Könyvajánló: Hatékonysági problémák a közoktatásban
Szendrei Judit
2007/10/23 22:52
707 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az oktatás hatékonysága kapcsán talán a két leggyakrabban szóba kerülő probléma az alkalmazkodás a csökkenő gyereklétszámhoz, illetve a falusi kisiskolák költségessége és minősége. A Hatékonysági problémák a közoktatásban c. kötet elemzései részletesen vizsgálják a két témát, s ezen kívül még számos aktuális oktatáselméleti kérdést érintenek a szerzők munkájukban.

Az oktatás hatékonysága az a kérdéskör, melyet mind nagyobb érdeklődés kísér Magyarországon és Európa más országaiban egyaránt. A kitüntetett figyelem nem véletlen, hiszen az oktatás hatékonyságában nemcsak a közvetlenül érintett tanárok, diákok, szülők, iskolavezetők, oktatáspolitikusok érdekeltek, hanem végső soron minden adófizető állampolgár is. Még sincs konszenzus a fogalom értelmezésében még egyazon szakmai vagy érdekcsoporton belül sem. A hatékonyság gyakran igen eltérő, esetenként egymásnak ellentmondó értelemben fordul elő az oktatásról szóló vitákban. 

Sokszor az oktatás eredményessége vagy minősége szinonimájaként jelenik meg ez a kifejezés, máskor a kiadások csökkentésének eufemisztikus megfogalmazására szolgál. Ezzel szemben közgazdasági értelemben az oktatás hatékonysága alatt lényegében azt értjük, hogy hogyan használjuk fel, mennyire költjük el jól az oktatásra szánt pénzt - akár az egyes iskolákat, akár az oktatási rendszer egészét tekintve. Az oktatás hatékonysága közérdek, eddig mégis kevés tudományos igényű elemzés készült Magyarországon a témában.
A Hatékonysági problémák a közoktatásban című könyvben szereplő tanulmányok olyan témákat elemeznek, amelyekről jó okkal feltételezhetjük, hogy vagy a kiadások, vagy az eredményesség oldaláról befolyásolják az oktatás hatékonyságát.

Az oktatás hatékonysága kapcsán talán a két leggyakrabban szóba kerülő probléma az alkalmazkodás a csökkenő gyereklétszámhoz, illetve a falusi kisiskolák költségessége és minősége. A kötet elemzései részletesen vizsgálják a két kérdést. Igazolják azt a talán meglepő következtetést, hogy nem a falusi kisiskolákban érdemes keresnünk a közoktatás hatékonysági problémáinak legfőbb forrását. Magyarázatot adnak arra is, hogy milyen tényezők játszottak szerepet a pedagógusállomány relatív, azaz a diákok számához viszonyított bővülésében. 

A kötet fontos témája a pedagógusok összetételét meghatározó szelekciós folyamatok elemzése, melyből kiderül, a versenyszféránál alacsonyabb keresetek miatt elsősorban a fiatalabb egyetemi végzettségű tanárok hagyják el a pályát, az érettségi után pedig a jobb tanulmányi eredményekkel rendelkezők kevésbé választják a pedagógusképzést. Ezek a negatív változások hosszú távon súlyosan veszélyeztetik a tanári munka minőségét, és ezáltal az oktatás eredményességét és hatékonyságát is. A könyv tanulmányai vizsgálják az oktatási ráfordítások települések, önkormányzatok közötti területi egyenlőtlenségeit, de az iskolarendszeren belüli folyamatok elemzésén túl kitérnek arra is, milyen az oktatás hatása az ágazaton kívül, a társadalom egyéb céljai szempontjából.

A kötetben közölt tanulmányok a kérdést az oktatás munkaerő-piaci hozama alapján közelítik meg, és többek között rámutatnak arra is, hogy a jövő közoktatásában a szakismeretek átadásán túl a képezhetőségnek is hangsúlyos szerepet kell kapnia.

A kötet online változata letölthető az Új Pedagógiai Szemle honlapján.

(Hermann Zoltán)

Forrás: Új Pedagógiai Szemle

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten