Informatikai fejlesztési terv Finnországban
2004/04/21 11:43
1853 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A finn oktatási minisztérium 1999-ben meghirdette a 2000-2004-re vonatkozó informatikai fejlesztési stratégiáját. A stratégia olyan célokat és terveket tartalmaz, amelyek segítségével az oktatás és a kutatás világa hatékonyabban tud alkalmazkodni az információs társadalom elvárásaihoz, és jobban fel tudja használni annak eredményeit.

A finn oktatási minisztérium által meghirdetett fejlesztési terv egyik sarkalatos pontja, hogy a tervezett lépéseket a minisztérium nem egyedük kívánja végrehajtani, hanem a gyakorlati megvalósításhoz különböző szervezetek és intézmények együttműködését is meg kívánja szervezni. Ezáltal egyrészt a források is bővülnek, másrészt az érintettek bevonása hatékonyabbá teszi a tervezetek megvalósítását. A bevonni kívánt intézmények elsősorban a független helyi önkormányzatok, mivel ezek üzemeltetik az alsó- és középfokú iskolák legnagyobb részét. A finanszírozás egy részét az üzleti szférával való együttműködés teremti meg. A tartalomfejlesztésben, ezen belül is elsősorban a digitális tananyag elkészítésében pedig az oktatási és tudományos közösségben szánnak kulcsszerepet. A továbbiakban röviden ismertetjük az egyes akcióterveket.

Állampolgári készségek

Az információs társadalomban az állampolgárok készségeinek meg kell felelni azoknak a kihívásoknak, amelyeket a folytonosan változó és egyre nemzetközibbé váló világ állít a társadalom elé. A tervezet a következő készségeket tartja a legfontosabbnak: technikai képességek, kommunikációs képességek, információszerzési és felhasználási képességek, fogyasztói képességek és az információs társadalom politikájának befolyásolása. A projekt célja, hogy e készségek elsajátítására ösztönözze a társadalom minden tagját. Valamint, hogy segítséget nyújtson ehhez a tanulási folyamathoz. A minisztérium többféle oktatási programot tervez, a lehető legtöbb fajta oktatási környezetben, hogy a társadalom minél szélesebb rétegét el tudják érni. Különös hangsúlyt fektetnek azokra a csoportokra, akik nem vesznek részt az oktatási rendszerben, illetve nehezebben jutnak hozzá a tanulási lehetőségekhez, így a középkorú és idősebb korosztályra, a munkanélküliekre és a speciális tanulási igényű személyekre.

Tanárok képzése

Az otthoni, az iskolai és a munkahelyi tanulás közötti határvonalak egyre jobban elmosódnak. Ezért egyre inkább szükség van az Internet alapú tanulási formákra. Ez pedig új, változatosabb módszereket igényel a tanítási folyamat megtervezésében, elvégzésében és értékelésében. Az élethosszig tartó tanulási lehetőségek szaporodása szükségessé teszi, hogy a diákok megtanuljanak hatékonyan tanulni. Mindez szükségessé teszi, hogy a tanárok fejlesszék információszerzési és -felhasználási valamint kommunikációs képességeiket. Ezért a minisztérium a tanárok számára egy háromszintes képzési rendszert tervezett. Az első szint a számítógépek mindennapos használata, a szövegszerkesztés, az internetes keresés, az elektronikus levelezés, és a számítógépes módszerekkel való oktatás alapvető módszereinek elsajátítása. Ezekkel a képességekkel minden tanárnak rendelkeznie kell. A második szint az ICT módszerekkel való tanítás képessége (a digitális tananyag ismerete, tanítása és készítésének alapvető elvei) amellyel a tanárok legalább felének rendelkeznie kell. A harmadik szint olyan képességeket foglal magában, mint a tartalom készítésének ismerete, az intézményen belüli informatikai rendszer üzemeltetése, kollégák segítése és képzése. Erre a szintre a tanárok kb. 10%-nak kell eljutnia.

Informatikai szakemberek képzése

Az informatikai ipar gyors fejlődése és a digitális kommunikáció elterjedése miatt egyre több informatikai szakemberre van szükség. A minisztérium felállított egy bizottságot, melynek feladata, hogy olyan oktatási programokat dolgozzon ki, melyek informatikai szakemberek képzésére alkalmasak. A program célja, hogy csökkentse a munkaerőhiányt ezen a területen. Ezt úgy kívánják elérni, hogy vonzóbbá teszik ezt a szakterületet, és ezáltal több diákot vonnak be az informatikai képzésbe, valamint a már aktív lakosság egy részét különböző oktatási programok segítségével átképzik.

Virtuális egyetem

E projekt lényege, hogy több egyetem, üzleti vállalkozás és kutatási intézmény egy virtuális egyetemet hív életre. A virtuális egyetem magas szintű tudást és szakmai képességeket kínál majd, melyek megfelelnek a globális világ kihívásainak, és megállják a helyüket az oktatási piac versenyében. Az "igazi" egyetemek hallgatói szakterületüknek és szintjüknek megfelelő kurzusokat vehetnek majd föl a virtuális egyetemen, amelyekről saját egyetemük állít majd ki diplomát. A virtuális egyetemen lesz alap- és posztgraduális képzés, szabadegyetem és szakmai továbbképzés is.

Virtuális iskola

A virtuális iskola létrehozásának célja, hogy magas szintű képzési lehetőségeket biztosítson helytől és időtől függetlenül. Az oktatási portál különböző oktatási programokat, kurzusokat, tantárgyak szerint csoportosított tananyagokat ajánl. A szolgáltatást nemzeti, regionális és helyi szinten szervezik meg, a létrehozásban közreműködnek az oktatásért felelős állami intézmények, oktatási és szakmai szolgáltató szervezetek és iskolák, melyek feladata a tananyagok fejlesztése, és a szolgáltatás üzemeltetése. A minisztérium az üzleti szféra bevonását is tervezi, elsősorban a tananyagfejlesztésbe. A virtuális iskola szolgáltatásait igénybe vehetik a már dolgozó felnőttek, akik általános vagy szakmai ismeretekre tehetnek így szert, vagy a középfokú oktatásban résztvevő diákok, akik külön kurzusokat vehetnek föl, vagy más oktatási intézmények által ajánlott programokon vehetnek részt.

Informatikai eszközök rendelkezésre bocsátása

Egy külön munkacsoport foglalkozik azzal, hogy felmérje és fejlessze az oktatási és kutatási intézmények informatikai eszközökkel való ellátottságát. Ezek az eszközök elsősorban az ICT alapú oktatáshoz szükséges berendezések (számítógépek, multimédiás eszközök), szoftverek és ezek üzemeltetéséhez szükséges kiegészítő szolgáltatások. A munkacsoport minden évben felmérést készít, melynek segítségével megállapítható, hogy milyen az egyes intézmények ellátottsága, így megkönnyíti, hogy a rendelkezésre álló eszközöket optimálisan osszák el.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten