Kooperatív munka az irodalom tanórán
Farkas Judit
2007/12/27 21:43
1199 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Egy kooperatív projektmunkára épülő IKT eszközöket felhasználó tananyagot mutatunk be. A kaland mindenképp kilépést jelent a hagyományos órák keretei közül. Komoly munka a tanár és a diákok részéről, de elkészült produktum és a közös munka során szerzett élmények mindenért kárpótolnak majd!

Előkészületek

Melyik az igazi Augustus? Ő?

A tananyagnak az a célja, hogy a diákok csoportmunkában feldolgozzák Augustus korának irodalmi életét. Először csoportokat kell alkotni. A csoportok száma és létszáma az osztálylétszámtól függ, de 5-6 tanulónál több nem igazán tud hatékonyan együttműködni. A csoportok megalakíthatók véletlenszerű kiválasztással (pl. egy pakli kártyából az azonos jelet húzók) vagy a tanár által előre megtervezetten (vegyes képességű csoportok, vagy épp a speciális érdeklődés miatt homogén csoportok stb).

A feladat

Melyik az igazi Augustus? Ő?

Minden csoport készítse el egy irodalmi újság tematikus számát Augustus 60. születésnapja alkalmából. A lapszám esztétikai és tartalmi kritériumait a csoport maga határozza meg, egy kikötést azonban be kell tartani, az újságot számítógéppel kell megtervezni, a szövegeket, a képeket megszerkeszteni, beilleszteni. A lap terjedelme min. 6, maximum 8 oldal legyen. A rendelkezésre álló idő 1,5 óra (2X45 perc), a prezentációra a következő órán, de mindenképp néhány napon belül kerüljön sor.

Szervezési kérdések

Melyik az igazi Augustus? Ő?

A csoportokon belüli munkamegosztást - egyben a kooperáció erősítését - teszi lehetővé, ha csoportonként legalább 2-3 internetes hozzáférést is biztosító számítógép van a teremben. A munkatevékenységet a tanár kísérje figyelemmel, de tevékenyen ne avatkozzon bele, kivéve, ha súlyos hibát lát vagy ha láthatóan félreértették a feladatot a diákok. Az egyes csoportok által készített újságot egy-egy előadásban be kell mutatni a többieknek. Az előadások után a megvalósítást mind technikai (IKT), mind tartalmi (irodalom, történelem) szempontból közösen értékelni kell. Az értékelést elsősorban a diákok végezzék, a tanár csak koordinálja, ha szükséges, kérdésekkel irányítsa azt. Ha a vita során olyan észrevételek fogalmazódnak meg, amelyek miatt érdemes változtatni egy-egy csoport munkáján, akkor ezt a diákok tegyék meg, mielőtt a véglegesnek szánt verziót elmentik vagy feltöltik a tanár által megadott tárhelyre.

Felhasználható SDT tananyagok:

Vergilius

http://sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=e0900802-746d-7010-0008-6b726f6e696b&v=1&b=1

A római költészet

http://sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=e0903402-746d-7010-0068-6b726f6e696b&v=1&b=2

Róma a császárok korában

http://sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=f9d7a9b9-233c-11d8-89de-c9be156ce435&v=1&b=4

A császárkor művészete 1.

http://sdt.sulinet.hu/Player/deafault.aspx?g=40cdd3a5-70dc-44e5-2f85-9d670bb6c2b7&v=1&b=4

Ajánló

Mivel Augustus kora 9. évfolyamos tananyag irodalomból, ezért szeretnék ajánlani egy-egy témát a felsőbb évfolyamok számára is, amelyek hasonló módszerrel fel lehet dolgozni.

  • 10. évfolyam: Minden csoport készítse el egy irodalmi újság tematikus számát Kazinczy Ferenc 60. születésnapja alkalmából.
  • 11. évfolyam: Minden csoport készítse el egy francia irodalmi újság tematikus számát – természetesen magyarul – Arthur Rimbaud halálának 20. évfordulója alkalmából.
  • 12. évfolyam: Minden csoport készítse el egy magyar irodalmi újság tematikus számát Mihail Bulgakov halálának 50. évfordulója alkalmából.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten