Kooperatív feladat földrajzórán
Nádori Gergely
2007/12/28 23:12
1277 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A cikkben vázolt feladat közel 45 perc alatt végezhető el. A diákok csoportokban dolgoznak, majd ebből közös következtetést vonhatnak le. Mindehhez a ManyEyes vizualizációs programot használjuk.

A foglalkozás kezdetén mutassuk be az előző cikkünkben ismertetett, regionális különbségeket ábrázoló ManyEyes vizualizációt.
Ezek után alkossunk négyfős csoportokat és ezek a csoportok üljenek a gép elé, prbálgassák a vizualizációt. A csoport egyik tagjának feladata, hogy ügyeljen az időre, 20 percük van a vizsgálódásra. Egy másik tag feladata a tapasztalatok lejegyzése, egyvalaki a gépet kezeli, a negyedik emberdönt a többiek javasatai alapján, hogy milyen értékek viszonyát vizsgálják.
A húsz perc leteltével a csoportoknak 5 perce van arra, hogy összegezzék, mik azok a tényezők, amik befolyásolják egy terület fejlettségét.
Ezt követően üljenek össze a csoportok egyes, kettes, hármas és négyes számú tagjai így négy nagyobb csoportot alkotva. Mindenki olvassa fel a többieknek, hogy az ő kis csoportjában milyen tényezőket azonosítottak. Az azonos tartalmú, de más megfogalmazásúakat vonják össze. Ezt követően a nagy csoportok próbálják meg eldönteni, hogy a felsorolt tényezők közül melyik melyikre van hatássa. (A munkanélküliség pl. a befolyó adók mennyiségéere stb.) Minderre adjunk 10 percet.
Ezt követően kérjük meg a nagy csoportok szószólóit, hogy sorolják el az azonosított tényezőket (erre csak egyszer van szükség), valamint az azonosított kapcsolatokat. Azokat a kapcsolatokat vegyük fel a listánkba, amiket legalább két csoport mondott. Erre a részre 5 perc elég.
Mindezt követően a ManyEyes programban elkészíthetünk egy táblázatot, ami a diákok által mondott tényezők összefüggését ábrázolja. Például egy ilyet. Az elkészült táblázatot ábrázoljuk a Network Diagram vizualizáció típussal. Ehhez hasonlót kapunk. Az ábrát közösen elemezhetjük. Megpróbálhatjuk azonosítani, melyek azok a pontok, ahol az állam képes elősegíteni a fejlődést, vannak-e determinisztikus összetevői a fejlettségnek stb.

Egy kilencedikes osztályban készült ábra

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten