Irodalmi körök
2014/02/17 13:30
6415 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Fontos, hogy egy regény megismerése során a diákok érezzék, hogy közük van a témához, hogy tétje van az elemzésnek. Ennek érdekében sokszor el kell engedni a kezüket, hogy bizonyos feltételek mellett ugyan, de maguk fedezzék fel a szöveg mélységeit. Ehhez nyújt segítséget az irodalmi körök nevű tanítási módszer.

A külső kontroll mértéke

Mi a tanár feladata? – a kérdés tulajdonképpen minden iskolai szituációban releváns, felteendő, és az aktuális körülmények között válaszolni is kell rá. Egy (elég) jó válasz sohasem lesz egyszerű; a feladat nem merülhet ki egyetlen szerep túldimenzionálásával. Mi a tanár feladata – az óraközi szünetekben? Biztosítsa a nyugodt légkört, figyeljen a diákok biztonságára, de közben hagyja őket élni is: talán ne akarjon lépten-nyomon szabályozni (ne rohangálj!) vagy „finomhangolni” (nem jó napot, hanem jó napot, tanárnő!) Mi a tanár feladata egy szövegelemző magyarórán? Meghatározni a beszélgetés kereteit? Kijelölni a csoportokat az elemzéshez? Elárulni a Végső Jelentést? Nehéz megmondani, hol a határ a túlzott külső kontroll és a közös gondolkodás megfelelő mederben tartása között. És egyáltalán: bízhatunk abban, hogy a diákok majd a megfelelő (?) következtetésre jutnak az elemzés során? Van egy műelemzési módszer, az irodalmi körök, amely sarokpontok kijelölésével ugyan, de szabad folyást enged a diákok gondolatainak.

irodalmi-korok-horizontal

Irodalmi körök, megváltozó tanári szerep

A jellemzően angolszász területeken már hagyománnyal bíró módszer alapja, hogy a diákok az érdeklődésüknek megfelelően kiválasztott műről bizonyos szempontok alapján úgy beszélgetnek kisebb csoportokban, hogy az egyes szempontoknak van egy-egy szakértője, aki a közös megbeszélés során az általuk közelebbről megfigyelt jelenség ismertetésével segítik a közös munkát. A csoportok a választott olvasnivaló mentén alakulnak, és előre meghatározott időbeosztás szerint találkoznak újra és újra. A tanárnak nagy szerepe van a választható olvasmányok kijelölésében, az időrend kialakításában, illetve a csoportok munkájának segítésében, de inkább segítőként vagy olvasótársként, mint irányítóként. A tanár az továbbá, aki meghatározza az elemzési szempontokhoz kapcsolódó szerepeket; az alábbiakban néhány lehetséges szerep és a hozzá kapcsolódó lehetséges feladatkör leírása következik:

Kérdésfelvető:
A te feladatod, hogy megalkosd a kérdéseket, amelyek mentén a csoportmunka zajlik! Fogalmazz meg (és írj le) kérdéseket a következő három téma mindegyikében: 1) A főbb szereplők jelleme, cselekedeteik mozgatórugói; 2) A regény történelmi és kulturális háttere; 3) A regény fő motívumai, kifejezései. A három témától függetlenül is feltehetsz kérdéseket, de érintsd az adott témákat!

Karakterértelmező:
A te feladatod, hogy összegyűjtsd a regény legfontosabb szereplőit, és jellemezd őket röviden, cselekedeteik mozgatórugóit is feltárva! Külső jellemzést is adhatsz, ha találsz erre való utalást a regényben, de a lényeg a személyiségük bemutatása! Egy-egy jellemző történettel is illusztráld a jellemzéseket!

Összekötő:
A te feladatod, hogy utánanézz a regény történelmi és kulturális hátterének! Keresd meg, mikor játszódik a regény, és milyen utalások találhatók benne a korabeli eseményekre! Keress utána, hogy milyen népek, nép-, illetve embercsoportok jelennek meg a regényben, mit kell tudni róluk! Milyen a politikai berendezkedés abban az országban, ahol a regény játszódik?

Szókereső:
A te feladatod, hogy a regény fejezeteiből keress egy-egy kulcsszót vagy kifejezést, amelyről úgy gondolod, hogy jól jellemzi az egész adott fejezetet! Ne csak a szót/szókapcsolatot írd le, hanem azt is, miért tartod fontosnak!

Jegyző:
A te feladatod, hogy jegyzeteld a csoportbeszélgetés menetét, és ha szükséges, foglald össze, mi mindenről volt szó!

Kém:
A te feladatod, hogy egy másik csoport beszélgetését figyeled és jegyzeteled: így a saját csoportod munkáját ki tudd egészíteni mások ötleteivel, nézőpontjával is! Ehhez azonban szükséged van rá, hogy otthon átgondold és vázlatosan leírd, milyen témákat érintettetek korábban, mire jutottatok, és hogy szerinted mivel kellene még kiegészíteni a megbeszélteket!

Nyomozó:
A te feladatod, hogy a szereplők jellemének elemzésén túl mélyebb összefüggésekre világíts rá! Válassz ki a regény szereplői közül egyet, akinek szövegbeli előfordulásait, megnyilvánulásait, cselekedeteit feljegyzed; nyomozz utána, és jegyezd le az eredményt!

Megjegyzések: a szerepek feladatköre az adott olvasmány alapján aktualizálható; lehetséges, hogy a csoportos megbeszélés alkalmai során minden diák mindig az előre ráosztott vagy vállalt szerepet tölti be, de az is elképzelhető, hogy a szerepek alkalmanként változnak valamilyen mértékben.

Fokozatosság

Az irodalmi körök alkalmazásakor természetesen felmerülhetnek problémák, amelyek többé-kevésbé spontán megoldást igényelnek. A problémák egy részének a gyökere például az a tény lehet, hogy a hazai tanításban – és nem csak az irodalomtanításban – nem megszokott a tanári kontroll ilyetén háttérbe szorítása. Ez a diákok munkavégzésére is kihat; jellemző jelenség, hogy egy-egy magyarórán néhány diák a kiosztott feladatot azért nem végzi el, mert a végén, ellenőrzéskor úgyis kiderül a helyes válasz. Az irodalmi körök módszeréhez (ahogy például a projekthez is) érdemes hozzászoktatni a diákokat, és ha a tanár elköteleződik az efféle kevésbé tanárközpontú metódusok mellett, kezdetben talán a fent leírtaknál szorosabb kontroll is hasznos lehet, amelyen majd lehet idővel lazítani.

Az irodalmi körök egy a lehetséges módszerek közül, és ugyanúgy nem alkalmazható minden diákcsoporttal és mindenféle regény tanításánál, mint más módszerek; azonban egy lehetséges alternatíva arra, hogyan lehet a diákokat ténylegesen érdekeltté tenni abban a tevékenységben, amit az iskolában végeznek (vagy: végeztetnek velük).

További érdekes oldalak:

  • A módszert Pethőné Nagy Csilla is szerepelteti tankönyve mellékleteként adott módszertárban: Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 9. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2013.
  • A témához informatív és kimerítő Wikipedia-cikk tartozik, ahol nemcsak részlet módszerleírást, hanem további irodalmat és a gyakorlati alkalmazást bemutató honlapok linkjét is megtalálhatja az angol nyelvet ismerő olvasó.
  • Letölthető, kinyomtatható és a diákoknak kiosztható szerepleírások a Pinteresten.

Kerek Roland cikke

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten