Európai Charta a Demokratikus és Erőszakmentes Iskoláról
Ferenczi Anita
2004/07/26 13:45
1754 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Európa Tanács által 2003. őszén hirdette meg "Making Democratic Institutions work" című pályázatát. A felhívás az európai országok diákjainak szólt, célja egy iskolai erőszak elleni karta kialakítása volt. A pályázat magyar győztese Polai Patrik György - a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium tanulója - lett, s ez meghívást is jelentett számára Strasbourgba, ahol társaival a közös európai iskolai kartát fogalmaztak meg a demokratikus és erőszakmentes iskoláról.

Bevezetés

Az Európa Tanács kezdeményezésére Európa minden részéről érkezett fiatalok megalkották a Demokratikus és Erőszakmentes Iskoláról szóló Európai Chartát, alapul véve azokat az alapvető európai értékeket és elveket, amelyeket minden európai magáénak vall, és különösen azokat, amelyek benne foglaltatnak az Európa Tanács emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Egyezményében.
A fiataloknak e csoportja azt ajánlja, hogy az iskolák Európa-szerte alaposan fontolják meg a Charta modellként való átvételét, amely elősegítheti a demokratikus és erőszakmentes oktatás ügyét.
Figyelembe véve az európai oktatási rendszerek különbözőségét, az iskolaközösségek a Chartát önmagában elfogadhatják, vagy átdolgozhatják és továbbfejleszthetik, megőrizve annak szellemét és alapelveit.
Ezt a Chartát egy értelmező memorandum egészíti ki, amely példákkal és magyarázatokkal segíti elő annak megvalósítását.


Európai Charta a Demokratikus és Erőszakmentes Iskoláról

1. Az iskolaközösség minden tagjának joga van a biztonságos és békés iskolai élethez. Mindenkinek kötelessége hozzájárulni a pozitív, tanulásra serkentő és a személyiség fejlődését elősegítő iskolai környezet megteremtéséhez.

2. Mindenkinek joga van az egyenlő bánásmódhoz és tisztelethez - bármilyen különbözőségre való tekintet nélkül. Mindenki élvezi a szólásszabadság jogát, anélkül, hogy diszkrimináció vagy elnyomás veszélye fenyegetné.

3. Az iskolaközösség biztosítja, hogy mindenki tudatában legyen jogainak és kötelességeinek.

4. Minden demokratikus iskola rendelkezik egy, a diákok, tanárok, szülők és - ahol ez lehetséges - az iskolaközösség más tagjainak képviselőiből álló, demokratikusan megválasztott döntéshozó testülettel. E testület minden tagja szavazati joggal bír.

5. Egy demokratikus iskolában a konfliktusokat erőszakmentes és konstruktív módon, az iskolaközösség minden tagjával való együttműködés jegyében oldják meg. Minden iskola rendelkezik egy képzett szakemberekből és diákokból álló csoporttal, amely tanácsadás és közvetítés útján közbenjár a konfliktusok megoldásában és megelőzésében.

6. Minden erőszakos esetet kivizsgálnak, haladéktalanul kezelnek és nyomon követnek, tekintet nélkül arra, hogy a diákok vagy az iskolaközösség más tagjai az érintett felek.

7. Az iskola a helyi közösség része. A helyi partnerekkel való együttműködés és információcsere elengedhetetlen a problémák megoldásához és megelőzéséhez.


Forrás: OM

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten