Közgazdasági kisokos - A vállalat és környezete
2004/08/31 07:47
3824 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az eddigiekben a vállalatok működését - tehát elsősorban belső folyamatait - vizsgáltuk, a továbbiakban viszont a vállalatok kapcsolataira helyezzük a hangsúlyt, és ezek segítségével bemutatjuk a vállalatok környezetét.

Nem tekinthetjük a vállalatot a gazdaság egy teljesen elkülönült, elzárt egységének, hiszen számtalan kapcsolat fűzi a környezetéhez, ennek ellenére a korábbi megállapításunk, miszerint elkülönülten gazdálkodik, - természetesen - megállja a helyét. Céljai, stratégiája kialakításakor nem hagyhatja külső kapcsolatait figyelmen kívül, hiszen ezek nélkül nem lenne tovább működésképes. Gondoljunk csak bele, nem termelhet egy vállalat a fogyasztói igények figyelembe vétele nélkül, hiszen akkor nem tudja majd áruját értékesíteni; de nem alakíthat ki hatékony árpolitikát sem akkor, ha nem kíséri figyelemmel a versenytársak árait. A vállalat működésében érintett minden olyan szereplő vagy azok csoportja, amely befolyásolhatja a vállalat működését, vagy amely érdekelt a vállalati tevékenység eredményében.

Két nagy csoportra oszthatjuk a vállalat érintettjeit: a külső illetve a belső érintettekre. A belső érintetteknél megkülönböztetjük: a tulajdonosok, a menedzserek valamint az alkalmazottak csoportját. A külső érintettek közé pedig az alábbi szereplőcsoportokat soroljuk: fogyasztók, szállítók, versenytársak, stratégiai partnerek, állami intézmények, különböző állampolgári közösségek és végül, de nem utolsó sorban a természeti környezet. Ez utóbbiak közül a fogyasztók, a szállítók és a versenytársak együttesen a vállalat piaci környezetét alkotják. A különböző döntési folyamatok során összes érintett érdekét figyelembe kell vennie a vállalatnak. A belső érintettek érdekeit elsősorban a vállalat stratégiájának, céljainak kialakításakor valamint a működés megszervezésekor kell figyelembe venni. Jó eszköz lehet erre a belső PR, a vállalat vezetés belső kommunikációja, amely hatékonyan szolgálhatja az egyes szereplők közti együttműködést.

Fontos eszköz lehet például az érintettek döntésekbe való bevonása során, vagy a felmerülő problémák kezelése esetén. A belső kommunikációs csatornák segítségével megfelelő módon szólíthatók meg az alkalmazottak és a tulajdonosok egyaránt. Hatékony eszköz a PR a belső érintettek információval való ellátására is. A vállalat tulajdonosai - de természetesen az alkalmazottak is - folyamatosan kíváncsiak a vállalat tevékenységének pénzügyi eredményeire. A tulajdonosok elsősorban azért, mert tőkéjüket ebbe a vállalkozásba fektették és ebből várnak hasznot is, az alkalmazottak pedig elsősorban azért, mert fontos számukra, hogy munkahelyük még sokáig megmaradjon. Kiemelt feladata ezért a vállalat kommunikációért felelős részlegének, hogy a belső érintetteket folyamatosan ellássa a vállalat működésével kapcsolatos információkkal. A külső érintettek érdekeit szintén nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ahhoz, hogy a vállalat sikeresen tudjon működni, el kell fogadni azt a keretet, azt a feltételrendszert, amit a környezet megszab. Nem lehet és nem érdemes a fogyasztók preferenciáinak nem megfelelve termelni, nem lehet a beszállítókkal megszakítani a kapcsolatot, nem célszerű figyelmen kívül hagyni a versenytársak működését, és főleg nem szorítható háttérbe a környezet védelme.

A külső érintetteknél hasonlóan fontos szerepe van a PR-nak, a kommunikációnak, mint a belső környezet esetében. A legegyszerűbb példa erre a fogyasztók informálása a vállalat működéséről, az alkalmazott technológiáról, a vállalati vezetők felkészültségéről... stb. Ez bizalmat teremthet körükben, és ezáltal elősegítheti a vállalat termékeinek elfogadtatását. Természetesen sok más - ennél kevésbé egyértelmű - helyzetben is szükséges az érintettek felé irányuló kommunikáció. Ilyen lehet például, ha a vállalat termelési tevékenységéből következően környezetszennyezés történik, és a vállalat környezetében élők valamilyen civil szerveződése a vállalat ellen fordul. E helyzetben is a nyílt kommunikáció lehet az egyetlen út, amely a konfliktus feloldásához vezet.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten