Kisgyermekek oktatása Új-Zélandon
2004/04/05 14:30
3086 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A mindössze négymilliós lakosságú Új-Zélandon közel tízféle oktatási forma áll a még nem iskoláskorú (születéstől ötéves korig) gyermekek és persze szüleik rendelkezésére. Mik ezek az oktatási formák, és miért olyan fontos terület ez az új-zélandi oktatásban? Ezekre a kérdésekre ad röviden választ az alábbi cikk.

A '80-as évek óta az új-zélandi oktatásban számos jelentős reformot hajtottak végre. Az oktatási formák szervezése és megvalósítása hatalmas változásokon ment keresztül. E folyamat részeként a kisgyermekek oktatása is nagymértékben átalakult. Az átalakulás elsősorban az oktatási formák, oktatási szolgáltatások gyarapodásában érhető tetten, valamint egyre több gyermek vesz részt ezen oktatási formák valamelyikében. Mind a kormány mind a helyi közösségek egyre jobban elismerik az oktatás jelentőségét ebben az életszakaszban. Az iskola előtti évek nagyon fontosak a gyermekek oktatásában, meghatározó szerepet játszik abban, hogy a gyermekek később hogyan tudnak beilleszkedni az iskolában, milyen eredményeket érnek el, milyen esélyekkel indulnak az életben.

A kisgyermekek oktatáság érintő legjelentősebb reformokat a kormány 1989-ben vezette be az oktatás területét érintő egyéb reformokkal egy időben. 1997-ben az öt éves kor alatti gyermekek kb. 56%-a vett részt valamilyen állami vagy helyi közösségek által megszervezett oktatásban.

Új-Zélandon a "kisgyermekek oktatása" ("early childhood education") arra a nem kötelező oktatási, gondozási formára utal, amelyben a gyermekek iskolakezdés előtt vehetnek részt. A gyermekek nagy többsége az ötödik születésnapjukon kezdi el az iskolát, noha az iskola hatéves korig nem kötelező. Az iskolakezdés időpontja rugalmas, erre egész évben sor kerülhet, amint a gyermek betöltötte az ötödik életévét.

Mik is tehát azok az oktatási formák, az új-zélandi szóhasználat szerint "szolgáltatások" ("early childhood education services") amelyekben a gyerekek részt vehetnek?
Óvoda ("kindergarden")
Az óvodák a három- és ötéves kor közötti gyerekeknek tartanak foglalkozásokat. Általában a kisebb gyerekek egy héten háromszor vesznek részt délutáni foglalkozásokon, míg az idősebbek egy héten öt délelőtt járnak óvodába. Az ország néhány területén, főkén a falusi körzetekben, mozgó óvodai szolgáltatást is igénybe vehetnek a szülők. Az óvónők minden esetben képzett pedagógusok, az óvodai nevelésben azonban egyre inkább ösztönzik a szülők részvételét is.

Játszóház ("playcentre")
A játszóházak, melyeket először az 1940-es években hoztak létre, olyan szülői közösségek, ahol a szülők vállalják a felelősséget a heti akár öt félnapos foglalkozás megszervezésére és lebonyolítására. A foglalkozásokon keveredhetnek a korosztályok születéstől ötéves korig. A szülők segítése és oktatása szerves részét képezi a játszóházi oktatásnak. A foglalkozások vezetésében minden szülőnek részt kell vennie meghatározott beosztás alapján. A program egészének működéséért egy képzett felügyelő illetve egy szülői felügyelő csoport felelős.

"Te Kohanga Reo" - a maori gyerekek oktatása
A "Kohanga Reo" (a kifejezés jelentése nyelvi fészek) a maori közösségekben működő oktatási program, melynek nyelve a maori, amely az őslakosok hivatalos nyelve Új-Zélandon. A te reo (a maori nyelv) ismerete kulcs eleme a kohanga reo mozgalomnak. A kohanga reo mozgalom gyors fejlődésnek indult a '80-as években, és mostanra a legnépszerűbb kisgyermekkori oktatási formává vált a maori családok között. Ez az oktatási szolgáltatás egyedülálló Új-Zélandon abban az értelemben, hogy ez az egyetlen oktatási forma, ahol a maori gyermekek vannak többségben. A csendes-óceáni szigeteken is vannak hasonló oktatási szolgáltatások, ahol az oktatási program a szigeteken élő népcsoportok nyelvére és kultúrájára épül.

Gyermekgondozó központok ("childcare centres")
Ez a megnevezés magában foglal minden olyan oktatási szolgáltatást, amely egész napos vagy napi néhány órás foglalkozásokat kínál, de valamilyen oknál fogva nem tartozik az előbbiekben ismertetett oktatási formákba. Ezek az intézmények lehetnek profig orientált magánvállalkozások, non-profit szervezetek, helyi közösségek által üzemeltetett intézmények stb.
Levelező iskola ("correspondence school")
A levelező iskola egy államilag finanszírozott távoktatás, mely magában foglal kisgyermekeknek szóló oktatási programot is. Gyermekek, három és ötéves kor között, akik valamilyen oknál fogva (területi elszigeteltség, betegség stb.) nem tudnak eljárni az előbb ismertetett intézményekbe, részt vehetnek egy távoktatási programban. Képzett pedagógusok a szülőkkel szoros együttműködve megtervezik a kisgyermekek otthoni oktatását. A szülők írásos anyagokat kapnak játékokról, feladatokról, melyek megfelelnek a gyermek életkorának és tudásának. Számos könyvet, játékot, rejtvényt és kazettákat küldenek a szülőknek kölcsönbe, melyeket felhasználhatnak a gyerekek oktatásához. A levelező iskola egy külön részlege foglalkozik azzal, hogy olyan programokat fejlesszen ki, melyeket fogyatékos gyermekek szülei használhatnak gyermekeik oktatásához. Speciális képzettségű pedagógusok dolgoznak együtt a szülőkkel, hogy adott esetben egyedi oktatási programokat dolgozzanak ki. 1997 óta a levelező oktatás kiegészítheti olyan falusi területeken élő gyerekek nevelését, akik közlekedési nehézségek miatt csak mindössze heti két alkalommal tudnak részt venni valamilyen oktatási foglalkozáson.

Otthoni gyermekfelügyelet
Az otthoni gyermekfelügyelet olyan szolgáltatás, melynek segítségével kisgyermekek illetve csecsemők szülei kapcsolatban állnak gondozókkal, akik sokszor maguk is szülők, és otthonukban vigyáznak a gyerekekre. Képzett koordinátorok felügyelik a kisgyermekek gondozását, nevelését, és rendszeresen találkozókat, megbeszéléseket szerveznek a szülőknek és a gondozóknak.

Az új-zélandi oktatási rendszer nagyon nagy hangsúlyt fektet a szülők "nevelésére", képzésére. Igyekeznek minél inkább bevonni őket a kisgyermekek oktatásának minden formájába, segítséget nyújtanak a szülők nevelési gondjainak megoldásához, kurzusokat, találkozókat szerveznek, ahol a szülők "megtanulhatják", hogyan kell foglalkozni a kisgyermekekkel. A szülők oktatásának és támogatásának is több formája van.

Szülők mint az első tanárok
A "szülők mint az első tanárok" program egy az Egyesült Államokban, Missouri államban kifejlesztett programon alapszik. A program során képzett pedagógusok látogatnak el rendszeresen kisgyermekek (születéstől hároméves korig) szüleihez. Ezek a találkozások arra szolgálnak, hogy fejlesszék a gyerekek nyelvi, intellektuális és szociális képességeit, amelyekre a későbbi oktatás épül. A programot a kormány finanszírozza, és 1998-ban kilencezer család vett részt benne.

Családi szolgáltató központok
Ezek a központok, egyelőre kísérleti jelleggel, különböző szolgáltatásokat kínálnak, melyek fogyatékos szülőknek segítenek felkészíteni gyermekeiket az iskolára.

A '80-as évek óta bevezetett, és az imént ismertetett újítások nagy változásokat eredményeztek az új-zélandi oktatási rendszerben. Sokkal több kisgyermek vesz részt valamilyen oktatási programban, a kisebbségek számára kialakított szolgáltatások pedig segítenek abban, hogy a gyerekek egyenlő esélyekkel indulhassanak az iskolai oktatásban. Az elért eredmények ellenére még sok a tennivaló, a kisgyermekek oktatásáért felelős programok fejlesztése tovább folytatódik.

Képek forrása:
www.montessori.org.nz/ aboutmanz.shtml
www.teacher.co.nz/

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten