Közgazdasági kisokos - A fogyasztók és a hasznosság
2004/08/01 00:00
1102 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A fogyasztók szükségleteivel, a szükségletek kielégítése során felmerülő döntésekkel és a termékek hasznos tulajdonságaival foglalkozunk a következőkben.

A fogyasztói magatartás jellemzésénél, modellezésénél a közgazdaságtan-elmélet néhány olyan kiinduló feltételezéssel él, amelyek - ha jobban átgondoljuk őket - egyáltalán nem állnak messze a valóságtól, viszont a fogyasztók magatartásának modellezését jelentősen megkönnyítik. Ilyen kiindulópont, hogy a fogyasztó - e név alatt érthetünk egy embert, egy családot, egy háztartást - mindig teljes körűen informált, mindig megfelelően tájékozott. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy döntési szituációban a számára legjobb, legelőnyösebb alternatívát válassza. Ez utóbbi már a második fontos kiinduló feltételezése a fogyasztáselméletnek, melyet röviden fogyasztói racionalitásnak nevezzük.
A fogyasztói döntések közé azokat a választásokat soroljuk, amelyek egy végső felhasználásra (fogyasztásra) szánt termék vagy szolgáltatás megszerzésével kapcsolatosak.
A különböző javak megszerzését szükségleteink motiválják, melyeket valamiféle hiányérzet hozza létre bennünk, és amelyek cselekvésre késztetnek minket.
A szükségletek köre tulajdonképpen végtelen, és éppen ezért teljes körű kielégítésük lehetetlen, hiszen az erőforrások sem állnak korlátlan mennyiségben rendelkezésünkre. Szükségleteink nagyon sokfélék: a viszonylag egyszerű biológiai szükségletektől egészen a szellemi vagy akár érzelmi igényekig terjednek. Egy-egy terméket vagy szolgáltatást az tehet számunkra értékessé, hogy képes valamely szükségletünket kielégíteni, a hozzá kapcsolódó hiányérzetet megszüntetni.
Maslow közismert elmélete szerint az emberben állandóan "ébren vannak" bizonyos szükségletek, hiszen mihelyst kielégítésre kerül valamely szükséglet, egy újabb lép a helyébe. A kielégítetlen szükségletek motiválják az ember cselekvéseit. A szükségleteket Maslow egy hierarchikus rendszerbe sorolta be, melyet az alábbi ábra mutat. Elméletének megfelelően ha egy szükségleti szint elfogadható mértékben kielégítettnek tekinthető, akkor lépnek a helyébe a következő szintű szükségletek.
Az előállított javaknak azt a tulajdonságát, amely alkalmassá teszi őket a szükségletek kielégítésére, hasznosságnak nevezzük. A különböző javak rendelkezésünkre álló mennyisége és az elfogyasztásuk által nyerhető hasznosság közti kapcsolatot a hasznossági függvény írja le.
H egy gyerek tortaszelet fogyasztásának hasznossági függvényét vizsgáljuk, akkor az alábbi hasznossági szinteket kaphatjuk például: az első szelet elfogyasztása 8 egységnyi hasznosságot jelentett számára; a következő szelet elfogyasztásával hasznossági szintjét már 15-re emelte; a harmadik tortaszelet után 19, a negyedik után 22, az ötödik után pedig 23 lesz az összhasznossága. A tortaszeletek számának növelésével a hasznossági szint innentől azonban már nem emelkedik tovább. A következő szeletek elfogyasztása 21, 18, 13, 5... egységnyi összhasznossági szintet fog eredményezni. Létezik tehát egy olyan pont, amelyen túl a fogyasztás már nem a hasznosság növekedését, hanem - épp ellenkezőleg - annak csökkenését fogja kiváltani.
A fogyasztásnak azt a mennyiségét, amelyen túl a fogyasztásból származó összhasznosság már nem emelkedik tovább, telítettségi pontnak nevezzük. A telítődést az magyarázza, hogy minél többet fogyasztunk egy adott termékből, annál kisebb élvezetet nyújt számunkra egy újabb darab elfogyasztása. Ezt a csökkenő élvezetek elvének nevezzük.
A közgazdaságtan ezt az elvet Gossen I. törvényeként tartja számon, mely nevét arról a tudósról (Hermann Gossen) kapta, aki e szabályszerűséget először megfogalmazta.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten