Készüljünk az érettségire! A 4. feladatsor megoldásai
Abonyi-Tóth Andor
2005/05/09 09:19
1337 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A felkészülés utolsó napjait éljük az új típusú érettségivel együtt nagykorúsított informatika érettségire. A helyes megoldások mellett segíthet az is, ha a hibás megoldásokra is kitérünk. A megoldásokon túl Szalayné Tahy Zsuzsanna külön foglalkozik a táblázatkezelő feladat néhány technikailag érdekesebb részével is.

A felkészülés utolsó napjait éljük az új típusú érettségivel együtt nagykorúsított informatika érettségire. A helyes megoldások mellett segíthet az is, ha a hibás megoldásokra is kitérünk. A mellékelt jónak tekintett megoldásokon túl ezért e cikkünkben külön foglalkozik Szalayné Tahy Zsuzsanna a táblázatkezelő feladat néhány technikailag érdekesebb részével. Javasoljuk mind a felkészülők, mind az érettségizők figyelmébe alábbi jegyzetét!

A negyedik feladatsor megoldása letölthető innen, de emlékeztetőül csatoljuk magát a feladatot is.

Jegyzet a 4. feladatsor táblázatkezelés feladatához

A feladat néhány egyszerű, illetve formázást tartalmazó rész mellett úgynevezett adatbázis-jellegű feladatokat is tartalmaz. A mellékelt állományban azt mutatjuk be, hogy az ilyen jellegű feladatrészeknek milyen megoldásai lehetnek. Külön munkalapon tüntettük fel a teljes értékű megoldásokat, illetve a helyes eredményt adó hibás megoldásokat.

Az érettségin függvénnyel történő megoldások között az egy képletben - összetett függvényként - és a több részszámítást külön feltüntető megoldások egyenértékűek. Ha a feladat szövege függvénnyel történő megoldást kér, azok a megoldások, amelyek másolást, rendezést vagy szűrést tartalmaznak és nem csak függvényeket, nem tekinthetők teljes értékűeknek.

Az egyes pontok elemzése

c)   Anna különösen büszke a Beatles-lemezeire. Hány darab Beatles-lemeze van? Az F3-as cellába írd a Beatles-lemezek száma szöveget, alá az F4-esbe függvény használatával add meg a választ a kérdésre!

Az ilyen típusú feladatot általában Darabteli() függvénnyel oldjuk meg, de egy segédoszlopban Ha() függvénnyel megjelölve a megszámlálandó elemeket a Darab() vagy Darab2() függvény is használható.

 Valamivel nehezebb feladat lenne, ha két mezőben levő adat alapján kellene számlálni (pl. egy osztályban, a lányok közül hányan fizettek be ebédre), ekkor a Darabteli() nem használható, de a Ha() függvénnyel történő "kigyűjtés" módszere továbbra is működhet. Bonyolultabb esetekben már az AB.Darab() függvény használata egyszerűbb, mert a feltételeket könnyebb kritériumként megfogalmazni, mint a Ha() függvényben És() és Vagy() függvényeket alkalmazni. A mintában szerepel egy tömbfüggvénnyel történő megoldás is. Tömbfüggvények alkalmazása nem érettségi követelmény, de ez nem zárja ki, hogy ezt használjuk. Az a diák, aki a Ha() függvényt "érzi", és zavarja, hogy egy egyszerű feladathoz teljes segédoszlopot kell felvenni, könnyen megtanulja ezt a megoldást is.

d)   A Beatles együttes CD-inek összideje mennyi? A Beatles-idő szöveget írd az F5-ös cellába, alá függvény használatával add meg a választ!

A feladat hasonló az előzőhöz, de nem számlálást, hanem összegzést kér. Ennek megfelelően az egyes megoldási módok is nagyon hasonlók. A Darabteli()-nek megfelelő Szumha() függvény előnye, hogy a feltétel és az összegzendők oszlopa nem esik feltétlenül egybe.

f)    Írd be az F9-es cellába a legrövidebb CD előadója szöveget, és az F10-es cellába írva függvénnyel add meg a választ!

A megoldást megelőzi - vagy minden feladatba beépül - a minimumérték meghatározása. A feladattípusra tipikus megoldást ad az AB.Mező() függvény, de könnyedén megoldható Fkeres() vagy az Index() és Hol.Van függvények együttes használatával is. Ez utóbbi két esetben figyeljünk arra, hogy az adatok nem rendezettek, és helyes megoldáshoz nem is rendezhetők, másolhatók. A megfelelő paraméterek - "hamis", illetve "0" beállításával ez nem is szükséges.

Az. Fkeres() függvény használatánál az eredményt tartalmazó oszlopnak a keresés oszlopától jobbra kell lennie. A közölt megoldásban mindkét kérdéses oszlopot hivatkozással, a megfelelő sorrendben átvettük, de az eredeti munkalapon az előadók adatainak megjelenítése (hivatkozással, azaz pl. =B2 formában) az adatoktól jobbra - például a D oszlopban - éppolyan helyes. A negyedikként közölt összefűzést tartalmazó megoldást inkább érdekességnek szántuk, mint követendő példának. Bár ez az egyetlen megoldási mód, amely több eredmény megjelenítésére alkalmas - az AB.Mező() ebben az esetben #SZÁM, a többi az első talált értéket jeleníti meg -, a használhatósága erősen korlátozott. Az Összefűz() függvényben 30 adat adható meg, az & használatával körülbelül 120 adat fűzhető össze (1024 karakter esetén).

g)   Készíts diagramot, amely a Beatles együttes CD-inek idejét mutatja be! A diagram címe a Beatles-lemezeim hossza szöveg legyen, ne legyen külön jelmagyarázat, és a lemezeket a CD-tok számával azonosítsd! A diagram oszlopai pirosak legyenek, vastag sárga szegéllyel, az érték az oszlopon szerepeljen, az értéktengely felirata időtartam legyen! A diagram önálló lapon jelenjen meg, amit Beatles névre nevezz el!

Bár a feladat diagramkészítésről szól, előtte a Beatles adatait ki kell gyűjteni. Érettségi feladatra jellemzőbb, hogy ilyen esetben külön feladatként szerepel a kigyűjtés. Ennek oka, hogy a feladatokra általában függvénnyel kell válaszolni, az ettől eltérőre külön utalás (másolás, rendezés, szűrés) szerepel. A kigyűjtések során utólagosan nem ellenőrizhető pontosan, hogy a kigyűjtés hogyan történt, csak az eredmény. Ebből kifolyólag egyenértékű megoldást jelent az irányított szűrő vagy autoszűrő használata és rendezés után végzett másolás.

Módszertani ajánló

tantárgyinformatika
témakörérettségi és versenyfelkészítés
kapcsolattehetséggondozás
évfolyam/korosztály9 - 12. évfolyam
módszerFeladat elemzése a jó és rossz megoldások ismertetésével
idő180 perc
célokÖsszetett feladat megoldásában jártasságot szerezni, a tanuló hiányait kideríteni és azok pótlását segíteni.
tanulási helyzetÖnellenőrzés, majd a javított dolgozat hibáinak feltárása tanári segítséggel
szükségesszámítógép irodai alkalmazó programokkal
szerzőSzalay Tahy Zsuzsanna, Rozgonyi-Borus Ferenc
címhttp://www.sulinet.hu/tart/cikk/ae/0/26588/1

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten