IKT képességek oktatása az általános iskolában 1. rész
2004/10/07 16:49
1288 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Milyen IKT képességeket kellene elsajátítaniuk a gyerekeknek tizenkét éves korukig? Egy belga oktatási szakértők által készített tanulmány alapján közel hetven az IKT-hoz kapcsolódó készség van, melyeket a gyerekeknek az általános iskolai oktatás során meg kellene szerezniük.

Az IKT készségek alapvetően olyan eszközök, melyek a gyerekek fejlődését hivatottak elősegíteni. Emelett azonban a társadalom támaszt bizonyos elvárásokat ezen a téren, egyre nagyobb szükség van az úgynevezett számítógépes műveltségre. Ezért az általános iskolai oktatásnak mindkét szempontot figyelembe kell vennie az IKT oktatása során.

A tanulási folyamathoz kötődő képességek

Az előbbiek fényében leszögezhetjük, hogy az IKT-hoz kötődő tudás legfontosabb részét azok a képességek alkotják, melyek eszközként szolgálnak a fejlesztési, oktatási célok eléréséhez. Ezek a tanulási folyamathoz kötődő képességek. Ezek teszik lehetővé, hogy a diákok éljenek az IKT adta lehetőségekkel, oly módon, hogy azok megerősítsék és támogassák a tanulási folyamatukat. Itt tehát arról van szó, hogy az IKT az együttműködés, az egyéni tanulás, az információcsere eszközévé stb. váljon. Az általános iskolában a tanulási folyamathoz kötődő képességeknek kell a középpontban állniuk, van azonban további két aspektusa az IKT képességeknek, melyekről érdemes említést tenni. Ezek a technikai valamint a közösségi és etikai képességek.

Technikai képességek

A második kategória tehát a technikai képességeket foglalja magában. A számítógép használata, a különböző eszközök működtetése, a szoftverek alkalmazása meghatározott tudást és hozzáállást feltételez. Ez a fajta tudás különbözik a tanulási folyamathoz kötődő képességektől. E technikai tudás megtanítása nem önmagában való cél az általános iskolai oktatás során. A gyerekek legkönnyebben akkor tesznek szert ilyen tudásra, ha alkalmazásuk praktikus és konstruktív módon kerül elő valamilyen órai feladat során. A gyakorlat azt mutatja, hogy sok gyerek könnyen elsajátítja azokat a munkafolyamatokat, melyekkel az IKT eszközöket használni tudja, sőt sokan el is tudják magyarázni őket társaiknak. Sok gyerek már az iskolán kívül szert tesz ilyen tudásra. Ezért az technikai tudásanyak célzatos megtanításánál hasznosabb az IKT különböző tantárgyakba való beépítése.

Közösségi és etikai képességek

Az IKT-hoz kötődő tudás harmadik kategória a az IKT alkalmazásának közösségi és etikai dimenzióját foglalja magában. Ezek a közösségi és etikai készségek arra vonatkoznak, hogy a gyerekek hogyan tudják az új technológiát igazságos és felelősségteljes módon alkalmazni. Mindez jelenti a megállapodások betartását, az IKT-hoz való kritikus viszonylást, egymás segítését a problémás helyzetekben stb. Ezek a készségek azért különösen fontosak, mert közvetlenül meghatározhatják azt a hatást, melyet az IKT tesz a gyerekekre. E készségeket az adott általános iskolai oktatás körülményevel kapcsolatban kell szemlélni. Tekintetbe kell venni a gyerekek életkorához kötődő lehetőségeket és korlátokat valamint egy átlagos általános iskola eszközökkel való ellátottságát.

Hangsúlyozni kell, hogy nem az egyes tanárok felelősek azért, hogy az IKT milyen mértékben épül be az iskolai oktatásba. A pedagógusok közösségének kell határozni arról, hogy az iskola milyen ütemben építse be az IKT-t az oktatásba. Ez a döntés iskolánként különböző lehet. Az IKT magas szintű alkalmazása azon áll vagy bukik, hogy a tantestület mennyire rendelkezik egy jól átgondolt elképzeléssel az IKT tanulást segítő és erősítő hatásáról. Ez csapatmunka.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten