, mikor a szemlélő lírai én nézőpontváltással jellemzi a tájat pl. fentről halad lefelé vagy közelről távolba pillant pl. Az alföld
világfájdalom: a - rendszerint szentimentális - hős szemében helytelenül működő, értékvesztett világ fölött érzett szomorúság csalódottság érzése.

Hasznos SDT-oldalak:

Irodalom » 10. osztály » Líra » A magyar romantika költészete >> Petőfi Sándor

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten