Fejlesztőház Magyarországon
2008/05/25 08:00
1593 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Hazánkban kevés olyan intézmény működik, ahol minden szakterület képviselteti magát és a módszerek nemcsak megférnek egymás mellett, hanem egymást kiegészítve segítik a gyermek vagy felnőtt beilleszkedését a mindennapi életbe. Ez a gondolat hívta életre a Fejlesztőházat, ahol a szülők biztosak lehetnek abban, hogy gyermekük fejlesztő környezetben, szakemberek segítségével tölti el az időt.

Mozgásfejlesztés az óvodában/iskolában

A mozgásfejlesztő foglalkozások anyaga az agyi funkciók serkentését állítja a középpontba Dr. Porkolábné Balogh Katalin programjának továbbfejlesztése alapján, melyet Dr. Tótszöllősyné Varga Tünde dolgozott ki.

Minden funkció (testséma, téri orientáció…) fejlesztése jelen van minden korcsoportban, csupán a nehézségi szintek, célok eltérők. Pl: a 3-5 éves gyermekeknél az alaklátás fejlesztése annyit tesz, hogy körformát futnak körül, az 5-7 éveseknél már hurokvonal követése a cél.

Lényeges szempontja a foglalkozásoknak, hogy a gyermekek térben mozognak (általában tornateremben), ahol észlelik saját helyüket, testük és a tárgyak viszonyát. Saját tapasztalatuk által szerzik meg az iskolához elengedhetetlen tudást! Kitüntetett szerepet kap még a verbális fejlesztés (beszéd észlelés, értés…), melyek sok esetben a mozgássorok ritmusát is adják (mondókák, énekek). Az irányok és testrészek nevei is mozgással egybekötve vésődnek be a leghatékonyabban, melyek a későbbiekben elengedhetetlenek az olvasás, írás megtanulásához.

A foglakozásokon a tornaterem eszköztára mellett használunk még nagy füles labdákat, szalagot, gördeszkát, nagy ejtőernyőt, pálcákat, lábnyomokat.

A mozgásprogram alkalmazható az óvodai prevencióban és iskolai intenzív fejlesztő és korrekciós módszerként egyaránt a 3-8 éves korosztály minden gyermeke számára személyre szabott tervezéssel.

Emellett a módszer mellett alkalmazzák még a Szenzoros Integrációs Terápia eszköztárát, melyet Anna Jean Ayres kaliforniai agykutató és pszichológus dolgozott ki. Módszerének lényege, hogy az idegrendszer megfelelő érettsége különböző egyensúlyi és érzékszervi ingerekkel érhető el. Fejlesztő eszközei a hinták, billenő lapok, matracok, egyensúlyi játékok.

A programunk menete az óvodákban/iskolákban

Októberben történik meg a gyerekek fejlettségének vizsgálata a gyermek által látogatott intézményben. A gyermekek általában a pedagógus vagy a szülő kérésére kerülnek hozzánk első szűrésre.

Megállapítják, hogy kiknek milyen fejlesztésre van szükségük és kialakítják a csoportokat.

A csoportlétszám 8-10 fő (különleges esetekben 3-4 fő), a gyerekek életkora nagyjából megegyező.

A csoportok általában hetente egyszer vesznek részt az órákon.

A szülők folyamatosan írásban értesülnek az órák menetéről az üzenőfüzeten keresztül.

Az órák mindig jókedvűen sok mozgással, játékkal telnek, ahol a gyerekek észrevétlenül is sokat tanulnak.

Félévkor kontroll vizsgálatot végznek, melyen megállapítják, hogy mely részképességek területén szükséges még a fejlesztés. Illetve esetlegesen új gyerekek is kerülhetnek a csoportba. Az év végi kontroll vizsgálat alapján nyári feladatokat adnak a gyerekeknek (ami csakis játékos, mozgásos feladatból áll).

Akiket várnak a csoportok

  • mozgásfejlődésükben elmaradt gyermekek (ügyetlenebbnek, lassúbbnak mondott gyermekek)
  • gyermekek mozgáskoordináció és/vagy egyensúlyzavarral
  • hyperaktív gyermekek
  • Figyelem és/vagy viselkedészavarral küzdő gyermekek
  • Tanulási problémákkal, részképességzavarokkal küzdő gyermekek
  • Beszédproblémás gyermekek
  • Mozgássérült gyermekek
  • Egyedi fejlődésmenetű gyermekek: autizmus, értelmi akadályozottság…

Bővebb információ itt található.

Forrás

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten