Magyar nyelv és irodalom írásbeli
2012/05/07 08:00
5325 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A legtöbb diák ma reggel kezdte meg az érettségi vizsgáit. Ahogy minden évben, úgy idén is a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsga az első a kötelező tárgyak sorában. A vizsgát 87.324 diák írja meg középszinten, 1550-en pedig emeltszinten. Az írásbeli reggel nyolctól délig tart.

erettsegi520

A vizsga menete

Segédeszközök nem használhatók, kivéve a Magyar Helyesírási Kéziszótárt és a Magyar Irodalmi Szöveggyűjteményeket.

Középszinten a vizsga két részre, egy szövegértésre és szövegalkotásra oszlik. Az első feladatlap kitöltésére egy óra, míg a másodikra három óra áll rendelkezésükre a diákoknak. A szövegértésért 40, a szövegalkotási feladatért 60 pont szerezhető.

Emelt szinten négy órás (240 perces) nyelvi-irodalmi műveltségi feladatlap és három szövegalkotási feladatot kell megoldani. A nyelvi-műveltségi feladatsor egy alkotást tárgyal. A középszintű érettségitől eltérően emelt szinten mindhárom szövegalkotási feladatot meg kell oldani. Ezek a következők: műelemzés, reagálás egy aktuális jelenségre, végül pedig egy gyakorlatias feladat, például kérvény vagy újságcikk írása. A pontozás ebben az esetben a következő: a műveltségi feladatsornál maximum 40, a műértelmezésnél maximum 25, a reflektálásnál 20 és a gyakorlati írásbeliség feladatnál maximum 15 pont szerezhető.

Érdemjegyek – százalékok

Az érettségin kapott százalékok a következő érdemjegyeknek feleltethetőek meg:

Középszinten

 • 100%-80% - jeles
 • 79%-60% - jó
 • 59%-40% - közepes
 • 39%-20% - elégséges
 • 19%-0% - elégtelen

Emelt szinten

 • 100%-60% - jeles
 • 59%-47% - jó
 • 46%-33% - közepes
 • 32%-20% - elégséges
 • 19%-0% - elégtelen

Feladatok középszinten

Szövegértési feladat: Egy 1988-as Nemzeti olvasókönyv ismertetőjének részlete, szerzője Lukácsy Sándor.

Szövegalkotás:

 • Összehasonlító elemzés: Karinthy Frigyes Tanár úr kérem (A jó tanuló felel és A rossz tanuló felel)
 • Elemzés: Arany János Tetemre hívás című balladája
 • Érvelés: heroikus életérzés (idézet: Camus: Petsis című regényéből részlet)

A középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga megoldása.

Feladatok emelt szinten

Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor: Németh G. Béla: Hét évszázad magyar költői című antológiájának utószava. Tíz feladat kapcsolódott az íráshoz.

Egy mű értelmezése: Heltai Jenő: Nagyapó című novellájának elemzése. 

Reflektálás egy jelenségre: Az irodalom és a természettudomány kapcsolata.

Gyakorlati írásbeli feladat: Üdvözlő beszéd a nyelvújítási mozgalom értékeiről. 

A középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga megoldása.

Hibák

A helyesírási hibák esetében a következő módszert alkalmazzák: 30 hibapontig számolják a hibákat, majd megfelezik ezt a számot, így akár ötven hibapont esetében is csak 15 kerül levonásra.

További levonás jár, ha nincs bekezdés a szövegben, nem tagolódik bevezetésre és befejezésre és olyan stiláris hibákért, mint a szövegkohézió hiánya.

Kép forrása itt.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten