ExtraNet.sk - a szlovákiai magyar oktatási portál
Kovács Barna
2004/10/21 12:49
1654 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Egy köbölkúti (Szlovákia) tanárember fejében született meg a gondolat: létre kellene hozni a szlovákiai magyarság számára egy, a kor követelményeinek eleget tevő oktatási orgánumot. Tóth Tihamér egymaga indította útjára az ExtraNet.sk portált és hálózatot, amelynek ma már több mint húsz iskola tagja.

A hálózat és a portál létrehozásának deklarált általános célja az oktatási és tanulási folyamat támogatása, illeszkedve az Európai Unió e-Learning kezdeményezésében foglaltakhoz. Az ExtraNet-projekt küldetésének tekinti a pedagógusok motiválását az informatikai eszközöknek az oktatási munkába történő bevonására.

A projekt célközönségét az oktatás résztvevői: tanárok, diákok és szülők (iskolabarátok) képezik. Az ExtraNet portál friss híreivel, a projekt leírásával, érdekességek közlésével tulajdonképpen ízelítőt nyújt a hálózatban zajló érdemi "munkából". Szintén itt van lehetőségünk ingyenes regisztráció révén a hálózatba bekapcsolódni.

Fontos: a tartalom és a szolgáltatások túlnyomó többsége csak a regisztrált felhasználók számára elérhető. Ők a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe:

Hírlevél, levelezési listák, Pedagógusok továbbképzése és tájékoztatása továbbképzési lehetőségekről, Naprakész tantervek és oktatási anyagok, pedagógiai és módszertani tapasztalatok közzététele, Digitális tananyag és multimédiás oktatóanyagok gyűjtése és közzététele, Távoktatási keretrendszer biztosítása az on-line oktatás iránt érdeklődő pedagógusok számára, Tehetséges tanulók munkáinak bemutatása, Tanulói és pedagógusversenyek előkészítése, pályázatok kiírása, Anyanyelvű szakterminológia, IKT-kifejezések és ezek magyarázatainak közzététele, Az oktatási gyakorlatban jól bevált, mindenekelőtt szabad és nyílt forráskódú szoftverek leírása és használati útmutatók közzététele, Az iskolai számítógépes hálózatok működtetésében szerzett gyakorlati tapasztalatok, útmutatók, hálózatépítési tanácsok közzététele, vírusok elleni védekezés segítése, Web-tárhely biztosítása iskolák, pedagógusok és tanulók számára, Országos feladatbank és on-line tesztrendszer működtetése.

A hálózat felhasználói csoportokat alkotnak, az egyes csoportok különböző szintű hozzáférési jogokkal vannak felruházva. Milyen felhasználói csoportokról van szó?

Látogatók - csupán a nyilvánosság számára publikált információkhoz férnek hozzá, kifejthetik véleményüket az oktatásüggyel kapcsolatban szinte bármiről, mégpedig moderált vagy moderálatlan vendégkönyvben, fórumban.

Szerkesztők - pedagógusok, tanulók, iskolabarátok. Az adott iskola életével összefüggő híreket, beszámolókat szerkesztik.

Szakmai szerkesztők - pedagógusok, akik az oldalon publikált szakmai információk, mint pl. tanterv, oktató- és módszertani anyagok, digitális tananyag "fogyasztói" s egyben szerkesztői. Saját anyagot töltenek fel, ill. megosztják tapasztalataikat kollégáikkal.

Előnye a rendszernek, hogy kezeléséhez, a publikálandó anyag beviteléhez nincs szükség semmilyen speciális szaktudásra. Mindössze a szokványos szövegszerkesztési munka és valamely internetes böngészőprogram kezelésének ismerete szükséges.

A hálózat keretrendszerre épül. A keretrendszer automatizálja azokat a folyamatokat, amelyek a hálózat használata során szükségesek. Ilyen folyamatok zajlanak a felhasználó bejelentkezésekor, majd a felhasználó megfelelő jogokkal való felruházásakor - az információkhoz és szolgáltatásokhoz való ellenőrzött hozzáférés érdekében -, továbbá a tesztek értékelésekor, a távoktatás vizsgarendszerében, a felhasználói tartalomszerkesztés adminisztrációs rendszerében stb.

Természetesen a keretrendszer önmagában nem használható megfelelő tartalom nélkül. A tervezett tartalom tantárgyi és módszertani anyagból, műszaki leírásokból, recenziókból, látogatói és felhasználói hozzászólásokból, az oktatással összefüggő információkból áll majd.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten