Fiatal bevándorlók integrációja a szakképzésben Németországban II
Farkas László
2004/05/07 08:13
1409 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Folytatjuk Gudrun Blänsdorf cikkének közlését

Külföldi fiatalok szakmatanulásra felkészítése és szakképzése a CJD nürnbergi intézményében

A CJD nürnbergi intézménye fiatal bevándorlók szakmatanulásra való felkészítésével és szakképzésével foglalkozik. A nyelvet nem megfelelő szinten ismerő vagy beilleszkedési nehézségekkel küzdő külföldi származású fiataloknak, illetve tanulásban gátolt, szociálisan hátrányos helyzetű vagy sérült fiataloknak nyújtanak itt a munkaügyi szervezet támogatásával szakmatanulásra felkészítő, szakképző és a szakképző iskolákban tanulók számára egyéni fejlesztő, segítő programokat. A nürnbergi képző központ tanulóinak többsége külföldi, elsősorban török és görög származású. Egy részük "második generációs" bevándorló, akiknek az integrációja sérült, mert családjuk nem "hangolódott rá" a végleges németországi letelepedésre.

A cél a szakmai perspektíva megalapozása. Ezt differenciált tanműhelyi programkínálattal, felzárkóztatással, egyéni fejlesztéssel és szociálpedagógiai eszközökkel támogatják. A fiatalok a vállalati gyakorlatokon már korán megismerhetik az üzemi munkahelyi követelményeket. A szakmatanulásra felkészítő program keretében szakmai és általános kompetenciákat sajátítanak el, a szakmai előkészítésben rész-szakképzettséget szerezhetnek. Pótolhatják a hiányzó általános iskolai végzettséget, vagy - a Magyarországon tervezett alapműveltségi vizsgával összevethető - "minősített" általános iskola végzettséghez juthatnak. A szakképzés kamarai szakmunkásvizsgával zárul.

A hátrányos helyzetű fiatalok szakmai oktatását szolgáló programrendszer, a "hátrányos helyzetűek programja" fejlesztésére az elmúlt években összehangolt modellkísérletek folytak. A bevándorló fiatalok számára is elindult egy modellprogram. (Bundesministerium für Bildung und Forschung: "Kompetenzen fördern - Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf)

A szakmatanulásra felkészítő oktatás a modellkísérletek eredményeire támaszkodva 2004 szeptemberétől teljesen átalakul, annak érdekében, hogy az eszközök jobban illeszkedjenek a fiatalok egyéni szükségleteihez és képességeihez. A szakmai előkészítés modulokból áll, amelyek államilag elismert szakmák beszámítható részelemei, s a kamarák által elfogadott vizsgával zárulnak. A CJD egy sor szakmai előkészítő modul mellett kidolgozott egy sztenderdizált kompetenciafelmérő vizsgálati eljárást is, amelyet a jövőben a szakképzésre felkészítő programokban alkalmaz.
Átlépés az iskolából a szakképzésbe: A berlini Híd II. projekt

A berlini Breitscheid - Oberschule a város egyik szociális szempontból leghátrányosabb helyzetű pontján működik. Háromszáz tanulója negyven nemzetet képvisel. A berlini CJD és az iskola közös ifjúságsegítő projektje azt szeretné elérni, hogy az iskola befejezéséig minden egyes tanuló segítséget kapjon a pályaválasztáshoz és a továbbtanuláshoz. Ezt az egyéni gondozás és tanácsadás mellett az iskola nyitásával és a tanulók szempontjából fontos intézményekkel való együttműködéssel érik el. Partnereik a munkaügyi központ, az Ipari és Kereskedelmi Kamara, a Kézműves Kamara, illetve a szakképző intézmények. Meghatározó feladatnak tekintik a tanulók képzését vállaló intézmények és a képző férőhelyek felkutatását.

A CJD az iskolából a szakképzésbe való továbblépést az 2004-es év központi témájának tekinti, ugyanis növekszik azoknak a fiataloknak a száma, akik a szakképzési piac beszűkülése és hátrányaik miatt egyre nehezebben tudnak átlépni a szakképzésbe. Különösen súlyosan érinti ez a külföldi származású fiatalokat. A szakképzés még ma is a legtöbb esélyt kínáló út, ezt érdemes támogatni, nem a rész-szakképzést vagy az elhelyezkedést betanított munkásként. Utóbbiak esetében ugyanis a tartós munkaerő-piaci beilleszkedés ritkán sikerül.

Berlinben most, az iskolából a szakképzésbe átlépést segítő program követő projektjeként egy szakmatanulásra felkészítő általános iskolai tagozat indítását tervezik. A programba olyan 8. osztályos tanulók kapcsolódhatnak be, akik előre láthatóan nem fogják megszerezni az általános iskolai végzettséget. A két éves program keretében a tanulók az általános iskolai végzettséghez szükséges közismereti tantárgyak elsajátítása mellett felkészülnek a pályaválasztásra, tájékozódnak a továbbtanulási és munkavállalási lehetőségekről, szakmacsoportos szakmai alapképzésben részesülhetnek és arra is lehetőséget kapnak, hogy hosszabb idejű üzemi gyakorlatokon vegyenek részt.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten