Jó gyakorlatok általános iskoláknak
Horváth Anikó
2010/05/10 14:54
10177 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A "Jó gyakorlatok börzéje" elnevezésű workshop délutánján általános iskolák prezentálták példaértékű gyakorlataikat. Az előadók a kompetencia alapú képzés, a diákok speciális nevelési igényei szerint kialakított oktatás, a tantárgy és képesség-specifikus munkarend átadása érdekében mutattak be jó példákat.

A rendezvényen tíz általános iskola mutatta be jó gyakorlatait:

  1. Budapesti Városvédő Egyesület (Budapest)
  2. Waldorf Általános Iskolák (Budapest)
  3. Deák Diák Általános Iskola (Budapest)
  4. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)
  5. Teleki-Wattay Művészeti Iskola (Pomáz)
  6. Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Budapest)
  7. Arany János Általános Iskola (Kosd)
  8. Piliscsabai Palánta Általános Iskola (Pilisvörösvár)
  9. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény (Gyömrő)
  10. Tüskevár Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Gimnázium (Budapest)

A Budapesti Városvédő Egyesület a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés szellemében dolgozta ki jó gyakorlatait. A gyerekek játékos formában, állatfigurák segítségével ismerkedhetnek a szelektív hulladékgyűjtéssel. A kifejlesztett feladatok által fejlődnek a gyerekek szociális készségei, társas magatartásuk, kreativitásuk és szókincsük is bővül.

A Waldorf Pedagógiai Intézet nemcsak óvodáknak, hanem iskoláknak is szolgált jó példákkal. Támogató tevékenységeik a mozgás és a kézügyesség alakulását segítik, fejlesztik a gyerekek gondolkodását, emlékező és térbeli tájékozódó képességét. Az írást lassabban, de alaposabban tanítják a Waldorf iskolákban, hiszen képektől jutnak el a betűkig, amely biztosabb tudást nyújt, miközben örömmel tanul a gyermek. A számolás, mozgás, ritmus névre hallgató jó gyakorlat játékosan kapcsol össze különböző tevékenységeket, segítségével a matematika is vidámabban tanulható. A hagyományos iskolák az epochális oktatás gyakorlatát is átvehetik a Waldorf intézményektől. Ez a fajta tanítás a kulcskompetenciák fejlesztését segíti, önálló gondolkodásra és cselekvésre ösztönzi a gyerekeket, s igazodnak a diákok életkori sajátosságaihoz, egyedi igényeihez is. A szülőkkel való munka az együttműködéshez ad ötleteket, eszközöket.

A Deák Diák Általános Iskolában mindenki megmutathatja azt, amiben ő jó. Itt fontosnak tartják, hogy mindenkinek legyen valamilyen sikerélménye a tanulási környezetben. Céljuk, hogy az elveszett tanulási motiváció visszatérjen és meg is maradjon. A mestermunka módszere olvasóvá neveli a gyerekeket, önálló tanulásra motivál, segítségével a kisdiákok könnyebben beosztják idejüket, s az informatikai környezetet is elkezdik használni a tanulás során. A project alapú tanulásszervezés lényege, hogy a gyerekek megosszák egymással a feladatokat, képesek legyenek csoportmunkára, s hogy felelőssé váljanak saját teljesítményükért. A természetismereti tárgyak köré tervezett tevékenységek által valóságközeli tanulási helyzetekkel ismerkedhetnek meg a nebulók. Motivációt jelent a laptoppal támogatott óra is. Az IKT segítségével élvezetesebbek a tanórák, a gyerekek örömmel dolgoznak önállóan, tanulói laptopon.

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium gyakorlatai a tevékenységközpontú pedagógiára és az IKT eszközökre épülnek. Műhelymunkáik során megtanítják a tanároknak az IKT eszközök hatékony alkalmazását. Ezen kívül a hospitálás és az óralátogatás jó gyakorlatai is elsajátíthatók az intézménytől.

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola főként a művészeti, esztétikai kompetenciákat fejleszti. Az óvodásoknál és iskolásoknál egyaránt hatékony aranykulcs gyakorlat egy Grimm mesén és Papp Lajos magyar zeneszerző zongoraművein keresztül neveli zeneszeretővé, zenehallgatóvá, befogadóvá és értővé a gyerekeket. Az intézménytől reneszánsz táncok is megtanulhatók, az összművészeti kép névre hallgató jó példa során zenék hangulatát rajzolják le a gyerekek.

A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény az integrált nevelést támogatja, ezért együttnevelési módszereket, mintákat kínálnak. Ebben az intézményben felmérik a gyerekek képességeit, hiányosságait, egyénre szabott oktatást kapnak, és biztosítják a tanulók fejlődésének nyomon követését. Kompetenciafejlesztő játékokat is alkalmaznak, valamint logopédiai szűrési eljárásra is van lehetőség.

Az Arany János Általános Iskola az ellenőrizhető tudás és a közösségépítés érdekében fejlesztette ki mintaszerű gyakorlatait: különböző alkotó-, kézműves tevékenységeket, vetélkedőket, ünnepekkel kapcsolatos programokat, produkciókat, valamint a telekunyhót, amely digitális könyvtárat, e-tanulási modelleket, internetet biztosít a gyerekek számára. Az öndifferenciáló tanulásfejlesztés eszközei az egymástól tanulást segítik páros- és csoportmunkákban.

A Piliscsabai Palánta Általános Iskola IKT eszközöket illeszt a tanórákba és olyan linkgyűjteményt kínál, melynek segítségével előre megtervezhető az óra, az ismeretszerzés, így a gyerekek akár otthonról is készülhetnek. Az IKT eszközök nagy motivációs erővel bírnak, hidat teremtenek az iskolai és az otthoni tevékenységek között. Gyorsabbá teszik a keresést és egyszerűbbé, tervezhetőbbé teszik a pedagógusok munkáját.

A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény az óvoda-iskola átmenet problémáját igyekszik kezelni jó példáival. Nem írni és olvasni tanít, hanem az ezekhez szükséges képességeket, készségeket fejlesztik. Felmérik a gyerekek képességeit, fejlesztési tervet állítanak össze, s kiszűrik a hiányosságokat. A tantárgyakat fejlesztő hatású játékokkal kapcsolják össze, melyeket kis csoportokban játszanak a gyerekek.

A Tüskevár Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Gimnázium zömében sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozik. Fejlesztésükre relaxációt használnak. A figyelemzavarok kezelésére kiváló módszert örömmel adják tovább más intézményeknek is.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten