Külföldi vakáció nonprofit módra
2013/06/24 08:00
1757 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Ha szeretnéd bejárni Európát és külföldi barátokat szerezni, akkor az ifjúsági csere remek lehetőség arra, hogy találkozz fiatalokkal Európa különböző országaiból, megismerj más kultúrákat, s közben társaiddal egymástól tanuljatok egy adott témakör kapcsán, például művészet és kultúra, média és kommunikáció, környezetvédelem, egészség, sport, ifjúságpolitika.

happy_group_of_friends_in_a_summery_day_having_fun

FLP

A fiatalok nem-formális tanulását támogató Európai Uniós nemzetközi mobilitási program a Fiatalok Lendületben program, mely az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében jött létre. A program célja, hogy nemzetközi programokon keresztül aktív társadalmi részvételre ösztönözze a 13 és 30 év közötti fiatalokat, növelje mobilitásukat. A program keretében a fiatalok részt vehetnek ifjúsági kezdeményezésben, ifjúsági cserében vagy önkéntes programon. Lehetővé teszi számukra, hogy tapasztalati úton bővítsék tudásukat és fejlesszék személyiségüket, iskolázottságtól, szociális és kulturális hátterüktől függetlenül.

Az ifjúsági csere

Az FLP alprogramjai közül az első, Fiatalok Európában elnevezésű alprogramjának keretében ifjúsági cseréken nyílik lehetőség különböző országból érkező fiatalok csoportjainak a találkozásra, az egymástól való tanulásra, egymás kultúrájának megismerésére egy választott témakör kapcsán.

A következőkben az Úton Ifjúsági - Kulturális Egyesület képviselőjével készített interjúnk olvasható. Márta-Surányi Andrea saját tapasztalataikról mesél.

Ki és milyen feltételekkel jelentkezhet ifjúsági cserére?

Az ifjúsági csere két vagy több országból származó fiataloknak nyújt lehetőséget a találkozásra, valamint különböző témák megvitatására és feldolgozására, mialatt egymás országáról és kultúrájáról is tanulhatnak. A cserék időtartama min. 6 - max. 21 nap lehet.

A bekapcsolódni kívánó személy valamely európai országban bejelentett lakhellyel rendelkező, 13 és 30 év közötti fiatal lehet. A korhatárnak való megfelelés  mellett egy alap szintű angol nyelvtudást elvárunk a fiataloktól, mivel ezen projektek hivatalos munkanyelve az angol. Emellett a kiküldött csapat összeállításánál figyelnünk kell a nemi egyenlőségre is.

A fiatal egy motivációs kérdőív kitöltése után szabadon jelentkezhet az ifjúsági csereprogramokra, amely után kiválasztásra kerül a magyar csapat.

Ha valaki korábban már részt vett ilyen programon, jelentkezhet többször is?

Természetesen, többször is részt lehet venni ifjúsági cserén, erre vonatkozó korlátozás nincs.

Miért érdemes jelentkezni nemzetközi csereprogramra? Milyen előnyei vannak, mit profitál belőle a résztvevő?

Az ifjúsági cserék keretében egy vagy több ifjúsági csoportot egy másik ország fiataljai látnak vendégül azzal a céllal, hogy együtt vegyenek részt egy összefüggő tevékenységekből álló programban. Ezek a projektek a fiatalok aktív részvételével valósulnak meg, és lehetővé teszik, hogy a fiatalok különböző társadalmi háttereket és kultúrákat fedezzenek fel és ismerjenek meg, hogy tanuljanak egymástól, fejlesszék vállalkozó kedvüket, és hogy fokozottan érezzék és tudatosítsák európaiságukat. Emellett remek lehetőség az idegen nyelv gyakorlására, illetve a kapcsolatépítésre is.

Az ifjúsági cserék lehetővé teszik a fiatalok számára, hogy külföldre utazzanak, találkozzanak különböző országokban élő, különböző szociális és kulturális háttérrel rendelkező kortársaikkal. Az ifjúsági cserék továbbá lehetővé teszik a fiatalok számára, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek Európával kapcsolatban, és ez által még inkább európai állampolgárnak érezzék magukat.

A program végeztével a fiatalok a megszerzett készségekről egy tanúsítványt is kapnak (Youthpass), ami az önéletrajz mellé csatolva előnyt jelenthet, például egy állásinterjún vagy továbbtanulásnál lehet jó referencia.

Mennyi szervezést igényel, és milyen költségekkel jár a részvétel?

A programok előtt mindig igyekszünk több alkalommal csoporttalálkozót szervezni, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a magyar csapat többi tagjával, átbeszéljük az adott témát, amit a program feldolgoz és felkészülünk az interkulturális estére, ahol Magyarországot prezentálják majd 10-15 percben. Ezt a találkozót debreceni ifjúsági irodánkban, a Vörösmarty utca 4/B. alatt végezzük.

A napi három étkezést, a szállást és programokon való részvételt valamint az útiköltség egy részét az EU finanszírozza. A résztvevőket érintő kiadások ezen programokban az utazási költségnek a 30%-a, illetve a külföldön tartózkodásuk idejére utasbiztosítás megkötése. Nagyon fontos, hogy legyen utasbiztosítása a fiatalnak a kint tartózkodása alatt. Ezt bárhol megköthetik, mindenki magának intézi. Illetve célszerű kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, ami ingyenesen megtehető az egészségügyi pénztárban!

Szerintem azért jó, mert...

Én Olaszországban és Franciaországban vettem részt ifjúsági cserén az „ÚTON” Egyesület szervezésében. Mindkét program közel két hétig tartott. Ezekről az Európai Uniós lehetőségekről osztálytársaimtól értesültem, akik korábban már vettek részt ilyen programokon. Tőlük hallottam, hogy nagyon szép helyeken jártak és rengeteg fiatallal találkoztak Európa különböző pontjairól. Ez nagyon felkeltette az érdeklődésem és őszintén mondhatom nem bántam meg.
Korábban nem nagyon szerettem kiállni sok ember elé és beszélni valamiről, prezentálni valamit. A programok alatt ezt többször átélhettem és rájöttem, hogy ez nem is olyan ördöngősség.  Emellett sok barátot szereztem és alig várom a következő lehetőséget.
/Sára (18)/

Én 3 éve találkoztam az „ÚTON” Egyesülettel és azóta már 8 ifjúsági cserén vettem részt. Ebből kettő volt Magyarországon egy Miskolchoz közeli táborban Égervölgyén, illetve jártam Németországban, Hollandiában, Lettországban, Lengyelországban, Portugáliában és Görögországban is. Az egyesülettel még középiskolában találkoztam, amikor egy osztályfőnöki óra keretében előadást hallgathattunk meg az egyik munkatársuktól. Nagyon megtetszett és nem is tagadhatnám „szerelmese” lettem ezeknek a programoknak.
Úgy érzem sokkal nyitottabb, határozottabb és kezdeményezőbb lettem a mindennapi életben is illetve az angol nyelvtudásom is nagyon sokat fejlődött. Azóta már nem csak cseréken, hanem az egyesület által szervezett egyéb programokon is részt vettem. Például angol és német nyelvű beszélgetős klubban.
/Gergely (21)/

Négy éve egy fesztiválon találkoztam az Egyesület önkénteseivel, akik meséltek ezekről a programokról. Azóta már nagyon sok cserén részt vettem, főleg külföldön. Mióta betöltöttem a 25-t már csoportvezetőként számítanak rám.
Nagyon szeretem, mert rengeteg új emberrel találkozhatok, gyakorolhatom az idegen nyelvet, sok új és érdekes információt tudhatok meg az egyes témákról, illetve önmagamat is jobban megismertem.
/Niki (26)/

Eredményessége

Átfogó kutatással mérték az FLP hatékonyságát, a nem-formális tanulás eredményességét, a résztvevő fiatalok attitűdjeit, véleményét. A megkérdezettek mindegyike projektben érintett volt, résztvevő fiatal vagy projektvezető. Vizsgálták az általános tapasztalataikat, konkrét ismereteiket, kompetenciáikat, idegen nyelvhasználatukat, általános demográfiai mutatóikat. A 15 országban, 15.000 válaszadó tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a résztvevők többsége 18-25 év közötti, a nők jelentős többségben vannak és legtöbben a felsőfokú végzettségű fiatalok közül vesznek részt ezekben a programokban. A résztvevők többsége átlagos életszínvonalon élő családból származik és többségük szülei is főiskolát vagy egyetemet végeztek.

Nyelvhasználat

Vizsgálták az anyanyelv és valamilyen idegen nyelv projekt során való használatát is. Az esetek alig több mint felében, a projekt során volt egy közös nyelv, melyet a projekt összes résztvevője használt.

Arra a kérdésre, hogy „Mit tanultam a projekt során?” majdnem minden válaszadó (96%) azt tartotta a legfontosabb hozadéknak, hogy jobban kijön azokkal az emberekkel, akik az övétől nagyon eltérő kulturális háttérrel rendelkeznek. Szinte a válaszadók mindegyike fontosnak tartotta, hogy könnyebben tud kommunikálni olyan emberekkel, akik az övétől eltérő nyelvet beszélnek (93%). A fiatalok elmondásuk szerint megtanulták, hogyan legyenek együttműködők egy csoportban, jobban hozzá tud járulni a megoldások közös, megegyezésen alapuló megkereséséhez olyankor, amikor az érintett feleknek eltérő a véleménye. Megtanulták, hogy a közösség vagy a társadalom érdekében hogyan érjek el valamit.

A projektekben résztvevők 94%-a (!) ajánlotta már másoknak a részvételt azért, „mert itt hasznos dolgokat lehet tanulni”.

És arra kérdésre, „Miért szeretnél hasonló projektekben a jövőben is részt venni?”, azt 73%-ban azt válaszolták, hogy elsősorban az idegen nyelven folytatott kommunikáció, 63%-uk pedig az interkulturális kompetenciák miatt.

Siska Csilla cikke

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten