Kérdések és válaszok az uniós oktatásról
Érsek Dóra
2007/12/12 12:30
1084 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Számtalan formában és írásban foglalkoztunk már az Európai Unió oktatáspolitikájával, a tagállamokban érvényben lévő oktatási rendszerekkel és szabályozásokkal. Ez a mostani írás, annyiban különbözik a korábbiaktól, hogy olyan kérdéseket vet fel, amelyekre nem árt, ha mindenki tudja a választ. A válaszokat pedig a kérdések együttesen az alábbiakban olvashatod.

Biztosan hallottál már az „életen át tartó tanulás programjáról”, a különböző pályázati lehetőségekről és forrásokról, most viszont olyan általános témák felvetésére kerül sor, amelyek ismerete közelebb viheti minket az Európai Unióhoz. Mindezek mellett pedig átfogóbb betekintést enged a szervezet oktatáspolitikájába, illetve segít megérteni a „miérteket”, illetve magyarázattal szolgálhat az ezekhez tartozó „hogyanok” megválaszolásában. Kezdjük talán azzal, hogy az EU rendelkezik-e valamilyen törvény vagy szabály keretén belül arról, hogy egy gyermeknek hány évesen kell megkezdeni tanulmányait az iskolákban? 

A pontos válasz, hogy a tankötelezettségről és a tanrendről az Unió nem rendelkezik, vagyis mivel ez a közoktatás szabályozása alá tartozik, így a szervezet ezt teljes mértékben tagállami hatáskörbe utalta. Hasonló a válasz annak a kérdésnek a felvetése és megválaszolása során is, hogy az EU-nak van-e beleszólása a tanrendek kialakításába? Ebben az esetben, az Unió elvárása pusztán az, hogy a tagállamok tartsák szem előtt a minőségi oktatás fejlesztését, vagyis eszerint alakítsák a tantervekre vonatkozó irányelveket és szabályozásokat, ezen túl viszont nem szól bele a tantárgyakkal, illetve tantervekkel kapcsolatos kérdések tisztázásába. 

Az Európai Unióban nincs általános szabályozás a tankötelezettség idejére vonatkozóan, vagyis itt szintén az államok rendelkezései az iránymutatóak, amely hazánk esetében azt jelenti, hogy a közoktatási törvény jelen pillanatban úgy rendelkezik, hogy 16 éves korig kötelező a gyermeknek iskolába járnia. Az Unió tagállamaiban a közoktatás teljes mértékben ingyenes, vagyis csak abban az esetben kell tandíjat fizetni, ha a diák valamilyen magániskolát választ. 

Az oktatási témájú kérdések felvetése és megválaszolása során, gyakran előforduló kifejezés, hogy bizonyos területeket a szervezet tagállami hatáskörbe utalt, vagyis nem kíván az Unió ezeken a területeken egységes és átfogó intézkedéseket bevezetni a tagállamokban. Magyarul ez azt jelenti, hogy az EU szerződés állásfoglalása szerint az oktatás tartalmával, felépítésével nem kíván foglalkozni.

Viszont vannak olyan érdekek és kötelezettségek, amelyek tekintetében a magyar oktatási rendszernek is meg kell felelni, s ezekhez kell igazítani az oktatási rendszert és szabályokat. Ilyen például az európai népek, nemzetek kultúráinak sokszínűségén alapuló egységes, közös európai azonosságtudat kialakítása, annak tudatosítása, hogy az európai népek és nemzetek egy közös tőről fakadt, azonos értékeket valló és képviselő „értékközösség" részesei. 

A tagállamok oktatási rendszereinek tehát ezeknek az elveknek a mentén kell alakulni és működni a továbbiakban. Ezek kialakításához és az oktatás különböző szegmensei számára nyújt támogatás az Unió több forrásból is, de nagy mértékű összegek lehívására és felhasználására az Európai Szociális Alaphoz benyújtott pályázatokon elnyerhető támogatások nyújtanak lehetőséget és megoldást az oktatási intézmények számára. Az itt elnyert összegek felhasználhatóak a hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségének biztosítására, kézségek és képességek fejlesztésére, illetve az oktatás és a képzési rendszerek átfogó átalakítására. 

Az Európai Unió oktatási kérdésekben tehát csak irányelveket határozott és határoz meg, az ezekhez történő alkalmazkodást, valamint az igény szerinti változtatásokat a szervezet a tagállamok végrehajtására bízza.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten