Kilencven éves lenne Erdős Pál matematikus
Simon Tamás
2003/03/28 13:06
2295 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Kilencven évvel ezelőtt, 1913. március 26-án született a huszadik század egyik jelentős magyar tudósa, Erdős Pál. Budapesten, jómódú polgári családban látta meg a napvilágot, szülei matematikatanárok voltak.
A kép forrása: http://www.iif.hu

Ez illetve Erdős korán megmutatkozó logikai képessége és rátermettsége hamarosan eldöntötte a kisdiák jövőjét. Kiváló környezetben tanulhatott, 1934-ben a Cambridge-i Trinity Collegeban doktorált. Az erősödő antiszemitizmus miatt úgy döntött, elhagyja hazáját, a kor ismert és jónevű tudósaival együtt az Egyesült Államokba települt. Ettől kezdve sehol sem volt nyugodalma, két nagy bőrönddel járta a világot, az egyikben ruháit, a másikban matematikai iratait őrizte.

Számelmélettel, halmazelmélettel és valószínűség-számítással foglalkozott. Számelméleti kutatásaival ún. magyar iskolát teremtett. Gráfelméleti munkáit a kommunikációs hálózatok tervezésénél használják, Rényi Alfréddel a hatvanas években dolgozta ki a véletlen gráfok elméletét. Élete során több mint másfélezer publikációt jelentetett meg, ötszáz cikk társszerzője volt, sok ötletét csak kiadta kollégáinak, hogy írják meg. Diákjaival, tantványaival nagyvonalú volt, tetemes fizetése egy részét- amiből szép vagyont gyűjthetett volna- közöttük osztotta szét, szigorúan a teljesítmény alapján.

Amíg élt, ő volt a kombinatorikus módszer alkalmazásának legnagyobb egyénisége. Eredményei közül a prímszámtétel elemi bizonyítását, halmazelméleti munkásságát, és a valószínűség-számítás számelméleti és kombinatorikai alkalmazását tartotta említésre méltónak. 1983-ban megkapta a legmagasabb nemzetközi matematikai elismerést, a Nobel-díjjal egyenértékűnek tekintett Wolf-díjat.

Munkásságáért több külföldi tudományos akadémia választotta tiszteletbeli tagjává. Tizenöt egyetemnek volt a díszdoktora. 1989-ben lett a brit Royal Society tagja, 1991-ben avatta díszdoktorává a Cambridge-i egyetem. "Istennek van egy könyve, amelyben minden tétel és a legjobb bizonyítások benne vannak. Ha nem is hiszel Istenben, a Könyvben hinned kell! Talán az Isten maga a Könyv." - hirdette.

1996. szeptember 20-án halt meg Varsóban. Budapesten, a Rákoskeresztúri Zsidó Temetőben temették el.

Érdekességképpen álljon itt, hogy Erdős Pál hogyan definiálta magát különböző életkorokban.

  • 55 fölött: P.G.O.M - Poor Grand Old Man (szegény öregember)
  • 60 fölött: + L.D. - Living Dead (élő halott)
  • 65 fölött: + A.D. - Archeological Discovery (régészeti lelet)
  • 70 fölött: + L.D. - Legally Dead (jogi szempontból halott)
  • 75 fölött: + C.D. - Counts Dead (lényegében halott, hiszen haláláig az MTA tagja marad, de egyéb joggal nem bír)

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten