Közgazdasági kisokos - Alapfogalmak I.
2004/08/31 07:38
2918 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A közgazdaságtan a társadalomtudományok közé tartozó alaptudomány, melyből rögtön arra is következtethetünk, hogy számos "altudományt", témakört, szakterületet is magában foglal. Ezekkel és a gazdaság legfontosabb szereplőivel ismerkedünk most meg.

A közgazdaságtan a társadalomtudományok közé tartozó alaptudomány, ismeretanyaga két nagyobb csoportra osztható: az elméleti és az alkalmazott közgazdaságtanra. Az előbbit a mikro- és a makroökonómia, az összehasonlító gazdaságtan valamint a nemzetközi közgazdaságtan alkotja, míg az utóbbiba tartozik például a pénzügytan, a számvitel, a marketing, a PR, a vállalatgazdaságtan... stb. Gyakran nevezik a közgazdaságtant a szűkösség és a választások tudományának, mivel alapvetően a termelésben, a cserében, a fogyasztásban felmerülő döntéseket, a szűkös erőforrások közötti választást, illetve ezek következményeit mutatja be, tárja fel.
A mikroökonómia a gazdasági élet egyes szereplőinek nézőpontjából vizsgálja a jelenségeket, míg a makroökonómia a nemzetgazdaság szintjén foglalkozik a különböző eseményekkel, azaz a gazdaság egészét vizsgálja.
A gazdaság fent említett folyamataiban - a termelésben, a cserében, az elosztásban és a fogyasztásban - különböző szereplők, illetve azok csoportjai vesznek részt. Így a makroökonómiában a termelést a vállalatok, azaz a vállalati szféra végzi, míg a megtermelt javakat a háztartások fogyasztják el. (Mikrogazdasági szinten a vállalat és a fogyasztó áll egymással szemben a piacokon.) Fontos makrogazdasági szereplő még - az előbbi kettő mellett - az állam, amely adókkal, állami megrendelésekkel és más eszközökkel szabályozza a nemzetgazdaság működését. Megteheti ezt például a kamatpolitika alakításával is, amelyet a tőkepiacon keresztül képes megvalósítani.
A tőkepiacnak, azaz a bankok és egyéb pénzintézetek csoportjának, az a feladata, hogy a megtakarítások összegyűjtésével pénzügyi fedezetet biztosítson a vállalatok beruházásainak finanszírozására. Fontos közvetítő szerepet játszik tehát a tőkepiac a gazdaság működése során, mégsem tekintjük a makroökonómiában külön szereplőnek. Végül az egész nemzetgazdasággal szemben több másik nemzetgazdaság áll a nemzetközi piacokon, ők együtt alkotják a makroökonómia negyedik szereplőjét: a külföldet.
A makrogazdaság működése alapvetően e fenti szereplők között zajló különböző gazdasági folyamatok összességéből áll. Működése alapvetően egy körforgáshoz hasonlítható, amely az alábbi elemekből tevődik össze: termelés, jövedelmek keletkezése; csere; a jövedelmek elosztása; a jövedelmek újraelosztása (ez az állam feladata, melyeket adók és támogatások révén valósít meg); a jövedelmek felhasználása; a megtakarítások átcsoportosítása (itt jelenik meg a tőkepiac közvetítői szerepe).
A gazdaság körforgása a mikroökonómia szintjén is hasonló részfolyamatokra osztható: termelés; elosztás; csere; fogyasztás.
A termelés és a fogyasztás egyértelmű fogalmak. Míg az előbbi a vállalatok fő tevékenységét jelenti, az utóbbi leginkább a háztartások jellemzője. Az elosztás a gazdasági körforgás azon része, amikor minden a termelésben résztvevő szereplő megkapja az általa rendelkezésre bocsátott erőforrásokért járó jövedelmet. Végül a csere - mint erre az elnevezés is utal - azt a folyamatot jelenti, amikor valamely termék vagy szolgáltatás tulajdonost cserél.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten