Helyzetmeghatározás
2003/01/17 13:11
3498 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A kommunikáció helyzetmeghatározása során feltétlenül figyelmet kell szentelnünk az időfelhasználásra.

Az idő

Az idő egyre nagyobb szerepet kap az ember életében, nem véletlenül halljuk és mondjuk állandóan: versenyt futok az idővel, nincs egy percem sem, az idő pénz. Széchenyi István például így foglalja össze intelmeit az idővel kapcsolatosan: "Ha szabatosak akarunk lenni, azt kell mondani: Az idő több, mint pénz! A világ ezer példája mutatja, hogy a gazdag, ha koldusbotra jut, ismét meggazdagodhatik, sőt még nagyobb módja lehet, mint valaha. a pénz tehát pótolható, míg az elfecsérelt idő örökre elveszett." (Széchenyi István intelmei Béla fiához 1857) Ezért nem szabad elfelejteni, hogy:

  • bármennyire is sok pénzünk lehet, időt nem vásárolhatunk,
  • az adott időt nem konzerválhatjuk, nem tehetjük el olyankorra, amikor éppen szűkében vagyunk,
  • és főként nem állíthatjuk meg, nem pótolhatjuk.

Az idő "szűkös jószág" - tehát ha nem használjuk fel helyesen, akkor egyértelmű veszteséget okozunk magunknak és a környezetünknek. Éppen ezért ezt a témát is érdemes több szempont szerint vizsgálni.

Az időpont

Az időpont a mindennapi életünkben igen fontos szerepet tölt be. Napjaink csak akkor telnek hatékonyan, ha azokat előre tervezzük. Ennek betartására azonban csak akkor van esélyünk, ha az időpontokat képesek vagyunk betartani. Sokszor talán ennek nincs komolyabb tétje, máskor azonban (pl. álláskereséskor a leendő vezetővel való megbeszéléskor, egy orvosi vizsgálat esetén, a tanítási óra megkezdésekor, egy randevún) céljaink elérésének komoly feltétele lehet.

Az időtartam

Az időtartam az időpont rövidségével ellentétben arra utal, hogy mennyi időt áldozunk valamire. ha valaki moziba vagy színházba készül, tudja, mennyi időt szán erre az alkalomra, az időtartam így adott, az eltöltött idő tervezhető. Nehezebb azonban az a helyzet, amikor magán emberként vagy munkahelyünkön kell megterveznünk, hogy mely tevékenységre mennyi időt fordítunk. Ennek egyik oka lehet a váratlan programváltozás, de nagyban befolyásolja a partnerek időhöz való viszonya, időbeosztásuk tudatossága. Mindnyájunknak vannak olyan "idővámpír" ismerősei, akik fölösleges, céltalan módon, jelentéktelen dolgokkal lefoglalják, elrabolják, azaz képtelenek tiszteletben tartani a másik ember idejét.

Az időgazdálkodás

Szólhatna úgy is az eredeti mondás, hogy: Oszd be az időd, s megmondom, ki vagy! Már kisiskolás korban sokat foglalkoznak a tanítók azzal, hogy helyes időbeosztásra ösztönözzék diákjaikat. A téma éveken, sőt évtizeden keresztül ismétlődik, mégis gyakran tapasztaljuk, hogy a felnőttek zöme felesleges időfecsérlésnek tartja a napi vagy éppen heti időterv elkészítését. Pedig a helyes időgazdálkodás elősegíti az eredményesség növelését, valamint az időveszteségek csökkentését.

Ahhoz, hogy valójában eredményességed növekedjék, időtervet célszerű készíteni.

A prioritások meghatározása

Ehhez számba kell venni a feladataidat (heti terv esetén rangsorolni kell, melyik napon mely feladatok várnak rád). Ha ezen túljutottál, meg kell vizsgálnod magukat a feladatokat fontosság (nagyon, átlagosan, kevésbé), sürgősség (halaszthatatlan, átlagos, ráérő) és következmény (súlyosabbá válik, ilyen marad, megoldódhat) szempontjából.

Viszonyok

A kommunikációs helyzet meghatározásához szükséges a partnerek közötti viszony feltérképezése.

  • Hierarchikus viszonynak tekintjük a kommunikáló felek közötti alá-fölé, illetve mellérendeltséget.
  • Érzelmi viszony a partnerek közötti szeretet, közöny vagy éppen ellenszenv.
  • Az értékviszony pedig a partnerről alkotott vélemény: a tisztelet, megbecsülés vagy ezek ellenkezője.
  • Végül beszélnünk kell az érdekviszonyról. Az érdek azt jelenti, hogy a partnerek mindegyike a lehető legnagyobb nyereség elérésére törekszik. Ez a nyereség nem pusztán anyagi természetű lehet, jelentheti bizonyos érzelmi, fizikai szükségletek kielégítését, önbizalom-erősítést és még sorolhatnánk. Tehát, az érdek minden kapcsolat része, önmagában nem tekinthető pejoratívnak. Természetesen rosszalló jelentésben is használjuk, amennyiben az egyik fél a másik érdekeit nem veszi figyelembe, csak a saját hasznára, nyereségére törekszik, esetleg tisztességtelen eszközöket is felhasznál ehhez.

A fenti viszonyok lehetnek kifejtettek (közöltek), de lehetnek rejtettek is (elhallgatottak, a partner számára nem ismertek).

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten