IKT az EU új tagországaiban III.
Farkas László
2004/08/17 03:40
1098 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Telekommunikáció, internet az újonnan csatlakozott és a csatlakozásra váró országokban

A vizsgált országokban a rendszeres internethasználók aránya 31%. A lakosság 7%-a időnként, míg 62%-uk egyáltalán nem internetezik. Csak a Cseh Köztársaságban, Észtországban és Szlovéniában éri el a gyakori, illetve rendszeres internetfelhasználók aránya az 50%-ot. A most csatlakozott és a tagjelölt országokban az internetet leggyakrabban - a rendszeres felhasználók 80%-a szerint - keresésre használják. 40% tölt le nagy gyakorisággal játékokat és zenét, több mint 75% használja levelezésre, és körülbelül 32% azért csatlakozik, hogy csevegjen a neten és különböző fórumokat látogasson. Körülbelül az érintett országok fele eléri, többen pedig megközelítik a 100 középiskolai tanulóra jutó 5-15 számítógép optimális arányát. 2001 és 2003 között komoly előrelépés történt a informatikai felszereltség tekintetében, hiszen például Cipruson, a Cseh Köztársaságban és Magyarországon 50%-os volt a növekedés. A középiskolákban általában kötelező tantárgy az információs és kommunikációs technológia. A legtöbb esetben a nemzeti tantervek kombinálják a tantárgy két fontos aspektusát: egyrészt ez a tárgy önmagában véve is megállja helyét, tehát önálló tantárgy, másrészt pedig hasznos kiegészítésekkel, ismeretekkel szolgálja más tantárgyak oktatását.

A megkérdezettek 8-11%-a tartja a szélesebb körű felhasználás egyik akadályának a számítógép és az internetcsatlakozás magas árát. Azokban az országokban, ahol alacsony az egy főre jutó GDP összege, a személyi számítógépek helyett érdekes alternatívát jelenthetnek a internet elérését biztosító nyilvános helyek. A vizsgálatban résztvevőknek mindössze 11%-a nyilatkozott úgy, hogy nem tudja pontosan, mi az internet, 23%-uk pedig állítja, hogy nem tudja használni a számítógépet. Ami a kérdés technikai oldalát illeti, a megkérdezettek közül azok, akik nem használnak internetet, ennek fő okaként a csatlakozási lehetőség hiányát jelölték meg, ami azt mutatja, hogy volna rá igény. Az eEurope+ jelentése összességében azt a következtetést vonja le, hogy az elmúlt években jelentős előrelépés történt az információs társadalomhoz kötődő számos szektorban. A most csatlakozott országok és a tagállamjelöltek sokat tettek azért, hogy tudás alapú társadalmakká váljanak. Ezen az úton továbbhaladva a jövőre nézve fontos lenne az interaktív tartalmak fejlesztésének ösztönzése, a multimédia és a többnyelvűség előtérbe helyezése, valamint az eParlament szolgáltatásainak, továbbá az információs és kommunikációs technológia kurzusoknak a megjelenése minden tanuló, illetve az egész életen át tartó tanulás jegyében pedig valamennyi állampolgár életében.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten