Mária Terézia és IV. Béla a töri érettségin
2012/05/09 08:00
3493 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Ma történelemből mérik meg tudásukat az érettségiző diákok. Középszinten 82.814 diák, emelt szinten 6.897 érettségiző vizsgázik.  

toriatlasz_520

A vizsgák mindkét esetben két részből állnak: az első tesztsor rövid, kérdés-felelet típusú feladatokat tartalmaz, a második lapon pedig nyolc, kifejtést igénylő esszéfeladat közül kell megoldani néhányat.

A feladatok 60 százalékban a magyar, 40 százalékban az egyetemes történelemből merítenek. A kérdések mintegy fele a modern korra vonatkozik.

Középszinten a feladatok megoldására 180 perce van a diákoknak. A feladatok és a két feladatlap bármilyen sorrendben megoldhatók. Emelt szinten a rövid kérdésekre 90 perc áll rendelkezésre, ezt követően lehet hozzákezdeni az esszéfeladatokhoz. Az emelt szintű vizsgára 240 perc van.

A feladatok megoldásához a Középiskolai történelmi atlasz és a Magyar Helyesírási Kéziszótár használható.

Középszintű feladatok

A rövid kérdések a következő témákat érintik:

 • az ókori Róma, a világvallások
 • a középkori magyar városfejlődés
 • földrajzi felfedezések
 • Mária Terézia reformintézkedései
 • ipari forradalom
 • 1848/49-es forradalom és szabadságharc
 • a nagy gazdasági világválság
 • a trianoni békekötés
 • a Rákosi – és a Kádár korszak életviszonyai
 • az Európai Unió intézményei
 • az 1990 utáni magyarországi önkormányzat

Esszékérdések:

 • a levantei kereskedelem jellemzői
 • az ENSZ Biztonsági Tanácsának és Közgyűlésének működése, az ENSZ megalapításának elsődleges célja
 • IV. Béla intézkedései a tatárjárás után
 • Magyarország három részre szakadásának okai, folyamata és következményei (1526-1541)
 • a nemzeti eszme a magyar kulturális életben, a reformkorban
 • a kiegyezés legfontosabb kül- és belpolitikai okai és körülményei
 • a bethleni konszolidáció alapvető gazdasági lépéseinek ismertetése korhű plakát alapján
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek demográfiai és jogi helyzete Magyarországban a rendszerváltást követően

A középszintű érettségi feladatlapja.

A középszintű érettségi javítókulcsa

Emelt szintű feladatok

Rövid kérdések:

 • kérdések az óori görög történelemből
 • kérdések az Oszmán Birodalomról
 • huszitizmus
 • harmincéves háború
 • Erdélyi Fejedelemség
 • második ipari forradalom
 • a nemzeti eszme magyarországi megjelenése
 • nagy világgazdasági válság
 • a második világháború
 • a második világháború alatti és utáni Magyarország népesedéstörténete
 • európai integráció
 • a mai magyar demokrácia

Esszékérdések:

 • a középkori kultúra
 • a középkor politikatörténete
 • Afrika gyarmatosításának története
 • az első világháború története
 • a magyar államalapítás
 • a középkori Magyarország története
 • Magyarország a dualizmus korában
 • Magyarország XVIII. századi társadalomtörténete
 • Magyarország jelenkori gazdaságtörténete
 • az 1956-os forradalom

Az emelt szintű érettségi feladatlapja.

Az emelt szintű érettségi javítókulcsa

Ti melyik történelmi témát választanátok szívesen? Válaszoljatok kommentben!

Kép forrása itt.

Forrás: Oktatási Hivatal

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten