Évkönyvek
Farkas Zoltán
2003/05/31 13:00
1677 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Ebben a cikkben egy főleg Nyugat-Európában elterjedt középkori műfajjal, az évkönyvekkel ismerkedhetsz meg, amelyek nemcsak érdekességük, hanem számos magyar vonatkozásuk miatt is figyelemre méltók.

Az évkönyvek (annales)

Tacitus Az évkönyvek (latinul: annales) műfaja az ókori Rómában született meg. Az évkönyveket a mindenkori főpap (pontifex maximus) vezette, megörökítve bennük az egyes évek legfontosabb eseményeit. Ezen tevékenység során alakult ki az évkönyvek műfajának két legfontosabb sajátossága: a szigorú időrend és a rövid, tömör stílus. Tacitus (55-120 k.), római történetíró, a Julius-Claudius és a Flavius dinasztiák történetét összefoglaló művének az 'Annales' címet adta.
Az évkönyvek vezetése a középkorban - főleg Nagy Károly uralkodásától (768-814) kezdődően - vált igazán népszerűvé. Az évkönyveknek - az ókori előképekhez hasonlóan - továbbra is alapvető jellemzője maradt az évek szerint csoportosított mondanivaló, illetve a tömör, tárgyilagos feljegyzésmód. Emellett azonban a szerzők, az egyes évkönyvi bejegyzésekhez nem egyszer saját véleményüket, személyes értesüléseiket is hozzáfűzték. Az évkönyvekben gyakran nem minden évhez kapcsolódik bejegyzés.
Az évkönyvek tartalma és forrásértéke igen változatos. Az évkönyveket ugyanis általában kolostorokban - elsősorban bencés rediekben - vezették, ezért jobbára helyi érdekű eseményekről (tűzvész, sáskajárás, áradás, fosztogatás stb.) számolnak be, viszonylag megbízható hitelességgel. Számos évkönyv azonban országos jelentőségű történéseket (királyok koronázása, halála, háborúk stb.) is megörökített, ezeknek az évhez kötése, időrendje azonban nem mindig megbízható. Ennek legfőbb oka, hogy a szerzők az országos jelentőségű híreket általában sokadkézből, nagy időbeli késéssel szerezték, az események datálását és visszamenőleges beillesztését valamely korábbi évhez önkényesen, gyakran találomra végezték el.
Az évkönyveket nem minden esetben kell önálló munkaként elképzelni, a szerzők kronologikus feljegyzéseiket sokszor breviáriumok (zsoltároskönyvek) kalendáriumaiba írták.
Az évkönyvek kiemelkedő jelentőségűek a német és az orosz területek történetére vonatkozóan. Magyarországon e műfaj nem volt túlságosan népszerű, kevés évkönyv született, és még kevesebb maradt fenn. Számos külföldi évkönyv azonban tartalmaz magyar vonatkozásokat is.

Feladatok

1. Mi az évkönyvek két legfőbb stilisztikai jellemzője?

2. Kik írták az évkönyveket, és mi található bennük?

3. Európa mely területein és mikor élte virágkorát ez a műfaj?

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten