Kézenfogva Alapítvány
Érsek Dóra
2008/06/09 12:57
1233 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A Kézenfogva Alapítvány 1993-ban jött létre azzal a céllal, hogy országos szinten próbáljon javítani az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek, valamint hozzátartozóik, segítőik és a velük foglalkozó szakemberek, civil szervezetek helyzetén.

Az Alapítvány olyan társadalmat tart ideálisnak, amelyben az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek a társadalom egyenértékű tagjaiként részt vesznek a társadalmi élet minden területén. Semmi sem akadályozza meg őket abban, hogy a nem fogyatékos társaik között éljenek az egész életük során, az életük ritmusa hasonló legyen a környezetükéhez, játszhassanak, tanulhassanak, dolgozhassanak, a képességeik fejlesztéséhez megkapjanak minden segítséget a lakóhelyük közelében és gyakorolhassák jogaikat. Ebben a világban a nem sérültek ismerik őket, és partnerként fogadják el őket. A Kézenfogva Alapítvány egy ilyen társadalom kialakításának szolgálatába állítja kapacitásait és erőforrásait. Küldetésük megvalósítása érdekében céljaikat az alábbiakban lehet összefoglalni: 

1. Az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek életkörülményeinek javítása, fejlesztésük elősegítése. 
2. Az őket segítő, illetve velük foglalkozó szakemberek segítése képzésekkel. 
3. Az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek társadalmi elfogadásának növelése. 

A Kézenfogva Alapítvány a következő területeken fejti ki tevékenységét az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek, valamint hozzátartozóik, segítőik és a velük foglalkozó szakemberek, civil szervezetek segítésére: 

Információs szolgálat 
Képzések Szolgáltatások fejlesztése 
Kutatás 
Közvéleményformálás 
Nemzetközi programok 

A Kézenfogva Alapítvány kiemelt feladatának tekinti az értelmi fogyatékos emberek foglalkoztatásának segítését, számukra elérhető szolgáltatások, új módszertani anyagok fejlesztését, a szektorban folyó szakmai munka elősegítését. Külföldi programokba kapcsolódnak be, hogy segítségükkel olyan tudás és ismeretanyagra tegyenek szert, melyet megoszthatnak az érintett családokkal, az értelmi és halmozottan fogyatékost segítő, fejlesztő szakemberekkel.

Az Alapítvány számos nemzetközi szervezettel vette már fel a kapcsolatot. Ezek közül a legjelentősebb az EASPD (European Association of Service Providers for People with Disability) brüsszeli ernyőszervezet. Az EASPD célja, hogy a fogyatékos emberek számára szolgáltatást nyújtó szervezetek és azok ernyőszervezeteinek szakmai munkáját segítse, és érdekeit képviselje az Európai Unióban. 

Az EASPD az EU bővítés melletti eltökéltségének jeléül létrehozta a Bővítési Állandó Bizottságot (Standing Commitee an Enlargement), melynek elnöke Alapítványunk ügyvezető igazgatója, Pordán Ákos. Nemzetközi programokba kapcsolódnak be, hogy szakmai munkájuk újból és újból friss információkkal, tapasztalatokkal bővüljön, s hogy átadhassák ezen ismeret- és tudásanyagot más hazai és külföldi szervezetnek. Közép-kelet európai kapcsolatépítés – Enlargement – program A kapcsolatépítés az EASPD által indított program, melyben a Kézenfogva Alapítványnak az volt a feladata, hogy 6 közép-kelet európai országban (Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország) felkutassa és kapcsolatot építsen ki fogyatékos emberekkel foglalkozó civil ernyőszervezetekkel. 

Az Alapítvány 32 szervezettel vette fel a kapcsolatot. Informálták és meghívták őket különböző szakmai programokra. 2003. november 15-én konferenciát tartottak a programba bevont közép-kelet-európai szervezetek részvételével. A konferencia lehetőséget adott a személyes, hosszútávú kapcsolatok kialakítására, a tapasztalatok cseréjére. Fontosnak tartják, hogy egy-egy nagyobb szervezettel különösen jó kapcsolat alakult ki: A Land of Harmony szlovák szervezet már második alkalommal hívott magyar civil szervezetet Zsolnai Fesztiváljára. A szervezési feladatokat idén is a Kézenfogva Alapítvány vállalta el. A fesztiválon pedig a mezőberényi Mécses Egyesület fiataljai vettek részt. Meghívást kaptak az Agency for Supported Employment pozsonyi szervezet által szervezett Radnicka Marketre. A vásáron, az Alapítvány szervezésének köszönhetően a Bárka Alapítvány is árusította saját termékeit. A pozsonyi szervezet irányítása alatt részt vettek egy közös pályázati programban, melyhez lengyel, valamint cseh szervezetek is kapcsolódtak. 

A program célja a fogyatékos emberekkel foglalkozó, 4 különböző országból érkező szervezet együttműködésének kialakítása a támogatott foglalkoztatás elősegítésének érdekében. A program lehetőséget adott nyílt szakmai találkozó szervezésére, szakmai anyag megjelentetésére, valamint szlovák és külföldi szakemberek számára 2003. december 1-2. között egy konferencia megrendezésére.

Bővebb információ: www.kezenfogva.hu

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten