Földrajz a BÁZISON
Juhász Zsolt
2004/09/02 08:00
4184 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
2004. szeptember 1-jétől nyilvánosan hozzáférhetővé vált a Sulinet Digitális Tudásbázisának - röviden SDT - tesztverziója. Nagy örömünkre szolgál, hogy az SDT egyik induló tantárgya (a történelem mellett) a földrajz lett.

A földrajz rovat Sulinet Oktatás portáljának megalakulása óta működik. A munkánk során végig fontos szempont volt, hogy a tanulók megismerkedjenek a környezet természeti, társadalmi-gazdasági jellemzőivel, tájékozódni tudjanak a természeti és társadalmi folyamatok között. Megpróbáltuk felkelteni a tanulók érdeklődését a különféle földrajzi témák iránt, támpontokat adni az értelmezéshez és az önálló gondolkodáshoz. Ugyanilyen fontos feladatnak tekintettük hogy a földrajztanárok számára megfelelő módszertani segítséget nyújtsunk a rovatban megjelenő anyagok tanórai felhasználásához, illetve bemutassuk a számítógép alkalmazási lehetőségeit a földrajzoktatásban.

Mi változik?

2004. szeptember 1-jétől hozzáférhetővé vált a Sulinet Digitális Tudásbázisának -röviden SDT - tesztverziója. Az SDT-ben a szeptemberi induláskor található két tantárgy közül az egyik a Földünk és környezetünk, amely lefedi a 9-10. évfolyam földrajztananyagát.
Terveink szerint az SDT-ben megtalálható földrajzanyag rövid idő alatt jelentős mértékben megnövekszik.

Mi tud az SDT?

Az SDT a műveltségi területeket számos iskolai évfolyamon lefedő elektronikus tananyag-adatbázis és egyben tartalomkezelő keretrendszer. A Sulinet Expressz Program egyik legfontosabb pilléreként a létrehozott adatbázis leképezi az iskola tantervét a különböző műveltségi területeken, és konkrét felhasználási útmutatókat, a tanórákon használható tananyagokat és újrahasznosítható tananyagelemeket nyújt a pedagógusok és a diákok részére. Az SDT nagy mennyiségű digitális tananyagot és újrafelhasználható tananyagelemeket nyújt a pedagógusok és a diákok részére. Az SDT lényegesen több mint komplett tankönyvek digitalizált változata. A korszerű elektronikus tananyagok, így az SDT-ben levő foglalkozások is az informatika eszközeivel, interaktív feladatokkal, szimulációkkal, tesztekkel támogatottak.

A rendszer egy vagy több tanórát felölelő foglalkozásokat, otthoni elsajátításra készült anyagokat, valamint 5-45 perces elektronikus blokkokat kínál a hagyományos tanítást kiegészítve vagy talán inkább megváltoztatva. A felhasználók a jövőben a központilag létrehozott és szakmailag ellenőrzött törzsanyagokon kívül a már meglévő és/vagy általuk létrehozott új elemekből saját tananyagokat is készíthetnek, amelyeket a rendszeren belül vagy onnan letöltve használhatnak az órán.

Milyen földrajzanyag van az SDT-ben?

Az SDT elektronikus tananyagbázisát kezdetben az e célra kiírt közbeszerzési pályázatok nyomán indult fejlesztőmunka adja. Fontos, hogy az SDT-ben található tananyagelemek (kép, animáció, videorészlet, szöveg, tesztfeladat, hanganyag stb.) tananyagegységekbe (lap, foglalkozás, téma) szervezhetők. A tananyagkészítők az elkészített tananyagelemeket egységekbe is szervezték, azonban a felhasználás során minden pedagógus akár újra is szervezheti a saját oktatási céljának megfelelően az elemeket.

Tapasztalataink szerint az SDT-ben már meglévő animációk és interaktív elemek lényegesen érthetőbbé teszik a földrajzi törvényszerűségeket, és megfelelően magyarázzák a folyamatokat. A földrajzi folyamatok dinamizmusát, legyen az hosszú távú (pl. kőzetlemezek mozgása az évmilliók során), vagy rövid távú (pl. a földi légkörzés vagy vulkánkitörés), a tankönyvi szemléltető ábrák nehezen tudják bemutatni. Az animációkkal ezeket a változásokat néhány másodperces mozgásfolyamattá alakítva jelentősen tudjuk javítani a megértést és fejleszteni a térbeli gondolkodást.

Földrajz rovat feladatai

A Sulinet Oktatás honlap az SDT főbejárata. A földrajz rovatot nemcsak tanítási segédanyagok gyűjtőhelyévé szeretnénk tenni, hanem a tanulók és a tanárok ön(tovább)képzésének színterévé is. Szeretnénk, ha a számos módszertani információ mellett a megjelenő anyagok segítséget nyújtanának az SDT keretrendszer használatához a diákok és az idelátogató tanár kollégák számára. Bízunk abban, hogy közös munkánk eredményeként az SDT földrajzanyaga (tudás)bázisnak számít majd mind a diákok, mind a tanárok munkájában.

Tesztüzem

A Sulinet Digitális Tudásbázis rendszer jelenleg tesztüzemben működik a történelem és a földrajz tananyagokkal. Más műveltségi területek és tantárgyak tananyagai fokozatosan kerülnek be a rendszerbe.

  • Mindezek után arra kérjük Önöket, hogy próbálják ki az SDT-t, hisz ez minden szóbeli és írásbeli jellemzésnél többet ér.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten