Esélyegyenlőség a tudásalapú társadalomban
Farkas László
2003/10/17 17:53
1329 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiájában és a társadalmi integráció folyamatában egyre nagyobb hangsúly kerül a nemek egyenlőségének megteremtésére az infokommunikációs technológiák területén. (Az OFA Kht közlése alapján)

Az Európai Szociális Alap EQUAL programja - amely a munkavállalókat vagy munkakeresőket érő hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlen bánásmód felszámolását tűzte ki célul - már eddig is számos olyan nemzeti projektet finanszírozott, melyeket a nők infokommunikációs ismereteinek bővítésére hoztak létre. A Berlinben indított Gender Mainstreaming in der Informationsgesellschaft elnevezésű projekt például az információs társadalom nemi dimenziójának fejlesztéséhez egy "életrajzi" megközelítési módot dolgozott ki.

Ennek lényege, hogy a projekt keretében beindított programok a karrier azon szakaszaiban támogatják a nőket, ahol azok a leggyakrabban szembesülnek a szegregáció jelenségével. Konkrétabban fogalmazva, a gyakorlati útmutatáson és a tapasztalatszerzés lehetőségén keresztül igyekeznek a fiatal lányok számára hozzáférhetőbbé tenni az Internetet, illetve megkönnyíteni az informatikai ismeretek elsajátítását. Szintén nagy hangsúly kerül az idősebb korosztályhoz tartozó nők számítógépes ismereteinek megalapozására, illetve bővítésére.

A programok egyben az egyetemi végzettséggel rendelkező munkanélküliek számára is álláslehetőséget teremtenek, elsősorban az oktatás és a szakmai továbbképzés területén. A németországi projekt egy másik programja azt célozza, hogy a bevándorló nők ne csak elsajátítsák, de tovább is adják az infokommunikációs ismereteket, azaz követendő példaként szolgáljanak a német fővárosban élő etnikai kisebbségek nőtagjai számára.

Az Egyesült Királyságban beindított JIVE PARTNERS elnevezésű projekt az ország négy régiójában létesített foglalkoztatási központokat, melyek a munkaerőpiac "férfias" szegmenseiben kínálnak álláslehetőséget a nők számára. A központok pályaorientációval, képzéssel és munkaközvetítéssel egyaránt foglalkoznak. Többek között egy olyan magas szintű képzési programot is beindítottak, amelynek elvégzésével a nők "Microsoft Certified Systems Engineer" oklevelet szerezhetnek. A központok a helyi vállalatokkal is együttműködnek annak érdekében, hogy a nők számára egyre több és vonzóbb munkalehetőséget teremtsenek a gazdaság infokommunikációs technológiákra épülő ágazataiban.

Harmadik példaként Andalúziát említjük. A spanyol régióban beindított, szintén az EQUAL program keretében finanszírozott projekt, a CALYTECH több mint 30 partnert fog össze egy közös cél érdekében, melynek lényege, hogy megkönnyítsék a helyi kis- és közepes méretű vállalatok alkalmazkodását a gazdaságot érintő technológiai változásokhoz. Az új technológiákhoz való hozzáférést, illetve azok alkalmazását egy vállalatokból, tanácsadó és képzési központokból álló integrált hálózat működése szolgálja.

Az infokommunikációs technológiák területén beindított projektek nagy száma ellenére a nők foglalkoztatását továbbra is számos akadály nehezíti. Ezek felszámolása elengedhetetlenül szükséges az új technológiák kínálta lehetőségek kiaknázásához. Egy férfidominanciájú ágazat ugyanis csak részben használja ki a munkaerőben rejlő tehetséget és kreativitást, tehát saját fejlődését is hátráltatja.

  • http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/social_agenda6_fr.pdf

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten