Fókuszban a kisgyermekkori hátránycsökkentés
2016/06/28 08:00
3016 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Kormány vállalta a magyarországi köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítását. Ezzel a vállalással összhangban a projekt célja az óvodák, a családi napközik és más kisgyermek-nevelési célú intézmények esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, képzések és támogató szolgáltatások segítségével. Kiemelt figyelmet fordít a 3 éves kortól előírt óvodai nevelés és az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes intézményi szintű szakmai támogatására. A projekt 2016. február 1. és 2018. február 28. között valósul meg az Európai Unió támogatásával, összesen 1,260 milliárd forintból.

hatranycsokkentes

A projektgazda Oktatási Hivatal (OH) és konzorciumi partnere a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet (CSINI), illetve jogutódja által a kiemelt program keretében nyújtott hátránycsökkentő támogatások elsősorban azon – a konvergencia területeken közszolgáltatást biztosító – óvodák és kisgyermeknevelést ellátó intézmények, valamint fenntartóik számára érhetők el, amelyek intézményi szinten 15%-nál magasabb arányban nevelnek hátrányos helyzetű gyermekeket. A program során az Oktatási Hivatal elsősorban az óvodákat és fenntartóikat, a konzorciumi partner pedig az egyéb kisgyermekkori nevelési feladatokat ellátó intézményeket célozza meg.

A program kétszintű támogatást biztosít. Egyrészt az óvodákban dolgozó óvodapedagógusokat, óvodavezetőket, másrészt az óvodai nevelésről kötelezően gondoskodó önkormányzatok óvodai feladatot ellátó köztisztviselőit kívánja bevonni.

Az óvodai támogatások óvodapedagógusok számára térítésmentesen igénybe vehető 30 órás akkreditált pedagógusképzések igénybevételi lehetőségét jelentik, 8 különböző óvodai területet érintő, a hagyományos képzési formától eltérő, korszerű továbbképzés formájában. A programok a pedagógusok kompetenciáinak fejlesztéséhez, a hátránycsökkentő pedagógiai eljárások megújulásához és intézményi alkalmazásához járulnak hozzá. A gyakorlatorientált képzések megvalósítását a hátránycsökkentés jó gyakorlatával rendelkező óvodák és óvodai folyamatmentorok támogatják. Az Oktatási Hivatal 2017-ben 4000 fő óvodapedagógus, a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 1000 fő pedagógus képzését kezdi meg. A konzorciumi partner a kisgyermekkori ellátás területén 3 különböző, 30 órás szociális továbbképzéseken való ingyenes részvétel lehetőségét biztosítja a területen dolgozó 500 fő szakember számára az alábbi témakörökben: mozgás- és környezettudatosságra nevelés, játék- és családpedagógia, továbbá 1000 óvodapedagógus számára családpedagógia témájú 30 órás akkreditált képzésre nyílik lehetőség.

A köztisztviselők képzése az önkormányzati óvodafenntartóknál foglalkoztatott óvodai tanügyigazgatási szakemberek szakmai, szakmai-jogi felkészültségének fejlesztéséhez járul hozzá. A képzések 30 órás távoktatás formájában biztosítottak, amelyek sikeres elvégzésével a megszerzett kreditek beszámíthatóak a közszolgálati életpályamodell továbbképzési kötelezettségének teljesítésébe. A képzés kiemelten a 3 éves kortól előírt óvodakötelezettséggel kapcsolatos fenntartói feladatokra készít fel, a hátránycsökkentés helyi megvalósítására irányuló érzékenyítéssel.

A projekt keretében a kisgyermekkori nevelés hazai helyzetének feltárásával és elemzésével lehetőség nyílik olyan intézmények és óvodapedagógusok módszertani megújulásának támogatására, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő mindennapi nevelőmunka frissítésére, amelyek az eddigi óvodai fejlesztésekből – kapacitás, információ vagy hozzáférhetőség hiányában – kimaradtak.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten