Makroökonómiai alapismeretek
2004/11/20 15:11
2203 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A makrogazdaság működése is - mint ahogy a mikroökonómiára is ez a jellemző - alapvetően egy körforgáshoz hasonlítható, melyben eltérő szereppel rendelkező csoportok vesznek részt.

A makrogazdasági körforgás az alábbi elemekből tevődik össze

  • termelés, jövedelmek keletkezése;
  • csere;
  • a jövedelmek elosztása
  • a jövedelmek újraelosztása (ez az állam feladata, melyeket adók és támogatások révén valósít meg);
  • a jövedelmek felhasználása;
  • a megtakarítások átcsoportosítása (itt jelenik meg a tőkepiac közvetítői szerepe).

A gazdaság fent említett folyamataiban különböző szereplők, illetve azok csoportjai vesznek részt. Így a makroökonómiában a termelést a vállalatok, azaz a vállalati szféra végzi, míg a megtermelt javakat a háztartások fogyasztják el. Fontos makrogazdasági szereplő még - az előbbi kettő mellett - az állam, amely adókkal, állami megrendelésekkel és más eszközökkel szabályozza a nemzetgazdaság működését. Megteheti ezt például a kamatpolitika alakításával is, amelyet a tőkepiacon keresztül képes megvalósítani.

A tőkepiacnak, azaz a bankok és egyéb pénzintézetek csoportjának, az a feladata, hogy a megtakarítások összegyűjtésével pénzügyi fedezetet biztosítson a vállalatok beruházásainak finanszírozására. Fontos közvetítő szerepet játszik tehát a tőkepiac a gazdaság működése során, mégsem tekintjük a makroökonómiában külön szereplőnek. Végül az egész nemzetgazdasággal szemben több másik nemzetgazdaság áll a nemzetközi piacokon, ők együtt alkotják a makroökonómia negyedik szereplőjét: a külföldet. A termelési tényezők termelési folyamatban történő hasznosításával nyert jövedelmek összessége a makrojövedelem, azaz az egész gazdaság által realizált termelés.

Hogyan összesíthető azonban egy gazdaság által egy adott évben előállított a tej mennyisége, a legyártott doboz gyufák számával valamint megtermelt búza tonnájával? Az egyetlen számbavételi lehetőség, ha a piaci árakban mérve összegezzük a gazdaság különböző ágazatainak termelését. Azonban ha a megtermelt javak értékét egyszerűen összeadjuk az árak segítségével, akkor jelentősen nagyobb jövedelmet kapunk eredményül, mint amennyi az adott időszak termelése során ténylegesen keletkezett. Ennek oka a halmozódás, hiszen azokat a termékeket, amelyek nem kerülnek végfelhasználásra, hanem valamilyen más termelési folyamat alapanyagául szolgálnak, többszörösen számítottuk fel.

Ha az előállított termékek és szolgáltatások összegzett árából levonjuk a halmozódást, akkor megkapjuk a gazdaság által megtermelt bruttó jövedelmet, azaz a bruttó hazai termék értékét. Ez a mutató nemzetközileg is ismert, elnevezése az angol nyelvből származik: Gross Domestic Product, azaz a GDP. A GDP-t gyakran dollárban adják meg, amely lehetőséget biztosít a különböző pénznemet használó nemzetgazdaságok teljesítményeinek összehasonlítására. Sűrűn használt mutató még az egy főre jutó GDP is, amely az egyes gazdaságok közti méretbeli különbségek hatását kiszűrve mutatja a makrogazdaságok teljesítményét. Úgy képzik, hogy a GDP értékét elosztják adott ország lakosainak számával. Nemcsak más országok pénznemében lehet kifejezni egy adott gazdaság teljesítményét, hanem ugyanannak az országnak az előző évi áraiban is. Így kiszűrhetjük az árváltozás hatását, és a különböző évek mutatóinak összehasonlításával kizárólag a teljesítmény változásának mértékét vizsgálhatjuk.

A GDP csak az ország határain belül előállított javak értékét mutatja. Ha azonban nem kizárólag az ország határain belül történteket szeretnénk vizsgálni, hanem figyelembe kívánjuk venni a hazai gazdasági szereplők külföldről befolyt jövedelmét, valamint figyelmen kívül szeretnénk hagyni a külföldi szereplők országunk határán belül szerzett jövedelmét, akkor a bruttó nemzeti jövedelmet kapjuk meg. Használatos rövidítése a GNI (Gross National Product).

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten