Matematikaórán Indiában
Tarcsay Tamás
2004/02/10 15:28
2423 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Rovatunk munkatársa, Dr. Munkácsy Katalin tanárnő a Magyar Ösztöndíj Bizottság ösztöndíjával rövid, 11 napos tanulmányúton vett részt Indiában. Az emberi segítőkészségnek és a szerencsének köszönhetően ez alatt a rövid idő alatt is sok ismeretet szerezhetett az indiai matematikatanításról. Most a tapasztalatairól szóló beszámolót adjuk közre.

Indiában együtt él a sok ezer éves kultúra tradíciója a ma nagy-nagy szegénységével, aminek okai rendkívül összetettek, de az angol gyarmatosítás mindenképpen az elsők között szerepel. A szép szeretetét és a nehéz életkörülményeket egyszerre mutatja ez az Agrában készült fénykép. A Taj Mahal színes márványberakásos hófehér márványfalai népi iparművészetet teremtettek, a képen ajándéktárgy készítése látható.

India büszke oktatásügyére

Gazdasági fejlettségéhez képest nagyon jó az oktatásügye, informatikában pedig a világelsők között van. Az oktatás központosított, de jól illeszkedik a helyi viszonyokhoz is. Az egész országban mindenütt megtalálhatók azok az állami iskolák, ahol egységes, központilag előállított tankönyvekből tanulnak a diákok, de az iskolák többsége maga választja meg a tankönyveket, az oktatásirányítás csak kéri az említett könyvek figyelembe vételét. A szabályozást a központilag szervezett záróvizsgák valósítják meg. Az oktatás irányítását a NCERT, a Pedagógiai Kutatási és Tanárképzési Nemzeti Tanácsa végzi.

A matematikatanításért az egész országban Prof. Dr. Hukum Singh felelős, aki leendő tanárokat is tanít a Nehru Egyetemen Új Delhiben. Az egyetem hatalmas területet foglal el, honlapjának nyitóoldalán az egyik központi épületét is láthatjuk.

Indiában hivatalos nyelv az angol, a 15 állami nyelv mellett. Az iskolákban az oktatás az egyes államok nyelvén, illetve angolul történik. Delhiben például a középiskolák többsége angol nyelvű, míg Kalkuttában bengáli nyelven tanítanak a legtöbb iskolában. Az angol nyelvű tankönyveket megnézhettem. A tananyag nagyon hasonlít a nálunk is tanított matematikához, persze különbségek is vannak. A leglátványosabb, hogy a mi tankönyveinkkel összehasonlítva az indiaiakban sokkal több a leíró rész, az ábrák nélküli, olvasmányszerű magyarázó szöveg.

Kalkuttában gyönyörű helyek vannak, hindu templomok a Gangesz partjain, szép parkok, középületek. Gondosan őrzik az angol gyarmati múlt emlékeit is, a híres nagy birodalmi palotákat.

Queen Victoria Memorial (1921) Nagyon sokan költöznek a falvakból a nagy városokba, az utca képe és a Gangesz partja is tükrözi a frissen érkezettek nagy szegénységét. A legnagyobb tekintélyű tudományos intézet az Indiai Statisztikai Intézet, ami hagyományos nevével ellentétben széleskörűen foglalkozik kutatásokkal a szociológiától a kémián keresztül rákkutatásig, természetesen a statisztika mellett. A matematika tanszék a főépületben található. A matematika tanszéken dolgozik dr. Amartya Dutta. Kutatási területe az algebra, ezen belül a szimmetrikus struktúrák sajátosságait vizsgálja és matematikatörténettel is foglalkozik. Egy cikkét a középkori indiai matematikáról a természettudományos oktatás folyóiratában, a Resonance-ban el is olvashatjuk az interneten.

Kalkuttában meglátogathattam egy iskolát, egy egyetemre felkészítő fiú középiskolát. A fiúk egyenruhában voltak, hosszúnadrágban, világos ingben és pulóverben. A 20-22 C fokos januári hőmérséklet ott hűvösnek számít. A tantermek berendezése nagyon egyszerű volt, az osztálylétszám mindkét meglátogatott osztályban 40 fölött volt.

Az első órát a 16 éveseknél láttam, a másodfokú egyenlet megoldóképlete volt téma. A táblán a tanár levezette a képletet, majd az x^2 - 5x + 6 egyenletet oldották meg először ügyes kiemelésekkel majd a megoldóképlet segítségével. A diákok valódi, örömteli meglepetéssel fogadták, hogy az egyszerű képletbe helyettesítéssel is megkaphatják a gyököket. Az óra beszélgetéssel folytatódott. Megtudtam, hogy sok házi feladatot kapnak matematikából is, de a legnehezebb tárgyuk az anyanyelv, a bengáli, mert annak írása igen bonyolult. (http://www.omicronlab.com/avrokeyboard/ )

Ebben az iskolában a szankszritból származó bengáli nyelven folyt az oktatás, az angolt idegen nyelvként tanulják a diákok. Nem a központi tankönyveket használják, így nagy meglepetésemre nem ismerték az arab szám elnevezést, még kevésbé az arab számok, a helyi értékes tízes számrendszeren alapuló számírás hindu eredetét. (Az angol nyelvű tankönyvekben erről lehetett olvasni.) Így az indiai szorzás, amire csak mellékesen akartam hivatkozni, tananyaggá lépett elő. Szerencsére Amartya Dutta is ott volt az órán és részletesen elmesélte a Kr.u. 650 körül leírt algoritmus történeti hátterét. A matematika órán a diákoknak nem kellet használniuk a füzetüket, de az indiai szorzást mindannyian lemásolták a tábláról.

Röviden beszéltem Bolyai Jánosról, majd befejezésül néhány területegyenlőség bizonyítását igénylő feladatot mondtam el Róka Sándor feladatgyűjteményeiből. Nagy lelkesedéssel fogtak a kalkuttai diákok a megoldáshoz, és többszöri nekifutásra végül is sikeresek voltak. Megígértem további feladatok küldését. A másik osztályban a sokszögek külső és belső szögeinek összegét vizsgálták a 12 évesek és ott is megtanulták a szorzás indiai algoritmusát. A diákok is, a tanárok is nagyon érdeklődtek Magyarország iránt. Szívesen segítek minden érdeklődőnek a kapcsolat felvételében. A kommunikáció módja eleinte a postai levelezés lehet, később pedig az internet.

Egy rövid írásban a rengeteg élménynek csak egy kis töredékét írhattam le. Szívesen válaszolok minden érdeklődőnek, várom kérdéseiket.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten