Hamisítók, csalók
Farkas Zoltán
2002/12/19 16:32
808 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A hamisítás talán egyidős az emberiséggel. Jó és rossz szándék egyaránt vezérelheti azokat, akik tudatosan félre akarják vezetni embertársaikat. Számos esetben anyagi, politikai haszon reményében teszik, de sokszor igazi értékeket hoznak létre.

Törzsanyag

Egy jól sikerült hamisítvány

III. István pápa nem tekintette kockázatos vállalkozásnak, hogy a múlt hibáját korrigálja azzal, hogy lejegyzi azt, ami a múltból szájhagyomány útján megőrződött, de írásos dokumentum nem maradt fenn róla. Ez még nem lett volna baj, csakhogy több mint 400 évvel visszadátumoztatta az oklevelet, s megtévesztő információkat a hitelesség álcájába burkolt.

A naiv, a mű és a blöff

Talán Loch Ness történelem előtti időkből itt rekedt szörnye, néhány kósza csészealj vagy Darwin makogó őseinkről alkotott evolúció-elmélete kavarhatták fel egykor annyira a tudományos világot, ahogy azt a skót származású James Mcpherson tette az irodalmi életben. A skót költő szenzációs felfedezéssel rukkolt elő a XVIII. század közepén: megtalálta és le is fordította a kelták ősi mítoszát, Osszián bárd énekeit.

"Hamis a baba"

A képzőművészeti alkotások hamisításának kérdése régóta foglalkoztatja a kutatókat. Egy idő óta a kérdést már nem csak műkereskedők, műgyűjtők és antikváriusok teszik fel. A műtárgyhamisítás problematikája ma már olyan nélkülözhetetlen szakterületek tárgya lett, mint művelődéstörténet, művészetpszichológia, művészetszociológia. Hamis a baba, de mennyire hogy az. Legalábbis annak, aki észreveszi.

Feladatok

 1. Mikor uralkodott Nagy Konstantin, s milyen szerepet játszott a kereszténység történetében?
 2. Hogyan jutott hatalomra Kis Pippin? Melyik dinasztia tagja volt?
 3. Miért nem volt Nagy Károly ínyére, hogy a pápa koronázza császárrá?
 4. Kimutatható-e összefüggés a Donatio Constantini és a VII. Gergely által kiadott Dictatus papae között?
 5. Ki festette a Donatio c. festményt, melyen Kosntantin császár átnyújtja a pápának Rómát és a császári jelvényeket?
 6. Milyen eposzokat ismersz a magyar irodalom történetéből?
 7. Ki határozta meg először az eposz fogalmát?
 8. Az Osszián-dalokhoz hasonlóan, a homéroszi eposzok szerzősége is máig tartó viták alapja. Miért?
 9. Kazinczyn kívül ki fordította még magyarra a XVIII. században Osszián dalait?
 10. Nevezz meg ismert hamisítókat a XIX-XX. század fordulójáról!
 11. Hogyan határoznád meg, mit jelent egy képzőművészeti alkotás hamisítása?
 12. Kinek a műveit hamisította Dossena és Han van Meegeren?
 13. Mely korból származó műveket hamisítanak leginkább napjainkban?
 14. Tekinthető-e művészi alkotásnak a hamisítvány?

Tudtad?

 • Nagy Károly ellene volt annak, hogy a pápa császárrá koronázza, életrajzírója, Einhard ezt jegyezte fel: "... ettől annyira idegenkedett, hogy amint később megerősítette, azon a napon nem lépett volna be a templomba, ha a pápa szándékát előre látja." Ezek után többé nem is ment Rómába, s nem neveztette magát Róma császárának.
 • 799-ben III. Leó egy mozaikot készíttetett a lateráni palotában, mely azt a "jelenetet" ábrázolja, amikor Szent Péter a pápának átnyújtja a lelki hatalmat jelentő palliumot, Károlynak pedig a világi hatalmat és az egyházvédői szerepet jelképező zászlót. Ez a jelenet azt sugallja, hogy a császár hatalma nem közvetlenül Istentől, hanem a pápán keresztül adatik meg.
 • Osszián dalainak első teljes magyar fordítását Kazinczy Ferenc készítette el - kisebb változtatásokkal. A kifinomult ízlésű Kazinczy Fingal király kétes hangzású nevét például igen óvatosan Fjon-ghalra cserélte.
 • A hagyomány szerint Osszián gael nyelven írta műveit. A gael nyelv a kelta nyelvcsoport egy ága, mely az izlandi- és a skót- nyelvjárásokat foglalja magába. Legrégebbi nyelvemléke a «Book of Deir» a IX. sz.-ból, de ilyen nyelven született az Osszián is. Éppen nyelve volt az egyik olyan motívum, ami miatt az Osszián hitelességét megkérdőjelezték: túlságosan modern a nyelvkincs, kevés régies fordulatot, szólást hordoz.

Kisenciklopédia

III. István
Általában II. Istvánnak sorszámozzák, mert elődjét sok egyháztörténész nem tekinti pápának, mivel megválasztása utáni negyedik napon szélhűdés érte, s meghalt.
Egyházi állam
A Kis Pippin által III. Istvánnak adományozott területekből jött létre a Pápai állam. Ez magába foglalta a Ducatust (Róma és környéke), az Exarchatust (Ravenna és környéke) és Pentapolist (Dél-Itáliában 5 város). Egészen 1870-ig ez képezte a pápaság világi hatalmának alapját.
Osszián
legendás kelta dalnok, egyerősen vitatott költői ciklus szerzője. A monda szerint Fingal skót királynak a fia volt, aki Kr. u. 3. században élt. Idős korában megvakult, amit állítólagos költeményei is rögzítettek. A hamisítványokat James Macpherson adta ki angolul a 18. század közepén.
Bárd
dalnok. Az énekmondókat nevezték így a keltáknál és leszármazottaiknál lásd: A walesi bárdok
Naiv- és műeposzunk
Arany János e híres tanulmányában a nemzeti eposz hiányáról és egy, a történelmünkön és hitvilágunkon (ősi, pogány elemek!) alapuló mitológia és belőle építkező eposz teremtéséről ír.
A hamisítás
régi korok vagy idegen kéz stílusát utánzó műtárgy készítése szándékos megtévesztés céljából. Hamisításnak minősül az is, ha eredeti műtárgyat az értéknövelés céljából hamis szignóval látnak el, ha sérült műtárgyat megtévesztési szándékkal egészítenek ki vagy másolatot hamisított szignóval hoznak forgalomba.Leggyakoribb a régi korok és mesterek műveinek hamisítása, de újabban jónevű kortársak munkáit is hamisítják.A hamisítás elterjedése a műkereskedelem fellendülésével indult meg a 19. században. A század végén hozták az első büntető jogszabályokatA legnevezetesebb perek az antik és quattrocento szobrokat készítő A. Dossena római szobrász és H. van Meegeren, Vermer hamisítója ellen folytak.A műtárgyak eredetiségének megállapítására a stílusanalízisen kívül modern fizikai-kémiai eljárások (mikrográfia, röntgenfelvétel, stb. ) szolgálnak.

Linkek

Irodalom

 • F. Arnau: Művészethamisítók, hamisítók művészete. Bp., 1963.
 • Szilágyi János György: Legbölcsebb az idő (Antik vázák hamisítványai) Corvina, 1987

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten