Forráskereső - A számvitel alapfogalmai
2004/11/20 14:02
794 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Ahhoz, hogy egy vállalat vezetése megalapozott döntéseket tudjon hozni, hogy a befektetők reális képet kapjanak a vállalat működéséről, hogy a termék árának meghatározása ne vezessen veszteségekhez, szükség van egy olyan rendszerre, amely a vállalatban zajló különböző folyamatok pénzügyi vonatkozását rögzíti. Ez a számvitel feladata

Számvitelnek nevezzük a gazdasági események olyan célirányos megfigyelését, rögzítését, feldolgozását, elemzését, ellenőrzését és értékelését, amely egy előre meghatározott rendszer szerint történik. Gazdasági eseménynek tekintünk minden olyan eseményt, amelynek következtében a vállalat vagyona is változik. A vállalatok jövedelmező működését a jó vezetői döntések alapozhatják meg. Ahhoz azonban, hogy ilyen döntések szülessenek megfelelő információkra van szükség a vállalat egyes tevékenységeiről, szervezeti egységeinek működéséről, a költséggazdálkodásáról... stb. Ezek az információk a számviteli nyilvántartásokból nyerhetők ki. A számvitel tehát egy olyan nyilvántartási és elszámolási rendszer, amely objektív információkat szolgáltat a vállalatok pénzügyi helyzetéről. A nyilvántartás és az elszámolás szabályait, az objektív információk a piac különböző szereplői számára történő rendelkezésre bocsátását a számviteli törvény biztosítja. Olyan számviteli szabályokat rögzít, amelyek alapján megbízható és valós összkép alakítható ki a vállalatok vagyoni helyzetéről, jövedelemtermelő képességéről és pénzügyi helyzetéről.

A 2000. évi C. törvény tartalmazza a Magyarországon jelenleg érvényben lévő számviteli szabályokat. A törvény a vállalkozási tevékenységet végzők számára előírja a könyvvezetési kötelezettséget, a könyvvezetéskor követendő elveket és szabályokat, a beszámoló összeállításának és nyilvánosságra hozatalának követelményeit valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket. A számvitel egyik nagyon fontos funkciója tehát, hogy az adott időszak végén összeállítható legyen a vállalat éves beszámolója, elemezhető, értékelhető legyen a vállalat tevékenysége, működése. Ezen felül pedig a számviteli feladata, hogy nyilvántartások vezetésével biztosítsa a vagyon megőrzését és a vállalat likviditását A számviteli törvény megfogalmaz néhány olyan alapelvet, amelyet a törvény hatálya alá tartozó vállaltoknak a számvitel minden területén - így a könyvvezetéskor, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvizsgálat során is - be kell tartania.

Ilyen alapelv

  • a vállalkozás folytatásának elve, amely szerint olyan szabályoknak megfelelően kell értékelni a gazdasági eseményeket, hogy az pontosan mutassa a vagyon alakulását;
  • a teljesség elve szerint minden gazdasági eseményt rögzíteni kell, amely hatást gyakorol a vállalat vagyonára;
  • a valódiság elve, amely azt biztosítja, hogy a könyvelt tételek bizonyíthatóan megfeleljenek a valóságnak;
  • a világosság elve az áttekinthetőséget és az érthetőséget szolgálja;
  • a következetesség elve az állandóságot és az összehasonlíthatóságot írja elő;
  • az összemérés elve azt mondja ki, hogy a bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódnia, amelyikben felmerültek.
  • az óvatosság elve biztosítja, hogy csak akkor legyen kimutatható bármiféle nyereség, ha a bevétel realizálása teljesen biztos, az előre látható kockázatokat és a feltételezhetően bekövetkező veszteségeket pedig kötelező elszámolni.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten