Játékok fizikája az SDT-ben
Zsigó Zsolt
2006/09/15 10:47
1058 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Új tananyaggal bővült a Sulinet Digitális Tudásbázis! A fizika a világ leírása során nagyon változatos formákban bukkan föl. Az egyszerűbb játékok működése is - a búgócsigától a hintán át a pörgettyűig - gyakran igen bonyolult fizikai magyarázatokat igényel. Az utóbbi időben pedig egyre szaporodnak az eleve fizikai ötletek alapján tervezett, igen meglepő mozgásokat produkáló játékok (pl. a Roller Ball).

A középiskolai fizikaórák népszerűsége nagymértékben összefügg a tanár kísérletező tevékenységével. Igen fontos, hogy a fizikaórákon olyan munka folyjon, amely hozzájárul ahhoz, hogy a tantárgy kedveltebb legyen a diákok körében, hiszen a tantárgyak népszerűségi sorrendjében a fizika jelenleg eléggé hátul kullog. Ennek szellemében az órákon olyan kísérleteteket érdemes bemutatni, amelyek motivációt jelentenek a diák számára. Ha azt kívánjuk bemutatni, hogy a fizika jelen van mindennapi életünkben, akkor a már ismert jelenségek (pl. szivárvány) mellett érdemes elővenni a már mindenki által ismert játékainkat is. A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszék Szakmódszertani Csoportja egy hosszú gyűjtési folyamat eredményeként harminc ilyen játékot gyűjtött össze, és készített egy nagyon jól használható anyagot belőle.

A feldolgozott témák között szerepelnek egyszerű játékok (pl. ugró béka, Kelj fel Jancsi, lépegető stb.); fizikus játékok: különböző pörgettyűk, kézzel megforgatható és levegőbe emelkedő propeller, szupermágnes, a bólogató kacsa stb. Az eszközök egyszerű bemutatása mellett a készített foglalkozások a játék működésének magyarázatára is nagy figyelmet fordítanak, utalva a látott kísérleteknek gyakorlati vonatkozására, s a szemléltetett jelenségnek a mindennapi életben betöltött szerepére is. A bemutatott eszközök nagyon változatosak, így a fizika szinte valamennyi ágával kapcsolatba hozhatók. Mégis egyszerű mivoltuk és a mindennapi életből vett példák révén az általános iskolás tanulóktól kezdve a gyakorló tanárokig mindenkinek ajánlhatóak.

Az SDT 1.0 tesztverzió 2004 szeptemberétől érhető el, ekkor egy Webes lejátszó segítségével 9 közismereti tantárgy tananyagai váltak elérhetővé. A tananyagok mellett a tanárok és diákok számára újszerű módszertani információk és szemléletes gráfok jelentettek újdonságot. Az SDT 2.0 éles rendszer 2006 elején jelent meg, új tananyagok, köztük további közismereti és szakképzési anyagok tették teljesebbé a korábbi verziót. Az addig használt objektumok mellé újak is kerültek, pl. tanterv, tanmenet, foglalkozásvázlat, tananyagvázlat, tevékenységek. A pedagógiai tulajdonságokat is újabb elemekkel bővítették, így a kimeneti követelmények és a kompetenciaterületek is bekerültek a rendszerbe. A tanár számára új, korszerű eszközt jelent az SDT használata. Aki a már megszokott, frontális munkaformát szeretné alkalmazni, annak a kész foglalkozások (tananyagegység) állnak rendelkezésére. A képek letölthetőek

Ha egy tanár úgy érzi, hogy számára a kész foglalkozások nem elégségesek, akkor természetesen felhasználhatja őket, a bennük lévő képeket, animációkat, videókat úgy is, hogy ezek csak az alapanyagai az általa szerkesztett új foglalkozásnak, esetleg témának. Az ilyen típusú használatot támogatja az új lejátszó, az új lapszerkezet, az előadáskészítő és az off-line használati mód. A tananyagelemek kereséséhez a kereső, a tallózófa, és a témacentrum nyújt biztos támaszt.

Ha a megfelelő technikai háttér megvan, akkor az SDT-t on-line módon lehet használni, de természetesen az off-line használat is lehetséges, ha nincs internet-hozzáférés az adott teremben.Minden foglalkozáshoz van egy foglalkozásvázlat, amely segítséget nyújthat az óratervezésben is, hiszen röviden tartalmazza a foglalkozás tartalmát, az idő- és eszközszükségletet, tanítási programot, segítséget nyújt az értékelésben, az ellenőrzésben (tesztlejátszó, többféle teszttípus), valamint segít a tanulásszervezésben és a fejlesztési feladatok átgondolásában is. A foglalkozásokhoz tartozó tanítási program (TIP) segít a cél pontosításában, a tananyag pontos céljának meghatározásában. Javaslatokat láthatunk arra is, hogy a tananyag hogyan kombinálható a hagyományos oktatással, hogyan illeszthető be a mindennapi gyakorlatba a számítógéppel végzett munka.

A diákok számára is sok új elemet tartalmaz az SDT a már eddig megszokottakhoz képest. Az új órai munkaformák segítenek abban, hogy az eddig megszokott képességek, készségék is fejlődjenek. Az egyéni tanulást megkönnyíti a tananyagvázlat, amely tartalmaz egy fogalomtérképet, melynek segítségével egy logikai vázra fűzhetők fel a megtanult fogalmak és a köztük lévő kapcsolatok. A tananyagvázlat tartalmaz egy tanulási programot is, amely tanácsokat, ötleteket ad a tananyag feldolgozásához, különös tekintettel az egyéni tanulásra. Ugyanakkor világossá válik a diák számára a tananyag célja és összefüggései, helye a tananyagban és az, hogy milyen ajánlott előismeretekkel kell rendelkeznie. A tanórán kívüli felkészüléshez is nagyszerű hátteret nyújt az SDT-nek szinte a teljes iskolai tananyagot lefedő adatbázisa. Ezután nem jelenthet gondot egy házi dolgozatra, egy kiselőadásra való felkészülés, hiszen itt minden együtt van. A keresőket rutinosan használó diákok számára nem jelent gondot a kereső és a tallózófa használata.

A tananyagfejlesztés során figyelni kell arra is, hogy egy adott fogalmat és annak meghatározását ne csak egy bizonyos tananyagban használhassák fel a későbbiek során, azaz az újrafelhasználhatóság itt is érvényesül. A meghatározásoknak önmagukban is értelmeseknek és szakmai szempontból helytállónak, azaz elfogadott szakirodalom által alátámasztottnak kell lenniük. A fogalomgráf

A fogalomgráfok alapját a foglalkozásokban szereplő, a tananyag készítője által kiválasztott fogalmak listája képezi. A fogalomlista összeállítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy abban csak a valóban szükséges fogalmak szerepeljenek, hiszen a túl sok fogalmi kapcsolódás áttekinthetetlenül bonyolult fogalmi térképet (gráf) eredményez. A fogalmak számán túl hasonlóan mértéktartónak és megfontoltnak kell lennünk a fogalmak közötti kapcsolatok kialakításánál.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten