Költői tájakon - Vajda János: Nádas tavon (Mind map)
Pelikán István
2004/02/26 21:38
5095 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Míg Petőfi tájleíró verseiben a táj megelevenedik, s merész nézőpontokból, apró képek mozaikkockái közül tűnik elénk arca; addig Vajda János tájlírájában a táj csak közvetítő elem, a lélek kérdései, vergődése vetül rá a külvilágra.

Mint az árnyék... (1. rész.)

Az elemzés korlátai

Ha kézbe veszünk egy ismeretlen tárgyat, körbeforgatjuk, ha nyitható, belsejét is megvizsgáljuk. Egy vers is megérdemel ennyit, nem lehet, nem szabad egyetlen nézőpont, egyetlen elemzési szempont szerint vizsgálni. De összerakható-e a különböző nézetek tanulsága? Térképezhető-e az asszociáció, a szimbólum? Van-e elég időnk összefüggő rendszert alkotni a sokféle következtetésből? Különösen fontos ennek végiggondolása olyan versek esetében, melyek többféle kategóriába sorolhatók, és több rétegük van.

A megfigyelőhely kiválasztása

Ha korábbi tanácsunkat követjük: "Fogadjuk el a költő irányítását!", akkor nehéz helyzetbe kerülünk a látomás-líra alkotásaival. Már nem oly könnyű azt a bizonyos képzeletbeli kamerát mozgatni. Érthető, a kamera a belső világot fürkészi. A "líra én" azonban elárulja helyét, személyes névmás, a megfelelő igealak jelzi, hogy hol rejtőzik a szemlélő. A tanács tehát továbbra is így hangzik: "Legyen a költő a kalauzunk!".

Miért "Nádas tavon"?

A legmerészebb tudományos fantasztikus film élőlényei is valamiképpen "humanoidok". A legfantasztikusabb tájban is rejtőzik az ember élményvilága, gyerekkora, jelene, vagy éppen elképzelt jövője. A Szabadka mellett fekvő Palicsi-tó Vajda János kedvelt vadászhelye volt. Ez már felnőttkori élmény, csak éppen eldöntendő: a szenvedélyes vadász, vagy a menekülő ember kedvenc tája az erdő és a csendes tó?

A táj és a táj látomása

A vers szerkezeti egységei a tájleírás konkrétsága alapján a következő módon alakulnak: az 1-3. versszak - bár nehéz konkrét napszakhoz, térhez kötni - még éppen megfogható látvány. A 4-9. versszakban megkezdődik a táj fokozatos átalakulása, a reális és irreális között billegve. A 10. versszak ("Most a nap megáll az égen...") mozdulatlanságba dermeszti a világot, a tér és az idő egyetlen pillanatba sűrűsödik. A táj már "egy méla sejtelem". A 10-12. versszakok erről az időtlenségbe fagyott tájról szólnak, melyet a 13. versszak kérdése zár. Ez a kérdés (és versszak) már kirepíti a költőt és az olvasót a táj látomásából. A tájvers már nem csak a látomás-, hanem a hangulat-líra megvalósítója.

A szerkezet finomabb részletei

A versben végigvonuló finom elem a párhuzam és az ellentét. A vizuális és gondolati tükröződés, kép, és tükörkép egyszerre erősíti és gyengíti egymást, fokozva a költemény egészére jellemző sejtelmes hatást. Már az első versszak indítása tükrözi ezt a kettősséget. A tó tükre egy választóvonalat képez, de egyben másolja, megduplázza a napot. Az igazi és a tükörkép együttes láttatása már idézőjelbe teszi a látványt. A csónak pedig csak árnyék e ragyogásban. Az "árnyék" szó ugyanabban a helyzetben kétszer megismétlődik. A "ringatózom" igével megjelenik e sejtelmes világban a lírai én is. A kezdő kép tájeleme a nap, helyzetjelző, de újból elbizonytalanító "Nap alattam, nap fölöttem,...". A nap-nap szimmetriát, az ég-föld, majd az űr-föld párok követik. A viszonyítás minden esetben a költő, de a mozgás csak látszólagos, a látványtól való költői távolodás ugyanígy érezhető.

Fönn az égen ragyogó nap.

Csillanó tükrén a tónak,

Mint az árnyék, leng a csónak.

A 10. versszakban a mozgás átvált mozdulatlanságba, és ez egyben a szónok jelentős mondat előtti csendje, szünete is. (Mult, jövendő tán együtt van / Ebben az egy pillanatban?) Az álomszerűség, sejtelmesség fokozása után pedig az utolsó versszak egy ál-költői kérdéssel zár. Azért nem igazi, mert nincs rá a költőnek válasza. A XIX. század végén a hagyományos világkép és életérzés megkérdőjeleződött. A természettudományok fejlődése, Schopenhauer, Világos, a kiegyezés, Gina - mind ott vannak Vajda emlékeiben, érzéseiben.

Hátha minden e világon,

Földi életem, halálom

Csak mese, csalódás, álom?...

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten