Informatika oktatása alsó tagozaton
Abonyi-Tóth Andor
2004/12/14 16:57
1510 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A 2003-as NAT-ban kiemelt szerepet kapott az informatika oktatása, az első évfolyamtól kezdve, heti fél órában adhatjuk át a szakterületünkkel kapcsolatos ismereteket nebulóinknak. A törekvés jó, de számos problémával is meg kell küzdeni...

Problémák a felzárkózás területén

A NAT 2003-as változatában kiemelt szerepet kapott az informatika oktatása. Már nem csak az 5. és 9. évfolyam között kell(ene) előírtan oktatni 2004 szeptemberétől, hanem már az 1. évfolyamtól is, heti fél órában e területtel kapcsolatos ismereteket kell(ene) átadnunk minden kisdiákunknak. Lásd: általános lemaradás és kitörési lehetőség a legutóbbi PISA-felmérés után. Sajnos a tények nem azt mutatják, hogy a felzárkózási törekvés megvalósulna: számos általános iskola tudta eszköz- és tanárhiányra hivatkozva elfogadtatni úgy az új pedagógiai programját, hogy az alsó tagozatos informatika oktatását teljes egészében kihagyta a képzési modellből, még arra sem törekedett, hogy legalább három év múlva, tömbösítve adja át a NAT-ban előírt ismeretanyagot nebulóinak.

Persze nem az oktatási intézmény az egyedüli oka a problémának. A jelenlegi tanítóképzésünk ugyan már lehetőséget biztosít arra, hogy informatikai ismereteket is tanuljon a tanító, de még kevesen élnek vele. És a már tanítók kis hányada  az, aki plusz terhelést vállalva tanfolyamokon vagy kiegészítő, szakosító képzéseken képezi tovább magát, hogy ezt a területet is taníthassa. A felsőbb évfolyamokon tanító tanárok körében napjainkban értünk el oda, hogy a nagyobb városokban már diplomás informatikatanár-felesleg van. Ha a kisebb településeken is lenne már szabad tanerő e szakkal, akkor sem lehetne őket alkalmazni az alsósoknál, mert igen kevesüknek van képzettsége alsósok oktatására. Ördögi körnek látszik ez, de átmenetileg a megoldáshoz van már létező és járható út.

Egy lehetséges megoldás

A problémát már jó pár éve lehetett látni, és éppen ezért több éve folyt a megoldásra való felkészülés. Egy ennyire új területet sikeresen bevezetni az alsó tagozaton csak akkor lehet a "szenvedő" alanyok tűréshatárán belül, ha az mindenki számára több előnyt kínál, mint hátrányt. A MOZAIK Kiadó tíz éve piacvezető informatikatankönyv-sorozata mellé ezért látszott szükségesnek, hogy az alsó tagozatra is adjon ki "tankönyvet" és "munkafüzetet". Az idézőjel nem véletlen: az elsős kisdiák nem tud sem írni, sem olvasni, 80%-ban a számítógépet sem tudja használni a felméréseink szerint, és számára az információ szóbeli átadása vagy az utánzásos tevékenység a leginkább járható út. E korosztálynak szóló játékos vizuális közlési formában jó pár éve  legotthonosabban a Profi-Média Kft. mozog a magyar szoftverpiacon.

E cégek több mint két éves közös munkájának eredményeként létrejött egy új személetű informatika oktató CD, amely egy sorozat első tagja is egyben. A CD követi a Manó-sorozat játszva tanító hagyományait, de megfelel az OM által is elfogadott és az OM honlapján is közzétett informatika kerettanterv-javaslatnak, és nem utolsó sorban szakmódszertani szempontból megfelel a célkorosztályt tanítók elvárásainak. Az elkészült oktatóanyag első fecskéje lehet az oktatási kormányzat által célkitűzésként elfogadott e-tankönyveknek, jóllehet ez klasszikus értelemben nem tankönyv, de nem is munkatankönyv, se munkafüzet, bár minden ezektől elvárt ismérvnek megfelel.

Szép szavak, de miért igazak?

  • A CD fejlesztése folyamán elsődleges szempont volt, hogy megfeleljen az első két évfolyam számára a NAT-ban előírtaknak.
  • A CD alkalmazásához minden szükséges ismeretet a területen még járatlan tanítóknak is át kell adni. Erre szolgál a CD honlapja. Egy 30 órás akkreditálás alatt álló tanfolyamot is kidolgoztak, amely nemcsak e CD, hanem a számítógép alsó tagozaton való alkalmazását is bemutatja és oktatja, külön kitérve a részképességzavarokkal küzdő diákok esetében való alkalmazásra.
  • A CD ugyan "taneszköz", de nem az iskola, hanem a nebuló tulajdona, mondhatjuk az egyik első alkalmazói szoftvere. Ez persze csak akkor elfogadtatható - és megfizettethető - a szülővel, ha olyan árú, amely megfelel a hazai piacnak. Nos, ez a CD ilyen árú.
  • Nemcsak egy oktató CD, hanem egy olyan jogtiszta játékos program, amely kondicionál, helyi és hálózatos játékokhoz nyújt hozzáférést. (Persze ehhez meg kell vásárolni a CD-t...)

A CD tartalmi fejlesztőjeként nagyon szívesen mutatom be a gyakorlatban is a CD-t, de van letölthető demóverziója is, illetve a tanári leírás megtalálható már. Egy 6-8 éves kisgyermeknek szóló oktatóanyag esetében fontos, hogy lehetővé váljon a saját tempójú tanulás, az ismételhetőség, a folyamatos és pozitív megerősítés, illetve az életkornak és szókincsnek megfelelő megfogalmazások használata. Ezen törekvéseket a tesztek szerint - ha nem is teljesen maradéktalanul -, de sikerült elérnünk. Aki úgy dönt, hogy a CD segítségével kívánja kisdiákjait bevezetni az informatika világába, az regisztráltassa magát az oli@abax.hu e-mail címen, és megkapja az alkalmazáshoz szükséges háttérállományokat.

Módszertani ajánló

tantárgyinformatika
témakörbevezetés az informatikába
évfolyam/korosztály1-2. évfolyam
módszeroktató CD-re épülő képzés
idő18-18 óra évfolyamonként
célokAz általános iskola első két évfolyamán a NAT-ban előírt informatikai ismeretek átadása
tanulási helyzetTanári vagy szülői felügyelet mellett öntanító oktatóanyag használata
szükségesszámítógép fülhallgatóval vagy egyéni használatnál hangfalakkal
szerzőRozgonyi-Borus Ferenc
cím http://www.sulinet.hu/tart/cikk/ae/0/24307/1

Linkek

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten