Az első erkölcstanórán jártunk
2013/06/07 12:34
2399 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A megújult  köznevelési rendszer részeként szeptember elsejétől majdnem minden második 1. és 5. osztályos diák tanul majd erkölcstant. Az új Nemzeti alaptantervben meghatározott elemekre épülő tantárgy az embert és az emberi kapcsolatokat helyezi a középpontba. A diákok játékos formában szerezhetnek tapasztalatokat többek között a jó és a rossz, a szép és a csúnya viszonylagosságáról, valamint a helyes és a helytelen magatartási formák értelméről.

Központban az emberi kapcsolatok

A 2013/14-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerül az erkölcs és etika óra az általános iskolák első osztályában. Az új Nemzeti alaptantervben meghatározott elemekre épülő tantárgy az embert és az emberi kapcsolatokat helyezi a középpontba. Ennek bemutatására a zuglói Csanád Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézetben megrendezett interaktív mintaóra keretében került sor.  Az órát Hajduné Tölgyesi Lívia tanárnő tartotta a gyerekeknek és a sajtó munkatársaiknak. 

erktan-2 Fotó: MTI

A gondolat világra segítése

A terem kétfelé volt osztva, egyik oldalon a gyerekek, másikon az újságírók ültek. Az óra a tantárgy elméleti bemutatásával kezdődött. Szóba került, hogy az etika a filozófia gyakorlati ága, a platóni és arisztotelészi etika is érintve volt pár mondat erejéig. A tanárnő hangsúlyozta, hogy az óra interaktivitásra épül, illetve hogy ez egy ún. bábáskodó módszeren alapul, aminek az a feladata, hogy a gondolatot világra segítse. Bővebben kifejtve ezt úgy szeretnék a tanítás során elérni, hogy az óra során az élet különféle területeit érintve beszélgetnek, ahol a pedagógus csupán a moderátor szerepét játssza és nem alkot véleményt. A témakörök ekképpen oszlanak meg, öt nagy témakört érintve: „Az én világom”, „Társaim – ők és én”, „Közvetlen közösségeim – A család és a gyerek”,„Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösségek”, „A környező világ”.

Mese segítségével

Egy másik erkölcsi téma megközelítésére „Az erdei manó” című mese feldolgozása adott lehetőséget. A jó és a rossz sztereotípiájából kiindulva jutott el odáig, hogy a látszatra és mások véleményére nem lehet alapozni: a gonoszként ismert, és morcosan viselkedő boszorkány - „ember” - is lehet jó: az életkörülmények, a kapcsolatok-kötődések egészen különös reakciókat válthatnak ki bárkiből. A mesefeldolgozás erkölcstani megközelítésben érdekes eltéréseket mutatott a megszokott olvasásórai munkától. A pedagógus kihangsúlyozta, hogy szerinte az erkölcstan megjelölés kiváltható és kedvesebbé tehető a gyermekek számára, amennyiben játékos, beszélgetős óraként vezetjük fel számukra.

erktan-1 Fotó: MTI

Különféle módszerek vegyítése

Hajduné Tölgyesi Lívia etika-, ember és társadalomismeret szakon végzett és már korábban is oktatott etikát és gyermekfilozófiát 6-tól egészen 18 éves korosztályig.  Tapasztalatai alapján azt mondja, hogy az órai feladatvégzések különféle módon változatossá és érdekessé tehetőek. Ilyen lehet például a drámapedagógiai módszer alkalmazása, a különféle ismert- és ismeretlen közösségi gyermekjátékok felhasználása, mesék-, versek beszélgetésen alapuló feldolgozása. Hasznos módszertani lehetőség a gyermekfilozófia alkalmazása, amely kérdéseket generál és gondolkodásra serkent, miáltal felkelti az igényt a gyerekekben a kritikai gondolkodásra.

Identitás és beilleszkedés

Az erkölcstanóra keretein belül találkozhatnak a környezetüket és az életüket befolyásoló örömök és problémák különféle megjelenési formáival; a változatos órai tevékenység alatt játékos formában szerzik meg tapasztalataikat a jó-rossz, szép-csúnya viszonylagosságáról és a helyes-helytelen magatartási formák értelméről. Az önmegértés az identitástudat fejlődését segíti nagymértékben elő, míg az önmagát is tisztelni tudó személyiség kialakítása elősegíti számára a beilleszkedést és a közösségi értékek elfogadását. A gyerekek az erkölcstan órai találkozások alkalmával észrevétlenül tanulják meg a társadalomba való beilleszkedés és a közösségi élet alapjait.

Spirális szerkezetű tantárgy

Dr. Bodó Márton, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos munkatársa a mintaóra végén elmondta, hogy az új Nemzeti alaptanterv, közte az erkölcstanóra bevezetése lehetővé teszi, hogy a diákok szociális és kulturális helyzettől függetlenül megszerezhessék azt a tudást, aminek segítségével megtalálják helyüket a családban és a társadalomban és a munka világában. A tantárgy szerkezete spirális, vagyis a nagyobb témakörök kétévente ismétlődnek a korosztályos szinteknek megfelelően. Hatékonysága és hasznossága a rendszerességen és a rendszerezettségen alapul, egyéb tantárgyakba is integrálható, fejlesztve a gyerekek gondolkodásmódját és önkifejező képességét.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten