Informatikai értelmező szótár IV. (R-Z)
2004/12/06 00:12
4286 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Véget ér egynyelvű szótár sorozatunk. Hamarosan megtudjuk, mi is pontosan a RISC, a VAR és az X/OPEN.

RAM
(Random Access Memory) Közvetlen hozzáférésű memória (írható-olvasható),
csak feszültség alatt tartja meg az információt.

RAID
(Redundant Array of Inexpensive Disks) A diszk rendszerek növekedésével az be-
kimeneti (I/O) teljesítmény csak úgy tud lépést tartani ha a szűk keresztmetszetnek
számító lassú mechanikát többszörözzük, így egyidejűleg több diszk áll
rendelkezésre, ez az un. "disk array" (lemeztömb). Azonban a több diszk növeli a
meghibásodás lehetőségét. Ezen hátrányt a RAID technológia küszöböli ki. Ennek
lényege, hogy a diszkre írt adattömegbe redundáns információt is elhelyezve,
lehetséges, hogy bizonyos mennyiségű adat megsérülése esetén a redundáns
információ alapján az elveszett adatokat visszanyerjük.

Ray tracing
Sugárkövetés térbeli alakzatok megjelenítésénél.

RCA
(Cinch) Csatlakozó.

RDBMS
Relációs adatbázis-kezelő rendszer.

RDRAM
Memóriatípus amelyet a Rambus az Intelnek fejlesztett ki, 1,6 Gbájt/sec
adatátvitelre képes.

Real-Time
Valós idejű feldolgozás.

Redundancia
A közleményekben meglévő felesleges, újabb információt nem adó elem, amely
nélkül azonban a megértés esetenként nehezebbé válna.

Registry
A Windows rendszer- és program-beállítási adatainak állománya.

Renderelés
Fotórealisztikus, háromdimenziós megjelenítés, árnyékkal és tükrözéssel.

Repeater
Digitális jelátvitelnél adott távolságokban felépített olyan rendszerkomponens,
amely a jeleket helyreállítja, rekonstruálva a szabványos jelalakot és időzítést.

RGB
(Red-Green-Blue) A három alapszín átvitelével és szuperpozíciójával előállított
színes kép.

RIMM
(Rambus In-line Memory Module) Rambus szabvány szerinti memóriamodul, 184
érintkezővel.

RISC
(Reduced Instruction Set Computer) Csökkentett utasításkészletű processzor típus.

RLE
(Run Length Encoded) Tömörített pixelgrafikus adatformátum.

RLL
(Run Length Limited) Mágneses adathordozóra történő tárolás kódolási módszere
(800 kB/s).
ROM
(Read Only Memory) Csak olvasható memória, feszültség nélkül is tárol.

Router
(Útkiválasztó) Berendezés amely két vagy több azonos protokollt használó, térben
elkülönülő lokális hálózat között a megfelelő helyre továbbítja az információt.

RPC
(Region Playback Control Management) Régiókód a DVD-k lejátszásának területi
korlátozására. 7 régiókód van, melyet a lejátszón állítanak be és csak a
hozzátartozó régiókódú DVD lemez játszható le.

RS-232
Interfész-szabvány a soros illesztés mechanikai, elektromos, funkcionális és
eljárási paramétereire.

RSA
(Rivest-Shamir-Adleman) A szerzőkről elnevezett nyilvános kulcsú titkosítási
eljárás. Nagy prímszámokkal végzett műveletekkel operál.

RTF
(Rich Text Format) Formázott dokumentumok csereszabványa, melyet a legtöbb
mai szövegszerkesztő támogat; az állományok kiterjesztése .rtf és csak 7 bites
ASCII karaktereket tartalmaznak.

SAA
(Systems Application Architecture) Szabványos felhasználói felület (IBM).

SCA
(Single Connector Attachment) SCSI csatlakozó új szabványa, 16 bites,
nyolcvanpólusú, kétsoros, üzem közbeni cserét tesz lehetővé.

SCSI
(Small Computer System Interface) Multitaszkos periféria I/O vezérlő első
szabványa, 1 vezérlővel max. 7 winchester üzemeltethető, 1.5 MB/s sebességgel. A
Fast SCSI sebessége 10 MB/s. A Wide SCSI 16 bites, 20 MB/s sebességgel. Az
Ultra SCSI 32 db perifériát kezel.

Scanner
Papírról szöveget illetve grafikát a számítógépbe beolvasó eszköz.

SDRAM
Szinkron DRAM. A CPU sínsebességével szinkronizálja magát.

SEPP
(Single Edge Processor Package) Processzor foglalat típusa (Pentium).

Serif
Betűtalpas karakter ( H ), Sanserif - Betűtalp nélküli ( H ).

SFT
(System Fault Tolerance) Novell hálózati hibatűrő rendszer.

Shareware
Szabadon terjeszthető program, mely sok esetben csak demo, vagy csökkentett
teljesítményű változat, gyakran csak megadott ideig működik és általában az
adathordozó árát és a regisztrációs díjat kell megfizetni.

Sharing
Adatok közös használata.

Shell
Az operációs rendszer felhasználó felé kapcsolatot teremtő része.

Shockwave
Animációs és interaktív elemek megjelenítési technológiája a Weben.

SIMD
(Single Instruction Multiple Data) Speciális gépi utasítás, amellyel ugyanazt a
műveletet több adaton végezhetjük el (Intelnél SSE).
SIMM
(Single In-line Memory Module) Egyoldalú-érintkezős (30 vagy 72) memória chip.

SLIP
(Serial Line Internet Protocol) Kommunikációs protokoll és szoftver, ami lehetővé
teszi dial-up (soros vonalon, modemmel való) kommunikációnál, állandó hálózati
kapcsolattal nem rendelkező gépekről is a teljes jogú Internet-használatot; a PPP
korábbi változata.

Slot
Csatlakozó az alaplapon, a bővítő kártyák részére.

SMART
(Self-Monitoring Analysis and Reporting) Merevlemez öndiagnosztikáló
rendszere.

Smart Card
Intelligens kártya beépített memóriával, processzorral és operációs rendszerrel.

SMP
(Simmetric Multi Processing) Többprocesszoros szimmetrikus számítógép
architektúra.

SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol) Interneten levéltovábbítást lehetővé tévő
protokoll, általában TCP-n keresztül.

SNA
(Systems Network Architecture) IBM nagygépes kommunikációs protokoll.

S/MIME
(Secure/MIME) A MIME protokoll biztonságos változata, amely titkosított és
elektronikus aláírással ellátott levelek küldését teszi lehetővé.

SoundVQ
A YAMAHA által támogatott hangtömörítő eljárás.

SPARC
(Scalable [Scalar] Processor Architecture) Méretezhető processzor felépítés.

SPEC 1170
75 UNIX gyártó közös UNIX interfész (Common API) szabványa.

SPECfp95
(Systems Performance Evaluation Cooperative) Lebegőpontos műveletvégzés
teljesítménye. Viszonyszám, egysége a DEC VAX 11/780 típusú gép
teljesítménye.

SPECint95
Általános és egész számokkal való műveletvégzés teljesítménye.

SQL
(Structured Query Language) Strukturált lekérdező nyelv.

Spooler
Háttérnyomtatást lehetővé tevő program.

SRAM
Statikus RAM. Bitenként négy-hat tranzisztort tartalmaz.
SSE
(Streaming SIMD Extensions) Processzor Intel 3D-s utasításkészlete, 52
utasítással.

SSH
(Secure Shell) Biztonságos bejelentkezés terminálprogram segítségével.

SSL
(Secure Socket Layer) Netscape internet adattovábbítási protokoll, az adatforgalom
mindkét irányú titkosításával.

Stand-by
Készenléti állapot.

STP
(Shielded Twisted Pair) Árnyékolt csavart érpár.

Streamer
Szalagos meghajtó archiválási célra, típusai DC (15 kB/s) és DAT (180 kB/s).

SVR4
(System V Release 4) UNIX operációs rendszer szabványa.

Szemantika
A jelentéstan tudománya, a nyelv szavainak jelentésével, azok árnyalataival és
változásaival foglalkozik.

Színmélység
Azon bitek száma, amelyekben egy-egy képpont színinformációi tárolódnak.

Szintaktika
Mondattan, szócsoportok szerkezetével foglalkozó tudomány.

Szkript
Parancsállomány. Szkriptnyelv a szkriptek írására használt pl. Javascript,
VBScript, Perl, Python, PHP nyelv.

SVGA
SzuperVGA grafikus kártya szabvány 640x480-tól 1024x768 pixel-ig, 16 illetve
256 színtől, a videó RAM méretétől függően.

Sysop
(System operator) Rendszerfelügyelő (kezelő).

TCP/IP
(Transmission Controll Protocol / Internet Protocol) Korábban a UNIX, ma több
hálózat, - Internet is - hálózatkezelő protokollja.

Telnet
Folyamatos, interaktív terminálkapcsolatot lehetővé tevő protokoll két gép között
TCP/IP hálózatokon, illetve az erre szolgáló program neve.

TETRA
(TErrestrial Trunked RAdio) Digitális nyalábolt rádiótelefonrendszer a 380-400
GHz sávban, rendőrségi, honvédelmi és mentési feladatokat ellátóknak.

TFT
(Thin Film Tranzistor) Aktív mátrixos LCD kijelző.

TGA
True Vision Targa cég pixelgrafikus adatformátuma.

TIFF
Aldus cég (Tagged Image File Format) pixelgrafikus adatformátuma.
Token Ring
IBM által kifejlesztett vezérjeles protokollú, gyűrű topológiájú hálózat.

TPI
(Track Per Inch) Sáv/coll adatrögzítési sűrűség.

TSR
(Terminate but Stay Resident) Memóriarezidens program.

Trackball
Hanyattegér.

Tranzakció
A fizikai tranzakciók biztosítják, hogy az indexek mindig konzisztensek az
adatokkal, és az adatrekordok tartalma végig sértetlen marad akkor is, ha a
munkaállomás "elszáll", vagy ha az adatbázis szerver vagy a hálózat összeomlik. A
logikai tranzakciók biztosítják, hogy a logikailag összefüggő műveletek vagy mind
végrehajtódnak, vagy egyetlen egy sem. Ez azt jelenti, hogy még véletlenül sem
fordulhat elő, hogy egy bizonylat ne teljes egészében kerüljön az adatbázisba,
hanem például csak néhány mezeje.

True Type
Fontok skálázására és nyomtatására szolgáló technológia, melyben a karakterek
ugyanolyan formában jelennek meg a nyomtatón, mint a képernyőn.

TSTN
(Triple Super Twisted Nematic) Passzív mátrixos LCD kijelző.

TTL
(Tranzistor Tranzistor Logic)

Tűzfal
Algoritmikus akadály az informatikai rendszerekbe történő külső behatolás
elhárítására.

TVF
(Távvezetéki Vivőfrekvenciás összeköttetés) Az erősáramú távvezeték
fázisvezetőjére megfelelő csatolóelemekkel ráültetett 40-300 kHz-es
frekvenciatartományba eső amplitudómodulált (AM/SSB-SC) jel segítségével
létrehozott távközlési összeköttetés.

TWAIN
Szkenner és grafikus szoftver közötti interfész, amely lehetővé teszi a képek
beolvasását és a képfeldolgozó programokba a közvetlen bevitelét.

TwinVQ
(Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization) A Yamaha cég
audió tömörítő eljárása. Az állomány kiterjesztése VQF.

UART
(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) A számítógép soros
kapujának vezérlő lapkája (2400 - 19200 bit/s).

UDMA
Ultra DMA. Sebessége 33 ill. 66 MB/s.

UMB
(Upper Memory Block) Felső memória terület, 640-1024, általában 768 és 960 K
között.

Unicode
16 bites karaktertáblázat az ISO 10646 szerint. 256 bájtos blokkokra van felosztva
a különböző nyelvek részére.
UNIX
Időosztásos, multitasking (többfeladatos), multiprocesszoros, többfelhasználós,
osztott adatállományokat használó, nyílt operációs rendszer.

UPS
(Uninterruptable Power Supply) Szünetmentes áramforrás.

URL
(Uniform Resource Location) Dokumentum, fájl vagy egyéb erőforrás internetes
elérési címe.

USB
(Universal Serial Bus) Univerzális soros sín. Olyan interfész technológia amely
127 eszközt, 12 MB/s sebességgel, "plug and play" módon tud csatlakoztatni.
Külön gép- és periféria oldali csatlakozót használ.

UTP
(Unshielded Twisted Pair) Árnyékolatlan csavart érpár.

V.21-V.34bis
ITU (CCITT) szabványok különböző sebességű modemes adatátvitelre (300-
32.000 bps).

V.42bis,V.42
Adatsűrítő illetve hibajavító módszer a modemes adatátvitelben.

V.fast
Kváziszabvány 28.800 bps sebességű modemes adatátvitelre.

V.FC
A Rockwell cég szabványa 14.4-28.8 Kbps modemes adatátvitelre.

VAR
(Value Added Reseller)

VESA
(Video Electronics Standards Association) A CPU és a perifériák összekötésére
szolgáló adatút (sín, busz) szabványa, 32-64 bit/40-50 MHz, 132-> MB/s.

VESA DPMS
(Video Electronics Standards Association Display Power Management Signaling
Standard) Kommunikációs szabvány a monitor vezérlésére Windows operációs
rendszer által.

VGA
(Video Graphics Array) Grafikus kártya szabvány 320x200 vagy 640x480 pixel,
illetve 256 vagy 16 szín a videó RAM méretétől függően.

VIDEO CD
Video és audió információ tárolására alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 70 perc
MPEG.

VLIW
(Very Long Instruction Word) Igen nagy utasításhosszúságú processzor típus.

VMC
(VESA Media Channel) Videóátvitelre tervezett illesztési szabvány és interfész
130 MB/s sebességgel. Buszszabványoktól független, megszakítást nem használ és
valós idejű multimédia lehetőséget biztosít.

VoIP
(Voice over Internet Protocol) Digitalizált hangtovábbítási rendszer,
csomagkapcsolt internet protokoll segítségével.

VRML
(Virtual Reality Modelling Language) Leírónyelv háromdimenziós környezet
megjelenítésére.

VSAT
(Very Small Aperture Terminal) Műholdas távközlési szolgáltatás.

VTAM
(Virtual Telecommunications Access Method) Virtuális terminálkezelő program.

VxD
Virtuális eszközvezérlő, amely a hardverműveletek közvetlen felügyelete
érdekében az operációs rendszer magjához is hozzáférhet.

W3C
(World Wide Web Consortium). 1994-ben alakult a Web lehetőségeit bővítő,
javító protokollok, ajánlások, rendszerek kidolgozására.

WABI
(Windows Application Binary Interface) UNIX operációs rendszer alatt Windows
alkalmazói programot futtató program (DOS és Windows nélkül).

WAN
(Wide Area Network) Széles területre kiterjedő hálózat. Általában egy vagy több
országot, országrészt lefedő számítógép hálózat.

WAP
(Wireless Application Protocol) Mobiltelefonon internet kapcsolatot biztosító
protokoll.

Whetstone
Lebegőpontos számokkal dolgozó, műszaki és tudományos számításokat
modellező, sebességmérő tesztprogram.

Wi-Fi
(Wireless Fidelity) A Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) által
kidolgozott rövidtávú vezeték nélküli adatátvitelt lehetővé tevő szabvány
(802.11b). Adatátviteli sebessége 11 Mbps, 2,4 és 5 GHz-en.

Winsock
A Windows és az Internet szabványos kommunikációját vezérlő program.

Wizard
"Varázsló" segédeszköz, mely párbeszédes formában végigvezeti a program
használót a bonyolult műveletek végrehajtásában.

WMA
(Windows Media Audio) A Microsoft audió tömörítő eljárása.

WMF
Windows metafájl vektorgrafikus adatformátum.

WML
(Wireless Markup Language) Mobil kommunikációs eszközökhöz kifejlesztett
nyelv.

WMV
(Windows Media Video) A Microsoft videó tömörítő eljárása.

WORM
(Write Once Read Many) Egyszer írható, tetszőlegesen olvasható optikai tároló.

WPG
Word Perfect pixel-, vagy vektorgrafikus adatformátuma.
WWW
(World Wide Web) Nyílt dokumentumszerkesztési és -átviteli szabvány.

WYSIWYG
(What You See Is What You Get) Amit látsz, azt kapsz (pl. nyomtatón).

X.25
A CCITT által a csomagkapcsolt (az információ diszkrét egységekre - keret -
tördelt) hálózatokhoz kidolgozott szabványos interfész protokoll (általában 64
kbit/s), amely biztosítja az adatterminál interaktív kapcsolódását a szabványoknak
megfelelő nyilvános vagy magán X.25 hálózatokhoz.

X.400
Elektronikus levelezőrendszer szabványa.

XGA
(eXtended Graphics Array) Grafikus kártya szabvány, 640x480-tól 1280x1024
pixel-ig, illetve 16.7 milliótól 256 színig a videó RAM méretétől függően.

XMM
(eXtended Memory Manager) Kiterjesztett memória kezelő.

X modem
Állandó (128 bájt) méretű blokkal dolgozó adatátviteli protokoll.

XML
(eXtensible Markup Language) A HTML nyelv korlátainak megszüntetésére a
W3C által szabványosított újfajta jelölő nyelv.

XMS
(eXtended Memory Specification) Kiterjesztett memória, az 1088 K felett.

X/Open
Európai testület a UNIX rendszerek egységesítésére.

XPG
(X/Open Portability Guide) Szabványosított UNIX környezet (XPG3 és XPG4
specifikációk).

X Window
Kliens-szerver kommunikációs (grafikus) protokoll szabványa, gép- és operációs
rendszer független, hálózatban működő ablakkörnyezet előállítására. Eredetileg a
MIT-en készült, UNIX környezetre, objektum orientált C nyelven.

Z modem
Változó blokkmérettel dolgozó adatátviteli protokoll.

Forrás

  • Szakfolyóiratok: CHIP, PCWORLD, Computer Panoráma, Új Alaplap
  • Hálózati értelmező szótár: Drótos László (kondrot@gold.uni-miskolc.hu)
  • http://www.pcworld.hu szótár

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten