Magyarországi szentjeink: Szent Márton
Kormos Edit
2007/09/25 00:00
1729 megtekintés
A cikk lejárt! Valószínű, hogy már nem aktuális információkat tartalmaz!
A kereszténység felvételével csak az első lépést tettük meg Európa felé, hogy elismert és elfogadott állammá váljék Magyarország. Templomokat építettünk, igehirdető papokat hívtunk az országba. Magyar szenteknek azonban igencsak híján voltunk...

S ha magyar nemzetiségű szentekkel nem is bírhattunk - egyelőre -, az ország földrajzi területét számba véve kutattuk ismert szentéletűek nevét. Így esett a választás Szent Jeromosra és Szent Mártonra: az előbbi Pannónia határában, míg az utóbbi Savaria (Szombathely) városában látta meg a napvilágot.Szent Mártont a középkori hagyomány a keresztényi alázat és jószívűség példájává emelte. Márton Kr.u. 316 körül született a Római Birodalom területén, Savaria városában. A Szombathelyhez közel fekvő Pannonhalmát sokáig Szent Márton hegyének nevezték utalva ezzel a szent születési helyére.Márton jómódú, pogány családban látta meg a napvilágot, atyja katona volt. Hűséges szolgálatáért cserébe jutalombirtokot kapott a család a mai Pavia mellett. A kis Márton itt nevelkedett, s még alig múlt 12 éves, mikor - szülei megdöbbenésére - fel akarta venni a kereszténységet. Majd eltelik 3 év, és atyai áldás nélkül beáll katonának. Itt, a katonaságban esett meg vele a sokat emelgetett csoda, ami egész hátralevő életét befolyásolta: egy nincstelen koldussal találkozott, akinek látványa olyannyira megindította, hogy köpenyét kettészelte, s egyik felét a koldusnak adta. Tettét követően álmot látott: Jézus jelent meg szemei előtt a szétvágott köpenyben. Márton e furcsa látomás hatására megkeresztelkedett.Seregét Galliába szólította a kötelesség, ám Márton immár nem kívánt földi fegyverekkel élni. Gyávának titulálták feljebbvalói, s kötelezték a bevonulásra. Márton ekkor fegyver nélkül indult el a háborúba. Azonban mielőtt még harcra került volna a sor, a frank király békét kötött a császárral. A váratlan fordulatot többen is csodának vélték, s ettől fogva Mártont félelemmel vegyes tisztelet övezte. Márton pedig visszatért szülőföldjére, és ott prédikálni és téríteni kezdett.Térített Pannóniában, sőt később Galliában is. Útját csodálatos gyógyulások kísérték. A szent emberként tisztelt férfit végül Tours püspökévé tették, s ő élete végéig szorgalmasan térített és végezte apostoli feladatát. Híres volt alázatosságáról: így mikor tours-i püspökké akarták tenni, a legenda szerint elbújt egy libaólban, s így a libák gágogása árulta el ottlétét. A Márton-napi lúd hagyománya is innen eredeztethető.397-ben hunyt el Tours-ban. Már életében is legendák keringtek jóságáról, ám alakja halála után vált igen népszerűvé. A középkori Magyarországon volt nagy kultusza.És egy kis érdekesség: a legenda szerint szülőháza a szombathelyi ókeresztény temető területén álló Szent Márton templom mellékkápolnája, a Szent Márton-kápolna helyén állt. A kápolna bejárata fölött olvasható is a felirat: HIC NATUS EST S(anctus) MARTINUS ("Itt született Szent Márton"). Zarándokolj el egyszer e nemes férfiú "bölcsőjéhez"!

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten