Forrásérték
Farkas Zoltán
2003/02/07 18:26
3666 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Nem mind értéktelen, ami hamis... Milyen következtetések vonhatók le egy történeti forrásból? Mennyire értékes egy forrás? Ezekre a kérdésekre a forrásérték megállapítása révén kaphatunk választ.

Mi a forrásérték?

Anonymus: Gesta Hungarorum A történeti forrásoknak a kutatás szempontjából legfontosabb tulajdonsága a forrásérték. A forrásérték azt fejezi ki, hogy egy történeti forrás mennyire alkalmas a történeti múlt rekonstruálására. A források forrásértékének megállapítása a forráskritika feladata.
Egy történeti forráshoz nem csak egyetlen forrásértéket rendelhetünk hozzá. Így például mára a tudósok többsége egyetért abban, hogy Anonymusnak a magyar őstörténetről írott munkája (Gesta Hungarorum) a magyarság 9-10. századi történetére vonatkozóan csekély forrásértékkel rendelkezik, hiszen a leírt események után több száz évvel élt szerzőnek gyakorlatilag semmilyen biztos forrás nem állt rendelkezésre az általa vizsgált korszak történetére vonatkozóan, így állításai nagyrészt saját fantáziájának termékei. Művét ezért is sorolta a tudomány a regényes gesta műfajába.
Ugyanez a mű azonban kiemelkedő forrásértékkel bír a szerző műveltségére, korának politikai gondolkozására, művelődéstörténeti, politikai és társadalmi viszonyaira vonatkozóan. A forrásérték megállapítása minden forrástípus esetében elengedhetetlen a kutatás számára. A forrásérték megállapítása nem mindig egyszerű feladat.
Egy-egy forrás forrásértékének megállapítása olykor még a rendelkezésre álló számos forráskritikai módszer és eljárás ellenére sem könnyű feladat. Bizonyos források esetében több évtizedes viták zajlottak, zajlanak a forrásérték kapcsán. Előfordul, hogy egy-egy újabb forrás felbukkanása alapvetően megváltoztatja a korábban ismert források forrásértékéről kialakult képet.

A források csoportosítása

Brodarics István A forrásokat forrásértékük alapján elsődleges (primer) és másodlagos (secunder) források csoportjára szokás osztani. Az elsődleges források legfőbb jellemzője, hogy közvetlenek, vagyis a történésekkel egykorúak, szerzőik pedig jórészt vagy kizárólag saját tapasztalataik alapján számolnak be az eseményekről. Ilyen források például a világháborúkból származó katonalevelek, vagy Brodarics István leírása a mohácsi csatáról.
A másodlagos források azok, amelyek csak utólag és/vagy közvetett információk alapján tudósítanak valamely eseményről, mint például Istvánffy Miklós a mohácsi csatáról.
A forrásokat egy másik lehetséges csoportosítás alapján hamis, valódi és interpolált kategóriába sorolhatjuk. Az interpoláció a szövegbe való utólagos betoldást, beszúrást jelent: egy valódi forrás anyagába utólagosan újabb részt szúrnak be.
Ebben az esetben természetesen az addig valódi forrás nem válik hamissá, csak az interpolált részei - amelyek önmagukban szintén lehetnek valódiak vagy hamisak - különítendők el az eredetiektől. Ilyen interpolált forrásunk például a pannonhalmi alapítólevél, vagy a Képes Krónika.
Az egyes források kapcsán nem feltétlenül lehet egyetlen forrásértéket megállapítani, hiszen egy valódi forrás is tartalmazhat hamis adatokat, tévedéseket, ugyanakkor egy hamis forrásban is felfedezhetők a valóságnak megfelelő információk. Azt sem lehet állítani, hogy a hamis forrásnak semmiféle forrásértéke nincs, hiszen a hamisítás ideje, oka, módja igen hasznos információkkal szolgálhat a történeti kutatások számára. A forrásérték tehát nem abszolút kategória, mert meghatározását az adott kutatás tárgya, célja is befolyásolja.

Ellenőrző kérdések

1. Magyarázd meg saját szavaiddal, hogy mit értünk a forrásérték fogalmán!
2. Mit jelent az interpoláció?
3. Mi a különbség a hamis és az interpolált források között?

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten