Könyvtár szak az ELTE-BTK-n
2004/09/28 12:50
2730 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az informatikus könyvtáros szak főiskolai szintű, levelezőn vagy estin elvégezhető költségtérítéses, diplomás képzés. Nappali tagozaton a szak szakpárral választható. Ezek a következők: Magyar nyelv és irodalom, német, olasz, orosz, történelem. Kiegészítő képzésben a felvételi könyvtárból van, diplomás képzésben választható felvételi tárgyként a magyar nyelv és irodalom, vagy a történelem is.

A felvételi vizsga esti és levelező tagozaton csak szóbeli részből áll. Főbb témakörök: Az írás kialakulása. - Az ókori kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom) írása. - A betűírás (görög, latin) kialakulása. Az ókori könyv anyaga, formája. - A kódex: anyaga, formája, díszítése. Kolostori könyvtárak a középkorban. A pannonhalmi könyvtár. - A középkori magyarországi írásbeliség. Latin nyelvű gesták, krónikák, legendák. - A középkori magyar írásbeliség kezdetei: Legfontosabb nyelvemlékeink. (Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, Szent Margit- és Szent Ferenc-legenda.) - A reneszánsz irodalom és művészet Európában és Magyarországon. A magyarországi humanizmus. Janus Pannonius és Vitéz János. Mátyás király és a művelődés. Bibliotheca Corviana. - A könyvnyomtatás kialakulása. Gutenberg találmányának lényege.

Az ősnyomtatványok fogalma. Hess András és a budai nyomda. - A reformáció és hatása a művelődésre és a könyvnyomtatásra. Károli Gáspár és a református Biblia. - Az ellenreformáció és a művelődés a XVI-XVII. századi Magyarországon. Káldi György és a katolikus Biblia. Pázmány Péter jelentősége a magyar irodalomban és művelődésben. - A barokk irodalom és művelődés Magyarországon. Zrínyi Miklós. - A könyvnyomtatás Magyarországon és Erdélyben a XVII. században. Tótfalusi Kis Miklós jelentősége. - A Rákóczi-szabadságharc és az első magyarországi hírlap, a Mercurius Hungaricus. - Az európai és a magyarországi felvilágosodás. Bessenyei György. A nyelvújítás, Kazinczy munkássága. Gróf Széchenyi Ferenc és könyvtára. - A reformkor és a magyar művelődés. Széchényi István munkássága. - Irodalmi és politikai lapok a reformkorban. Kossuth szerkesztői tevékenysége; az Országgyűlési és Törvényhatósági Tudósítások, a Pesti Hírlap. -

A dualizmus-kori Magyarország művelődése. Iskolaügy, könyvtárak, folyóiratok. - A Nyugat indulása és jelentősége a magyar irodalomban. Ady hatása a századelő irodalmára és művészeti életére. - Irodalmi élet és sajtóviszonyok a két világháború között. Irodalmi mozgalmak, folyóiratok, könyvkiadók. A felkészüléshez középiskolai irodalmi és történelmi tankönyvek ismeretén kívül az alábbi könyveket ajánlják: Csapodi Csaba-Tóth András-Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. Gondolat, Budapest, 1987. - Homor Tivadar-Mészáros Antal: Az információ és az ember. I. kötet: Segédkönyv az ismeretszerzés elsajátításához 12-18 éves tanulók részére. 2. kötet: Feladatgyűjtemény az ismeretszerzés gyakorlásához 12-18 éves tanulók részére. Gondolat, Budapest, 1994. - Brookfield, Karen: Az írás. Park, Budapest, 1993. (Szemtanú sorozat) - Tevan Andor: A könyv évezredes útja. Gondolat, Budapest, 1984.

  • További információ: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 1., Tel: 267-0966/5276, Fax: 266-5699 /5287

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten