Képzelt riport - Portré Déry Tiborról
Kormos Edit
2003/07/02 15:59
600 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
"Képlete a reménybe ágyazott lét. Embernek lenni, annyit tesz, mint úton lenni. Az ember a remélő. Azon a sziklaélen lépked, mely az el-eltűnő most és a mindig újra felmerülő még nem között vonul."

Lázadás és idegenség a Déry életét-pályáját átfogó két biztos motívum. A lázadás emberi és művészi értelemben is igazolható, hiszen attól kezdve, hogy Hermann nagybátyja fatelepén megszervezi a munkások sztrájkját, folyamatosan kinyilvánítja nemtetszését - kilép a saját nagypolgári családjából, kritizálja az emigráció baloldali értelmiségét, nem hagyja szó nélkül az 50-es évek szektás politikáját, és a 70-es években fellép a technikai civilizáció erkölcs- és értékromboló hatásával szemben.

A művészi szembeszegülés műfaj- és stílusváltást jelent. Ugyanis az avantgárdtól induló alkotó sajátos úton jut el a nagyrealizmushoz, majd annak rezignált, bölcs, látomásos, szürrealisztikus változatához.
Műfajban a novellától a kisregényeken át eljut a nagyregényig, majd újra kisregények és novellák következnek, de ezek már fantasztikus parabolák, áltörténelmi regények, haláltánc formák, víziók.
Emberi lázadása morális természetű. Nehéz életútján mélységes őszinteséggel rombolt és épített, vitatta a megmerevedett gondolatokat, és próbált új közösségi formákat létrehozni.

"Műveiből egy korszak: fél évszázad vállalkozásai és összeütközései, reményei és válságai, vívmányai és kudarcai bontakoznak ki. S nemcsak a történelem menetét sikerült hiteles krónikába foglalnia, hanem saját személyiségének, világképének és közérzetének alakulását, belső dinamizmusát is, méghozzá legszorosabb összefüggésben a történelem változásaival, nagy mozgalmaival... Eszmei szótárának ellentétes és végső értelmükben egymás mellé rendelt fogalmai: az emberi szuverenitás és az önkéntes elkötelezettség, az érzékeny morál és a politikai cselekvés, a szabadság és a rend jelennek meg ebben a vitában. Keresik helyüket és tartalmukat...Szereti vegytiszta formájukban egymásnak ütköztetni a gondolatokat, nem kedveli az egyezkedést. Írásaiból és sorsából ezért különös erővel bontakozik ki világképe, magatartása, egyszersmind az európai baloldali értelmiség egy részének helyzetérzékelése, eszmei panorámája. A lázadó értelmiségé, amely szenvedélyes tagadással és kísérletezéssel válaszolt a kozmikus világrend felismert közönyére és az emberi társadalom igazságtalanságaira."

A szenvedélyes igazságkeresés sok-sok ütközést és főleg magányt hoz számára. Furcsa idegenség-érzet lengi körül alakját, ő maga pedig állandóan vándorol. Keresi önmagát. 1919 óta hol itthon tartózkodik, hol külföldön. Nyugtalan, és a magány kárhozottjának vallja magát, aki közösségre áhítozva bujdosik Európa városaiban. Vas István, a barát is így látja:

"Persze mindenki meg volt tisztelve a jelenlététől, és ő is teljes érdeklődéssel és a magánéletben is szürrealista jókedvével vett részt a mulatásunkban. Igaz, hogy Déry bárhol jelent meg abban az időben, mindig magával hozott egy darab idegenséget, mintha egy kalandos, déltengeri vándor ülne le ideiglenesen valahol egy szárazföldi tűzhely mellé...különösképpen arisztokratikusan hatott a megjelenése is, a szereplése is."

Anyanyelvi szinten ír és beszél németül, angol és francia tudása is érdemleges, ismeri Európát. Mindezek ellenére egyszer sem gondol arra, hogy elhagyja az országot, pedig közel 20 évet tölt távol a hazájától.

dr. Hohl Józsefné

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten