Kisfilmek a jó iskoláért
Horváth Anikó
2010/09/15 06:03
2403 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Educatio kisfilmeket is készített "Válassz jó iskolát!" kampánya részeként. A körülbelül 2 perces videók olyan pedagógiai módszereket mutatnak be, amelyek az iskola fejlesztését, megújulását szolgálják. A jövő iskoláját támogató filmeket az alábbi cikk tartalmazza.

A videók rávilágítanak arra, hogy a tanulás élmény is lehet, a pedagógusok változatos értékelési formákkal segíthetik a gyermekek előrehaladását, a tanár a tanulási folyamat irányítása mellett partnerként is kezelheti a diákokat, a csoportmunka révén pedig fejlődhet a gyerekek együttműködési készsége és tanulhatnak egymástól. Felhívják a figyelmet annak fontosságára is, hogy minden tanuló számára megfelelő nehézségű feladatot kapjon, s hogy azok között kreativitást és problémamegoldó gondolkodást ösztönző feladatok is legyenek. Mindez olyan iskolában is megvalósulhat, ahol együtt nevelik az akár különböző nemzetiségű, akár eltérő szociális háttérrel rendelkező gyerekeket.

1. Élmény és tudás - Egy jó iskolában például...

...az iskolai tanulás nem pusztán a tanár előadásának meghallgatásából, a tankönyvi szövegek olvasásából és a feladatlapok kitöltéséből áll. Érdekes, változatos tevékenységek, jól követhető feladatok biztosítják a gyerekek érdeklődésének felkeltését és fenntartását, aktivitását.

2. Nem jegyre megy - Egy jó iskolában például...

...a tanulói tevékenység értékelése nem merül ki az osztályozásban vagy az egy-két szavas minősítésben. A pedagógus változatos értékelési formák alkalmazásával segíti a tanulók előrehaladását. A megoldás során elkövetett hibát a pedagógus nem elítéli, hanem jelzésnek, információnak tekinti arról, hogy hol és miként tud segíteni. A pedagógus lehetőséget nyújt arra, hogy a gyermekek saját munkájukat értékeljék. Ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy képessé váljanak önálló ismeretszerzésre, tanulásra.

3. Hógolyózni jó! - Egy jó iskolában például...

...a pedagógus nem az ismeretek egyedüli birtokosa, hanem a tanulási folyamat irányítója, segítője. A pedagógus kész és képes partnerként kezelni a diákot. A pedagógus az életkornak, képességeknek megfelelően ösztönzi a diákok önállóságát és személyes felelősségvállalását a tanulási folyamat sikeressége érdekében. A pedagógusok megszólíthatók, a gyermekek bátran fordulhatnak hozzájuk.

4. Együtt = Működés - Egy jó iskolában például...

...az egyéni munka mellett a gyerekek kapnak párban végezhető feladatokat vagy csoportokban dolgozhatnak. A közös felelősségre és munkamegosztásra építve igazi együttműködés alakul ki a jobb és gyengébb képességű gyermekek között egy feladat megoldásakor. A csoportmunka nem csupán az együttműködési készség fejlődését szolgálja, hanem lehetőséget biztosít az egymástól való tanulásra is.

5. Így kerek a világ! - Egy jó iskolában például...

...a közös osztálytermi munka lehetőséget teremt az egyéni haladási tempó figyelembevételére. Minden gyermek neki megfelelő nehézségű feladatot kap. Olyat, amelyet már meg tud oldani önállóan, vagy ennél kicsit nehezebbet, amelynek elvégzéséhez viszont megkapja a szükséges segítséget. A pedagógus tudja, hogy a túl könnyű feladatnak nincs fejlesztő hatása, a túl nehéz feladat pedig elriasztja a gyermekeket a munkától.

6. Mást és másként - Egy jó iskolában például...

...az ismeretszerzés nem önmagáért való cél, hanem a képességfejlesztés nélkülözhetetlen eszköze. A kreativitást és a problémamegoldó gondolkodást ösztönző feladatok segítik a készségek, képességek fejlődését. Az összefüggések megértése, és nem pusztán az új információk megismerése fontos.

7. Minden gyermek számít - Egy jó iskolában például...

...emberséges, elfogadó a légkör. Megvalósulhat akár különböző nemzetiségű, akár eltérő szociális háttérrel rendelkező gyerekek együttnevelése. Az osztály szelleme és a pedagógus hozzáállása, módszertani felkészültsége lehetővé teszi egy sajátos nevelési igényű gyermek befogadását, legyen szó a tanulási folyamatban tartósan akadályt jelentő olvasási zavarról (dyslexiáról) vagy akár testi, érzékszervi, beszédfogyatékosságról. A kiemelkedő tehetségű gyermekek sem unatkoznak, mert képességeiknek megfelelő szintű feladatokat kapnak.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten