Hogyan tanítsuk az SDT-vel? (Osztó, többszörös)
Tarcsay Tamás
2005/02/07 14:53
2945 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Egy korábbi írásunkban a Pithagorasz-tétel SDT (Sulinet Digitális Tudásbázis)-vel segített oktatásáról szóltunk. Most egy másik tudományterület, a számelmélet alapjainak digitális módszerekkel támogatott oktatásáról ejtünk szót.

Az osztója reláció az alapvető fogalom az általunk tárgyalt témakörben. Mielőtt elkezdenénk a tanítást, döntenünk kell abban, hogy melyik számhalmazban értelmezzük ezt a fogalmat.
Ezután már célszerű következetesen ragaszkodni a választott halmazhoz. Ezt a döntést segíthetik a Sulinet Oktatási Portál Matematika Rovatában megjelent alábbi írások:

Az osztója reláció a különböző számhalmazokban
A legnagyobb közös osztó a különböző számhalmazokban

Miután döntöttünk a fent említett kérdésben, megadhatjuk az osztója reláció definícióját és alapvető tulajdonságait. A tanítványaink többségének nincs szüksége arra, hogy a vonatkozó azonosságokat igazolják, az érdeklődők számára javasolhatjuk az SDT Az oszthatóság definíciója, szabályai című oldalát, ahol a bizonyítások megtalálhatók.

A definíció megértését különböző pozitív egész számok osztópárokra bontásával gyakoroltathatjuk. A gyerekek munkáját az alábbi animáció alkalmazásával is ellenőrizhetjük.

Kattints a képre! Ezzel az animációval vizsgálhatjuk a pozitív egész számok osztóinak számát. Megállapíthatjuk, hogy csak a négyzetszámok esetében fordul elő olyan osztópár, amelynek tagjai egyenlőek, ebből következően a négyzetszámok osztóinak száma páros, a többieké páratlan.

A kapott eredmény alkalmazásként érdekes feladatot is találhatunk a web-en. (Várbörtön-probléma)

Az osztók számának vizsgálata vezethet el bennünket a prímszám fogalmához, majd a számelmélet alaptételével ismertethetjük meg a diákjainkat. Az SDT Prímtényezős felbontás, a számelmélet alaptétele című oldala ezzel a témával foglalkozik.

A pozitív egész számok prímtényezős felbontásának módszerével is megismerkedhetnek a gyerekek az említett SDT-oldal tanulmányozása során. Az, hogy mennyire sajátították el ezt a készséget, a következő animációval vizsgálható.

Kattints a képre! A legnagyobb közös osztó a következő fogalom, amelynek tanításához kiváló animáció található az SDT-ben (Legnagyobb közös osztó).

A legnagyobb közös osztó Euklideszi algoritmussal történő meghatározásához is van információ az Interneten.

Tarcsay TamásCsatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten