Legyen divat az olvasás!
Horváth Anikó
2010/09/28 05:46
1430 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Összefogott a Nemzeti Tankönyvkiadó és a Magyar Olvasástársaság, hogy újra divatba hozzák és népszerűsítsék az olvasást. Olvasóvá Nevelési Programjuk célja, hogy már az egészen fiatalokkal megszerettessék a könyveket, s hogy mindenkinek lehetősége nyíljon az olvasásra. Azt szeretnék, ha minél több könyvmoly lenne.

A fiatalok és az olvasás

Ritkán és keveset olvasnak a fiatalok, szövegértésben elmaradnak északi rokonainkhoz képest. A tizenöt éves korosztályban a fiúk mindössze 15, a lányok 20%-a olvas rendszeresen, azaz havonta legalább egy könyvet. Ugyanakkor a fiúk 16, illetve a lányok 8%-a egyáltalán nem  vesz a kezébe olvasnivalót.

Az olvasásfejlesztés össztantárgyi feladat. A hazai oktatásügy egyik legnagyobb kihívása, hogy növelnie kell a jó szövegértésű diákok arányát, és minimalizálni azok számát, akik gyenge szövegértésük miatt a társadalom peremére kerülhetnek. A gyenge szövegértési képesség ugyanis hatással van az egyén jólétére, valamint a társadalom és a gazdaság állapotára és versenyképességére egyaránt. Ha a jelenlegi 65 pontos hátrányunkat 20 év alatt ledolgoznánk, akkor ez dr. Csapó Benő, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete professzorának számításai szerint a hazai GDP sokszoros emelkedésével járhatna együtt. Pethőné Nagy Csilla tankönyvíró, magyartanár szerint szűkös a tanárok módszertára, gondolkodási rendszere, fontos volna részükről a befogadás, a megértés, hogy ismét népszerűvé váljon az olvasás.

Nem könnyű feladat az olvasás divatba hozása, hiszen megváltoztak a körülmények, az információhordozók (a papír mellett ma az elektronikus felület is nélkülözhetetlen), kevesebb szépirodalmat olvasnak a fiatalok, egyre nagyobb az eltérés a diákok és a tanárok könyvválasztása között. Azonban számos jó példa létezik (pl.: Olvasó-társ, Olvasóliget, Veszíts el egy könyvet, Dobj el mindent és olvass!, Ajándékozz könyvtárat!), egyre többen tesznek azért, hogy újra elterjedjen az olvasás, s összefogással talán valóban több fiatal vesz majd kézbe könyveket.

Könyvbatyuk

Az oktatás mellett a családnak, a környezetnek is óriási szerepe van az olvasási szokások kialakulásában, meg kell értetni a szülőkkel, hogy már az iskolába lépés előtt eldől, a gyerek szereti-e a könyveket. Vannak azonban betűszegény környezetben élő gyerekek is, akiknek nincs lehetőségük könyvek forgatására, leszakadásuk megelőzése az egyik legfontosabb feladat. A Magyar Olvasástársaság és a Nemzeti Tankönyvkiadó együttműködésének köszönhetően ezentúl a Nemzeti Tankönyvkiadó is részt vesz az Olvasástársaság nemrég elindított kezdeményezésében, az SOS-gyermekfalu családjainak könyvekkel való támogatásában. Ennek keretében a kiadó az SOS-családoknak „Családi könyvbatyut”, az intézményt elhagyó nagykorú fiataloknak pedig „Életút kezdő könyvbatyut” ajándékoz, benne számos klasszikus művel, szótárral. Utóbbi csomag az életben való érvényesüléshez ad segítséget, előző pedig a mindennapokban lehet hasznos. A cél, hogy ne legyen olyan gyerek, aki nem tud olvasni, mindenkinek egyenlő esélyeket próbálnak biztosítani. Azt szeretnék, hogy minél több könyvmoly legyen.

A két szervezet közös munkája, az Olvasóvá Nevelési Program azonban itt nem ér véget: az együttműködés keretében a közös célok mentén törekednek olyan programokat kidolgozni, amelyek eredményeként a fiatalok többet olvasnak majd.

Új nemzedék, új tudás

Alig kezdődött el az iskola, a Nemzeti Tankönyvkiadó már a következő tanévre készül. A változó igényeknek eleget téve, több új kiadvány közül választhatnak majd a pedagógusok, melyeket hamarosan saját szemmel is megtekinthetnek. A kiadó ugyanis legújabb fejlesztéseiből egy különleges, 10 tantárgyból és 27 kiadványból álló csomagot állított össze. Az új tankönyveket tartalmazó „Új nemzedék – új tudás” elnevezésű dobozokat október első két hetében szállítják a középiskolákba, így azokat áttanulmányozva hozhatják meg a döntést a tanárok. Az új kiadványok közt természettudományi, humán, reál és nyelvi tankönyvek, munkafüzetek is szerepelnek. Azok az iskolák, akik 2010. december 20-ig rendelnek a dobozos akció keretében, jelentős kedvezményben részesülnek.

Ikerkönyvek

Kiss János Tamás, a Nemzeti Tankönyvkiadó vezérigazgatója szerint az oktatásban azt is figyelembe kellene venni, hogy a fiúk és a lányok érdeklődése eltérő, tehát nem feltétlenül kell őket minden órán azonos módszertanok és tankönyvek szerint oktatni. A hatékonyság növelése érdekében a nemekhez kötődő érzelmi és intellektuális igényeket is figyelembe kellene venni. A Nemzeti Tankönyvkiadónál például már évek óta létezik az Irodalmi Ikerkönyvek című sorozat, melynek kötetei a két nem számára közösen szóló művek mellett olyan olvasmányokat is tartalmaznak, amelyek tekintetbe veszik a 10-14 éves korú fiúk és lányok közötti lelki fejlődésbeli különbségeket, és ennek szellemében próbálják meg felkelteni, majd fenntartani azt az érdeklődést, amely a továbbiakban a gyerekek irodalomhoz és az olvasáshoz való viszonyát meghatározza.

Miért jó olvasni?

Egy könyv remek útravaló az élethez, s amellett, hogy szórakoztat, fejleszti a szókincset, szövegértési képességeket, szociális készségeket. Nagy szerepet játszik a későbbi érvényesülésben, a gazdaság növekedésében, valamint társadalmunk jövőjében. Ha nem értjük az írott betűt, kiszolgáltatottak leszünk.

Tanuljunk meg olvasni, értsük, amit olvasunk, s ami a legfontosabb, szeressünk olvasni!

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten