Hartvik legendaszerkesztménye
Farkas Zoltán
2004/04/17 15:39
4218 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Szent István legkésőbb született élettörténete, mely felhasználta az előző két, hasonló tárgyú legendát, Hartvik püspök munkája, és a középkorban István király hivatalos életrajzává vált. E legendaszerkesztményről és szerzőjéről szól ez az írás.
Szent Jobb

Ismétlő kérdés:

Mit tudsz a Szt. István-legendák keletkezésének időrendjéről?

Szent István király középkorban hivatalosnak tekintett legendájának szerzője kapcsán több nézet is felmerült a történeti kutatásokban. A legenda szerzője valószínűleg nem más, mint az a Hartvik nevű hersfeldi (Németország) bencés szerzetes, aki 1072-ben kolostora apáti székébe került, 1085 ben püspökké szentelték, s rövid ideig Magdeburg érseke volt. 1088-ban érkezett Magyarországra, ahol nemsokára a győri püspöki címet nyerte el. Több jelentős diplomáciai szolgálatot tett I. László és Könyves Kálmán királynak is. Idős korában, 1100 körül készíthette el saját Szent István életrajzát, a két korábbi változat felhasználásával, részben kompilatív módszerrel, részben pedig saját fogalmazású részek írásával.

Ismétlő feladat: Elevenítsd fel, hogy milyen szerzői eljárást nevezünk kompilációnak! (Segítséget nyújt 'A krónika műfajáról általában' c. írás.)

Hartvik munkájának - amelyet Könyves Kálmán király parancsára írt meg - legfőbb törekvései közé tartozott, hogy a magyar királyoknak a pápa által elvitatott egyházkormányzói jogait István királyra vezesse vissza, illetve azoknak a Szentszéktől való eredetét bizonyítsa. Emellett nagy súlyt fektetett arra, hogy a korábbiaknál erősebben hangsúlyozza az első magyar keresztény király isteni kiválasztottságát. Hartvik püspök munkájának előszava toposzokkal átszőtt személyes vallomás a munka keletkezésének körülményeiről, illetve saját magának a feladathoz való viszonyulásáról.

Önálló munka: Olvasd el a Hartvik-féle legenda előszavát, majd válaszolj az alábbi kérdésekre!
1. Mit tart Hartvik a munka legfőbb nehézségének?
2. Mely erény segítségével igyekszik legyőzni ezt a nehézséget?
3. Vajon valóban fennállt-e az említett nehézség?
4. Milyen fogadtatást kér Hartvik műve számára?

A legenda szövegét megtalálod:
nyomtatásban: Érszegi Géza (vál., bev., jegyz., szöveggond.): Árpád-kori legendák és Intelmek. Bp., 1983. 34-53. (ford.: Kurcz Ágnes) vagy
Kristó Gyula (szerk.): Az államalapítás korának írott forrásai. Szeged., 1999. 315-343. (ford.: Kisdi Klára, részletek)
Interneten: http://www.extreme.hu/arpadkor/szcim/eg04-1.htm
Hartvik püspök munkájának különös értéket ad, hogy szerzője a kor kiváló műveltségű stílusművésze volt, aki a Könyves Kálmán udvarában a 12. század elején kialakult szellemi pezsgés egyik meghatározó alakjává vált. Széleskörű műveltségének alapjait minden bizonnyal Nyugat-Európában szerezte (a hersfeldi kolostorban még a 11. században is hatott a Karoling-reneszánsz virágzása), klasszikus irodalmi tudása mellett érzékelhető a legjelentősebb nyugati egyházi művek, illetve a VII. Gergely-féle pápai reformmal szemben álló, császárpárti egyháziak írásainak hatása.
A Hartvik-legenda az egész középkoron át - a korábbi életrajzokat háttérbe szorítva - I. István hivatalos életrajzának számított, ezt használták fel a liturgiában és a breviáriumok elkészítésénél is, sőt a 14. századtól Magyarországon jogforrásként is hivatkoztak rá.

Ellenőrző kérdések

1. Foglald össze röviden, honnan szerezhette műveltségét Hartvik püspök!

2. Milyen célok szolgálatába állította tollát Hartvik püspök a legendaszerkesztmény elkészítésekor?

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten